Dopływy Wisły, Odry i Warty

Dopływy Wisły


Prawe dopływy Wisły
- Soła,
- Skawa,
- Raba,
- Dunajec,
- Wisłoka,
- San,
- Wieprz,
- Świder,
- Narew,
- Skrwa,
- Drwęca,
- Osa,
- Liwa.

Lewe dopływy Wisły
- Przemsza,
- Dłubnia,
- Szreniawa,
- Nida,
- Czarna,
- Opatówka,
- Kamienna,
- Iłżanka,
- Radomka,
- Pilica,
- Bzura,
- Brda,
- Wda,
- Wierzyca.

Dopływy Odry


Lewe dopływy Odry
- Nysa Kłodzka
- Oława
- Ślęża
- Bystrzyca
- Kaczawa
- Bóbr
- Nysa Łużycka

Prawe dopływy Odry
- Mała Panew
- Stobrawa
- Widawa
- Barycz
- Warta z Notecią

Dopływy Warty


Lewe dopływy Warty
- Stradomka
- Liswarta
- Oleśnica
- Kiełbaska
- Powa
- Prosna
- Lutynia
- Czarna Struga

Prawe dopływy Warty
- Radomka
- Widawka
- Ner
- Rgielewka
- Meszna
- Wrześnica
- Maskawa.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wypisz z atlasu dwa prawe i dwa lewe dopływy Wisły,Odry,Warty,Narwi,Bugu,

Wypisz z atlasu dwa prawe i dwa lewe dopływy Wisły,Odry,Warty,Narwi,Bugu,...

Geografia

Jaki jest dopływy odry, Wisły i warty? Czy warto założyć msp i stardoll? co to howrse? Co jest najlepsze? Jaką grę polecacie ?

Jaki jest dopływy odry, Wisły i warty? Czy warto założyć msp i stardoll? co to howrse? Co jest najlepsze? Jaką grę polecacie ?...

Edukacja dla bezpieczeństwa

Powódź

Powódź jest to zalanie przez wodę terenów, zazwyczaj nadbrzeżnych. Powoduję ona szkody gospodarcze i społeczne, a przyczynami bywają bądź obfite i długotrwałe opady deszczu, bądź nagły spływ wód roztopowych. Dodatkowo potęgują ją...

Geografia

Geografia Polski - ściąga

Polska względem równika leży na półkuli PN, względem południka 0 na półkuli wschodniej.
Leży w środkowej części Europy na przewężeniu niżu europejskiego. Leży w dorzeczu 2 wielkich rzek : Wisły i odry w umiarkowanej strefie kli...

Geografia

Wyżyny Polskie

WYŻYNY POLSKIE

Wyżyna Śląska
Zachodnia część Wyżyny Małopolskiej, rozciąga się miedzy górną Odrą na zachód, Kotliną Oświęcimską na południe i krawędzią Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na wschód. Wyżyna Śląsk...