Właściwości kwasów

KWAS WĘGLOWY
-ciecz bezbarwna
- ma specyficzny smak
-kwas ten nie jest trwały
- gdy ulega rozkładowi wydziela się gaz

KWAS FOSFOROWY
-ciecz bezbarwna
-gęstość większa od wody
-z wodą miesza się w dowolnym stosunku
- substancja żrąca
- powoduje oparzenia
- barwi oranż metylowy na czerwono

KWAS SIARKOWY
- ciecz bezbarwna
-syropowaty
-około 2 razy cięższy od wody
-z wodą miesza się w dowolnym stosunku
- ma właściwości Higroskopijne
-żrący

KWAS AZOTOWY
-bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu
- z wodą miesza się w dowolnym stosunku
- pod wpływem światła rozkłada się(żółty kolor)
-żrący

KWAS CHLOROWODOROWY
- ciecz bezbarwna
-charakterystyczny zapach
-z wodą miesza się w dowolnym stosunku
- stężony jest dymiącym kwasem
-żrący
-barwi oranż metylowy na czerwono

KWAS SIARKOWODOROWY
-ciecz
-silna trucizna
-nieprzyjemny zapach
-nie roztwarza metali cięższych
-służy do otrzymywania siarczków

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

odpowiedź na każde pytanie :/  Z czego składają się wszystkie kwasy?Jaki jest wzór ogólny kwasów?Jak dzielimy poznane kwasy?Jakie są podobne właściwości kwasów?Co dzieje się z kwasami w roztworach wodnych?Jak można otrzymać kwasy tlenowe?Jaki jest wzór og

odpowiedź na każde pytanie :/  Z czego składają się wszystkie kwasy?Jaki jest wzór ogólny kwasów?Jak dzielimy poznane kwasy?Jakie są podobne właściwości kwasów?Co dzieje się z kwasami w roztworach wodnych?Jak można otrzymać kwasy tl...

Chemia

Podaj właściwości kwasów

Podaj właściwości kwasów...

Chemia

Teorie kwasów i zasad.

Teorie kwasów i zasad.

Teorie kwasów i zasad są to koncepcje tłumaczące właściwości kwasowo – zasadowe związków chemicznych. Uwzględniają one budowę cząsteczek oraz wpływ rozpuszczalnika na ich właściwości.
Teoria Ar...

Chemia

Właściwości kwasów i ich zastosowanie w formie notatki

Właściwości kwasu chlorowodorowego (solnego)
- Ciecz cięższa od wody
- Dymiąca
- Silne żrąca - Niszczy papier skórę i materiał
- Rozcieńczony kwas występuje w żołądku człowieka

Zastosowanie:
- Odc...

Chemia

Alkohole

Alkohole

Nazewnictwo alkoholi / Właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi / Otrzymywanie alkoholi / Alkohole wielowodorotlenowe / Działanie alkoholu etylowego na organizm człowieka /

Alkohole są to związki organiczne pochod...