Przedstawienie postaci Cześnika - charakterystyka.

Jedną z głównych postaci komedii Aleksandra Fredry pt.: "Zemsta" jest Cześnik Maciej Raptusiewicz.
Bohater pochodził ze starego rodu szlacheckiego i bardzo cenił swoje pochodzenie. Miał ok. 60 lat był wysokim, postawnym i tęgim mężczyzną. Nosił ubiór szlachecki z szablą przy pasie.
Wspólnie ze swoją bratanicą Klarą zajmował część zamku. Nie był zbyt majętnym człowiekiem. Nie miał też wysokiego wykształcenia o czym świadczą trudności w wysławianiu się i ciągłe powtarzanie zwrotu "Mocium panie".
Mam wrażenie, że opiekował się Klarą tylko ze względu na jej majątek, często chwalił się bogactwem bratanicy, jakby to on był jego skarb.
Cześnik Raptusiewicz był porywczym, wybuchowym cholerykiem .
Różnica charakterów między Cześnikiem, a Rejentem jest częstym powodem sporów między nimi i ich wzajemnych nienawiści do siebie. Maciej za wszelką cenę chciał dokuczyć sąsiadowi, przykładem może być scena kiedy Rejent chciał naprawić mur graniczny.
Myślę, że Maciej dobrze traktował Papkina, miał do niego zaufanie, zwierzał mu się w sprawach uczuciowych poprosił nawet Papkina aby ten w jego imieniu uzyskał przychylność Podstoliny.
Uważam, że postać Cześnika pomimo wielu wad wzbudza w czytelniku sympatię.

Na podstawie planu przedstawienia postaci:
- Cechy zewnętrzny,
- Cechy wewnętrzne,
- Stosunek do innych,
- Ocena postaci.

A także trzeba było napisać:
- Kim jest Cześnik (wiek, pozycja społeczna, stan zdrowia),
-Czy można go uznać dobrym opiekunem?
- Jakimi metodami Cześnik walczył z Rejentem,
- Jak traktował Papkina,
- Dlaczego postanowił ożenić się z Podstoliną,
- Czy jest to postać sympatyczna (uzasadnij)

Mam nadzieję, że chociaż plany się przydadzą do opisania Cześnika ;)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Józef Papkin - charakterystyka postaci bohatera Zemsty

Józef Papkin był synem Jana Papkina. Nie wiadomo nic więcej o jego pochodzeniu i rodzinie. Papkin nie posiadał nic poza angielską gitarą i zastawioną kolekcją motyli. Jeżeli miał jakikolwiek majątek, z pewnością go przetrwonił. Utrzymy...

Język polski

napisz charakterystykę porównawczą cześnika i rejenta .charakterystyka postaci :1.przedstawienie 2. wygląd zewnętrzny 3.cechy charakteru 4.postawa bochatera wobec innych 5. ocena postaci

napisz charakterystykę porównawczą cześnika i rejenta .charakterystyka postaci :1.przedstawienie 2. wygląd zewnętrzny 3.cechy charakteru 4.postawa bochatera wobec innych 5. ocena postaci...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.

Jednymi z głównych bohaterów „Zemsty” A. Fredry są Cześnik i Rejent. Obydwoje to szlachci-ce. Toczą między sobą spór o zamek. Cześnik Maciej Raptusiewicz jest kawalerem w średnim wieku, zajmuje się swoją bratanicą Klarą. Dokuczaj�...

Język polski

"Zemsta" opracowanie.

Dlaczego śmieszą mnie bohaterowie \"Zemsty\" A. Fredry?

Gdyby dokonać najkrótszego streszczenia \"Zemsty\", składającego się tylko z wykazu wad i przywar, jakimi obarczeni są bohaterowie utworu, można by odnieś...