Opowieść Gerwazego "Pan Tadeusz"

W zamku rozegrała się historia, która na wiele lat skłóciła rody Sopliców i Horeszków.
Stolnik miał jedyną córkę Ewe, w której zakochał się Jacek Soplica. Podstępny Horeszko wykorzystał to, aby mieć lepsze stosunki z urzędnikami, a tak naprawdę szukał innego kandydata na męża dla swojego dziecka. Pewnego dnia na uczcie Stolnik kazał podać Soplicy czarną polewkę, co miało znaczyć, że nie jest mile widziany w tym domu. Młodzieniec pogodził się z tą wiadomością, ale niekiedy przyjeżdzał pod zamek aby zobaczyć swoją ukochaną. Podczas jednej z takich przejażdzek ujrzał, że na dom Stolnika napadli Moskale. Wówczas zapałała w nim nienawiść do szlachcica, dlatego też wyrwał broń jednemu z Moskali i wystrzelił w stronę Horeszki, zabijając go.
Świadkiem tego wydarzenia był Gerwazy, który twierdził, że Jacek Soplica sprowadził Rosjan do zakmu, aby zemścić sę na niedoszłym teściu. Więc poprzysiągł sobie, że zemści się na rodzie Sopliców.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Opowieść gerwazego "Pan Tadeusz"

W zamku rozegrała się historia, która na wiele lat skłóciła rody Sopliców i Horeszków.

Stolnik miał jedyną córkę Ewe, w której zakochał się Jacek Soplica. Podstępny Horeszko wykorzystał to, aby mieć lepsze stosunki z urz�...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" streszczenie księgi I.

Adam Mickiewicz

„Pan Tadeusz”

I. Streszczenie.
Księga pierwsza: „Gospodarstwo”
Na pagórku, wśród wzgórz stoi dwór szlachecki. Drewniany, ale na podmurówce. Właśnie przybywa do niego Tadeusz ze szkół w Wil...

Język polski

„Pan Tadeusz” - tydzień w Soplicowie

Akcja epopei „Pan Tadeusz” rozpoczyna się latem 1811 roku, w piątek. Właśnie tego dnia Tadeusz wraca do Soplicowa. Cały dwór zastaje takim jakim go opuścił. Na ścianach wiszą te same portrety bohaterów narodowych, stoi też ten sam ze...

Język polski

"Pan Tadeusz" szczegółowe streszczenie.

Księga I "Gospodarstwo".

Utwór rozpoczyna się słynnymi słowami; "Litwo, Ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie…", jest to więc apostrofa do kraju rodzinnego poety, który musiał ją opuścić. Jego dzieło jest w...

Język polski

"Pan Tadeusz" - urzędy

Asesor

Wedle objaśnień poety ? urzędnik sprawujący nadzór nad policją ziemską powiatu. Bywał wybierany przez obywateli lub naznaczany przez rząd i wtedy zwany był asesorem koronnym.

Asesor mniej krzykliwy i mniej był...