Przyczyny i skutki Powstania Listopadowego - w punktach

Przyczyny i skutki Powstania Listopadowego [29/30.11.1830 r. - 21.10.1831 r. (Zamość)]

PRZYCZYNY


- Łamanie zasad konstytucji i ograniczanie autonomii Królestwa Polskiego przez władze rosyjskie
- Wiadomości o europejskich ruchach wolnościowych(które bardzo oddziaływały na młode umysły)
- Tłumienie polskości na ziemiach zaboru rosyjskiego poza Królestwem(oświata, wojsko, administracja)
- Wieści o rewolucji lipcowej we Francji i jej zwycięstwie
- Wiadomość o przygotowywanej przez cara interwencji przeciw rewolucji w Belgii, w której miała brać udział polska armia
- Informacja o groźbie wykrycia spisku

SKUTKI


- Wielka Emigracja(około 10.000 ludzi – szlachta, mieszczanie, studenci, inteligencja, żołnierze, chłopi, artyści; Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Hiszpania, USA)
- Doszło do przewartościowania dawnych koncepcji, sformułowania nowych idei i opracowania nowych programów (już na emigracji)
- Królestwo znalazło się pod okupacją wojsk rosyjskich(Paskiewicz otrzymuje tytuł księcia warszawskiego i stanowisko namiestnika)
- W Warszawie wzniesiono Cytadelę – więzienie a zarazem twierdzę
- Polskich żołnierzy przymusowo wcielano do rosyjskiej armii i wysyłano na służbę do Rosji
- Zlikwidowano wojsko polskie
- Uczestnikom sprzysiężenia podchorążych, członkom sejmu i Rządu Narodowego wytoczono procesy(kary śmierci i Sybir)
- Konfiskata majątków ziemskich oskarżonych w procesach
- Zlikwidowano konstytucję i zastąpiono ją STATUTEM ORGANICZNYM (1832r.)- w jego myśl Królestwo miało zachować pewną autonomię administracyjną, ale jednocześnie stanowić część Cesarstwa; znosił sejm, a pozostawiał Radę Administracyjną, kompetencje Rady Stanu ograniczono a w 1841 zlikwidowano ją zupełnie; Królestwo miało mieć osobny skarb; statut zapowiadał wolność słowa, druku, wolności obywatelskie i narodowe; żadne z tych obietnic nie zostały dotrzymane, wprowadzono ostrą cenzurę i system rządów policyjnych, a administrację przekazano w ręce Polaków, całkowicie lojalnych wobec Rosji
- Zamknięto Uniwersytet Warszawski, Akademię Wileńską oraz inne uczelnie; zlikwidowano Towarzystwo Przyjaciół Nauk i wywieziono z kraju zbiory biblioteczne; zmniejszono liczbę szkół średnich, zaniedbano w ogóle szkolnictwo podstawowe; zamknięto wiele tytułów prasowych; dzieł Słowackiego lub Mickiewicza nie można było publikować ani czytać
- W 1832r. wprowadzono wysokie cło na towary eksportowane z Królestwa do Rosji; uderzyło to szczególnie w przemysł wełniany i eksport sukna; restrykcje te zahamowały polski przemysł

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Wypisz w punktach przyczyny upadku powstania listopadowego i jego skutki

Wypisz w punktach przyczyny upadku powstania listopadowego i jego skutki...

Historia

Powstania narodowe i ich skutki

Polska nie jest pierwszym krajem walczącym o niepodległość, jest jednak pierwszym państwem w Europie gdzie efektem zaborów była całkowita likwidacja państwa. Od zarania dziejów państwa musiały bronić swojej autonomii, a gdy to im się n...

Historia

Powstania narodowe końca XVIII i XIX wieku-proba bilansu.

Dzisiaj przeżyjemy kolejną przygodę z historią wgłębiając się w istotę powstań polskich z końca XVIII i XIX wieku. Przejdziemy przez wiele pól bitew, będziemy na niejednym tajnym zebraniu sił powstańczych, przyjrzymy się niejednemu p...

Historia

Dążenia niepodległościowe Polaków - wiek XIX

Wiek XIX by dla Polaków bardzo ciężki. Polacy cały czas musieli walczyć o swą niepodległość i suwerenność. Początkowo nadzieje wiązano z cesarzem Napoleonem I Bonaparte, który miał zwyciężyć głównego ciemiężcę Polaków - Rosja...

Historia

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: powstanie listopadowe, wielka emigracja itp. rozdział 45

WYBUCH POWSTANIA LISTOPADOWEGO
Pierwszy zryw romantycznej młodzieży szlacheckiej doprowadził w 1830 r. do wybuchu powstania listopadowego. Przyczyny powstania:
• wydarzenia piętnastolecia istnienia Królestwa Polskiego - zawiedzione na...