Równania

Wielu ludzi ma problem z rozwiązywaniem równań. o to sposoby jak tego dokonać:
NP:
4X+15=8X+6
Zdejmujemy po obu stronach mozliwe X (byle tylko po obu stronach odjac porowno) W tym przypadku zdejmujemy Po lewej:4X i po prawej 4X i wychodzi:
15=4X+6
I odejmujemy liczbe 6 po obu stronach równania
9:4X
I teraz dzielimy w następujący sposób:
9:4
w innych przypadkach dzielimy wiekszą przez mniejsza
X:2,5

Matematyka

Równania

Zanim przystąpię do wykładu na temat równań, chcę abyście przypomnieli sobie pewne zasady.
Oto ciąg wyrażeń : a)+2, b)-8, c) 3+ d)-x e)y-.
Jakie znaki plus(+) lub minus(-) mają te wyrażenia?
Znak zawsze stoi przed liczbą ...

Matematyka

Równania cz. 2

Równania (2)
Zapamiętaj :
Przy mnożeniu i dzieleniu wyrażeń zachodzą pewne ciekawe zmiany :
(+) razy (+) = (+) ; (-) razy (-) = (+) ; (-) razy (+) = (-) ; (+) razy (-) = (-)
5 x 5 = 25 (-3) x (-4) = 12 (-2) x 3 = -6 3 x (...

Matematyka

Równania

W ZAŁĄCZNIKU DO PRACY MASZ TO SAMO CO TU!!!


Równaniem nazywamy równość dwóch wyrażeń, z których przynajmniej jedno jest wyrażeniem algebraicznym.
Literę występującą w równaniu nazywamy niewiadomą
Jeżeli jakaś...

Matematyka

Równania i ich rozwiązywanie

Rozwiązywanie równań najlepiej zapamiętać na przykładach:
Ogólnie dążymy do tego,żeby mieć po jednej stronie x a po drugiej liczbę(bądź cyfrę)

4x-6=x+3 /-x odejmujemy x od lewej i prawej strony równania.(Po lewej stronie...

Matematyka

Równania z jedną lub więcej niż dwoma niewiadomymi

Równania z jedną niewiadoma to podstawa a więc zaczynamy od równania 2x - 4 = 10
2x - 4 = 10 | +4 cztery ma przed sobą minusa a więc musimy ją dojąć itd
2x = 14 | /2 2x jest mnożeniem więc podzielimy teraz przez 2 (no chyba nie p...

Matematyka

Równania i nierówności

* podkreślenie różnicy pomiędzy tożsamością a równaniem, co to jest rozwiązanie równania, co to znaczy rozwiązać równanie.
* równania równoważne (co to są równania równoważne, zastępowanie wyrażeń algebraicznych równowa...