Właściwości kwasów

KWAS WĘGLOWY
-ciecz bezbarwna
- ma specyficzny smak
-kwas ten nie jest trwały
- gdy ulega rozkładowi wydziela się gaz

KWAS FOSFOROWY
-ciecz bezbarwna
-gęstość większa od wody
-z wodą miesza się w dowolnym stosunku
- substancja żrąca
- powoduje oparzenia
- barwi oranż metylowy na czerwono

KWAS SIARKOWY
- ciecz bezbarwna
-syropowaty
-około 2 razy cięższy od wody
-z wodą miesza się w dowolnym stosunku
- ma właściwości Higroskopijne
-żrący

KWAS AZOTOWY
-bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu
- z wodą miesza się w dowolnym stosunku
- pod wpływem światła rozkłada się(żółty kolor)
-żrący

KWAS CHLOROWODOROWY
- ciecz bezbarwna
-charakterystyczny zapach
-z wodą miesza się w dowolnym stosunku
- stężony jest dymiącym kwasem
-żrący
-barwi oranż metylowy na czerwono

KWAS SIARKOWODOROWY
-ciecz
-silna trucizna
-nieprzyjemny zapach
-nie roztwarza metali cięższych
-służy do otrzymywania siarczków

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

1.Podaj po 4 właściwości kwasów mrówkowego i stearynowego .. 2.uzupełnij tabelę dotyczącą kwasów wzorów i zazewnictwa kwasów karboksylowych: liczba atomów węgla:   wz.sumaryczny    wz.półstrukturalna  n.systematyczna   n.zwyczajna 2 4 7

1.Podaj po 4 właściwości kwasów mrówkowego i stearynowego .. 2.uzupełnij tabelę dotyczącą kwasów wzorów i zazewnictwa kwasów karboksylowych: liczba atomów węgla:   wz.sumaryczny    wz.półstrukturalna  n.systematyczna   n.zwyczaj...

Chemia

1.Podaj po 4 właściwości kwasów mrówkowego i stearynowego .. 2.uzupełnij tabelę dotyczącą kwasów wzorów i zazewnictwa kwasów karboksylowych: liczba atomów węgla:   wz.sumaryczny    wz.półstrukturalna  n.systematyczna   n.zwyczajna 2 4 7

1.Podaj po 4 właściwości kwasów mrówkowego i stearynowego .. 2.uzupełnij tabelę dotyczącą kwasów wzorów i zazewnictwa kwasów karboksylowych: liczba atomów węgla:   wz.sumaryczny    wz.półstrukturalna  n.systematyczna   n.zwyczaj...

Chemia

poproszę o ogólne właściwości kwasów ( prosze nie jak wszyscy właściwości chemiczne kwasu fosworowego v , proszę o ogulnę właściwości

poproszę o ogólne właściwości kwasów ( prosze nie jak wszyscy właściwości chemiczne kwasu fosworowego v , proszę o ogulnę właściwości...

Chemia

Wzory ogólne na tlenki, kwasy i wodorotlenki Sposób otrzymywania tlenków, kwasów i wodorotlenków (po dwa przykłady) Właściwości kwasów, tlenków i wodorotlenków Plisss potrzebuje szybko daje NAJ

Wzory ogólne na tlenki, kwasy i wodorotlenki Sposób otrzymywania tlenków, kwasów i wodorotlenków (po dwa przykłady) Właściwości kwasów, tlenków i wodorotlenków Plisss potrzebuje szybko daje NAJ...

Chemia

1. Wspólne i różne właściwości kwasów karboksylowych . 2 Wzory i nazwy kwasów 3.Reakcje spalania , dysocjacji i reakcje z metalami i z wodorotlenkami .

1. Wspólne i różne właściwości kwasów karboksylowych . 2 Wzory i nazwy kwasów 3.Reakcje spalania , dysocjacji i reakcje z metalami i z wodorotlenkami ....

Chemia

1:definiuje alkohol i podaje ogólny wzór alkoholi jednowodorotlenowych 2:wymienia właściwości alkoholu metylowego i alkoholu etylowego 3:zapisuje wzór grupy karboksylowej 4:wymienia właściwości kwasów tłuszczowych proszę o szybką odpowiedz daje naj!

1:definiuje alkohol i podaje ogólny wzór alkoholi jednowodorotlenowych 2:wymienia właściwości alkoholu metylowego i alkoholu etylowego 3:zapisuje wzór grupy karboksylowej 4:wymienia właściwości kwasów tłuszczowych proszę o szybką ...