Motywy biblijne w sztuce

Od wieków Biblia stanowiła dla artystów niewyczerpane źródło inspiracji. Malarstwo religijne zaczęło się od fresków w kościołach i kaplicach. Najczęściej motywem malarskim był Jezus Chrystus, Matka Boska oraz zastępy świętych i aniołów. W malarstwie uwielbiano pokazywać również samego Boga, oraz ilustrować sceny z Biblii.
Zaczniemy od początku świata. Bóg stworzył niebo i ziemie, a później wszystko to, co się na niej znajdowało. Następnie stworzył Adama, pierwszego człowieka. Widać, że na obrazie ręka Boga, pełna energii, wyciągnięta w stronę ręki Adama przekazuje mu życie. Następnie Bóg stworzył kobietę. Po pewnym czasie Ewa zgrzeszyła, zerwała zakazany owoc, i wraz z mężem została wygnana z raju. Na obrazie widać, że po prostu uległa diabłu i uwierzyła jego kłamstwom. Głównym motywem w tym fresku jest „oblubieniec i oblubienica” oraz „Bóg-stwórca”
Następny obraz przedstawia Abrahama i Izaaka, jego syna. Jak wiadomo, Abraham przez większość swojego życia nie miał syna. Gdy on i jego żona Sara byli już w podeszłym wieku urodził im się Izaak. Gdy syn Abrahama był już młodzieńcem, Bóg kazał go złożyć w ofierze, chcąc wypróbować miłość i wierność Abrahama do Boga. Kiedy miał już zabić Izaaka, anioł zawołał na Abrahama, by nie zabijał swego syna.
W malarstwie Hiob jest symbolem człowieka niewinnie cierpiącego, lecz trwającego w Bogu. Na tym obrazie widać, trędowatego Hioba, który siedzi na kupie gnoju. W tle jest palący się dom.
W Starym Testamencie był wyraźny zakaz tworzenia wizerunków świętych, scen Biblijnych oraz Boga. Zwołano nawet Synod, który oficjalnie zakazał umieszczania w świątyniach chrześcijańskich obrazów i malowideł. Dopiero w VI lub VII wieku obrazy wróciły do świątyń. Najpopularniejszymi motywami Staro Testamentowymi w malarstwie są:
• Oblubieniec i oblubienica (np. Adam i Ewa)
• Bóg jako Stwórca (np. stworzenie Adama)
• Hiob – człowiek niewinnie cierpiący, ale trwający w Bogu
• Znane postacie z historii narodu Żydowskiego, Izraela.
Teraz czas na historię Jezusa. Zacznijmy od Jego narodzin. Urodzony w stajni, wśród zwierząt. Jest to często spotykany motyw. Narodziny Jezusa możemy znaleźć w pracach takich malarzy jak Albrecht Durer, Jacob Cornelisz, Dirck Barendsz czy Tintoretto. Niektóre prace o tej tematyce noszą często nazwę „Pokłon pasterzy”
Ucieczka do Egiptu to kolejny etap w życiu małego dzieciątka Jezus. On i jego rodzice uciekali, ponieważ wszyscy mali chłopcy byli zabijani. Działo się to z rozkazu króla, gdyż Herod nie chciał dopuścić do strącenia go z tronu przez króla żydowskiego urodzonego w ubogim Betlejem.
Kiedy Jezus był już dorosły jego pierwszym cudem było przemienienie wody w wino w Kanie Galilejskiej, ale przedtem Jezus wziął chrzest w Jordanie. Udzielił mu go Jan Chrzciciel. Później Jezus powołał 12 uczniów.
W ciągu następnych wydarzeń jest jedno bardzo ważne. Jest to przemienienie na górze Tabor. Jezus przemienił się tam w obecności trzech uczniów: Piotra, Jana i Jakuba. Na obrazie obok Jezusa znajduje się jeszcze dwóch mężczyzn. Jest to Eliasz i Mojżesz.
Kolejny obraz to „Przypowieść o synu marnotrawnym”. Jest to też często spotykany motyw w sztuce.
„Ostatnia wieczerza” jest wielkim arcydziełem Leonarda da Vinci oraz przedstawia ważny moment w życiu Chrystusa. Obraz ten ukazuje chwilę po tym, jak Jezus powiedział, że jeden z nich Go zdradzi. Z tego powodu panuje takie zamieszanie wśród uczniów.
„Pocałunek Judasza” to nazwa obrazu, wydarzenie w życiu Jezusa, oraz inaczej mówiąc ZDRADA, ponieważ tym gestem Judasz zdradził Mesjasza i oddał go w ręce wojska.
„Ecce Homo” i „Ukrzyżowanie” to dwie stacje drogi krzyżowej i dwa motywy biblijne w malarstwie. Ecce Homo znaczy oto człowiek. W tej chwili Piłat zawołał do Żydów i wydał im Chrystusa, a oni postanowili go ukrzyżować.
„Złożenie do grobu” to ostatnia stacja drogi krzyżowej.
„Zmartwychwstanie” jak i „Wniebowstąpienie” są bardzo ważnymi etapami życia Jezusa Chrystusa. Oba obrazy ukazują Mesjasza w chwale. Na pierwszym Jezus jest otoczony blaskiem, a na drugim aniołami i gronem wierzących.
Ostatni obraz ukazuje nam sąd ostateczny. Jest to wizja Michała Anioła. Namalował on ten fresk na ścianie ołtarzowej w Kaplicy Sykstyńskiej. Wymiar całości to 13,75X12,2m.
W Nowym Testamencie stało się coś nowego i niezwykłego: pojawił się Bóg-Człowiek, Jezus, „obraz Boga niewidzialnego”. Chrystus uzasadnił samym swoim istnieniem „święte wizerunki”. Jak już wcześniej wspomniałam, między IV a VI lub VII wiekiem obrazy ze scenami biblijnymi nie pojawiały się w świątyniach. Dopiero w połowie VII wieku piękne malunki wróciły na swoje miejsca. Do najpopularniejszych motywów Nowo Testamentowych należą:
• Narodzenie Jezusa
• Przypowieść o synu marnotrawnym
• Pieta (Maryja trzyma na kolanach ciało zmarłego Syna i opłakuje Go)
• kuszenie Chrystusa przez szatana
• Chrystus cierpiący za ludzkość
• Sąd Ostateczny
• piekło, niebo i czyściec.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Motywy biblijne w sztuce

Od wieków Biblia stanowiła dla artystów niewyczerpane źródło inspiracji. Malarstwo religijne zaczęło się od fresków w kościołach i kaplicach. Najczęściej motywem malarskim był Jezus Chrystus, Matka Boska oraz zastępy świętych i ani...

Język polski

Motywy biblijne.

„ Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy – wszyscy artyści wszystkich gałęzi. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie poj...

Język polski

Motywy biblijne w kulturze

„Biblia jest magazynem, z którego czerpią pisarze, malarze, rzeźbiarze, poeci, muzycy – wszyscy artyści wszystkich gałęzi. Dlatego ten, kto nie zna w ogóle Biblii nie zrozumie większości dzieł sztuki naszej cywilizacji. Może nie poją...

Język polski

Motywy biblijne w literaturze, rodzaje nawiązań do Biblii.

TOPIKA BIBLIJNA
Topika chrześcijańska, znak zainteresowań twórców literackich i innych sztuk pięknych problematyką religijną, metafizyczną i egzystencjalną od średniowiecza do współczesności, przywoływanie symboli, obrazów i moty...

Język polski

Motywy biblijne w malarstwie

Pozwolę sobie na początek mojej prezentacji przytoczyć krótkie wyjaśnienie czym jest biblia na podstawie encyklopedii popularnej wydawnictwa PWN. Biblia to zbiór ksiąg uważanych za święte, zarówno dla wyznawców Judaizmu (Stary Testament)...

Język polski

Motyw biblijny w literaturze i sztuce XIX i XX wieku.

Tematem mojej prezentacji jest: przedstawienie różnych sposobów funkcjonowania motywów biblijnych w literaturze i sztuce na przełomie XIX i XX wieku.
Biblia oprócz dorobku antyku jest jednym z dwu najważniejszych źródeł naszej kultury...