Wojna secesyjna - przyczyny, przebieg i skutki

Przyczyny wojny secesyjnej


- oskarżenie demokratów, abolicjonistów o podżeganie ludności czarnoskórej do buntu
- ogłoszenie przez jedenaście stanów secesji, czyli oddzielenia się po wybraniu na prezydenta Abrahama Lincolna , przeciwnika niewolnictwa.

Przebieg wojny secesyjnej


Wojna, która miała miejsce w latach 1861- 1865 w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Była to wojna domowa pomiędzy stanami południowymi (Konfederacją Południową) a stanami północnymi (Unią). Ogłoszenie secesji stało się początkiem wojny. Południowcy wybrali własnego prezydenta, którym został Jefferson Davis. Konfederacji chodziło o uznanie suwerenności, a Unii - o ratowanie jedności państwa i o zniesienie niewolnictwa. Wojska Unii przeszły do ofensywy. Prezydent Abraham Lincoln ogłosił pierwszego stycznia 1963 roku Akt o zniesieniu niewolnictwa, aby uzyskać poparcie ludności czarnoskórej do walki z Konfederacją. Ogłosił także akt o domostwach, który obiecywał osadnikom sześćdziesięcio hektarowe działki ziemi na Zachodzie. Spowodowało to masowe wstępowanie do armii Unii ludności czarnoskórej.

W owej wojnie walczyli także Polacy, po obu stronach, między innymi Włodzimierz Krzyżanowski, dowódcą Polskiego Legionu.

Latem 1863 roku bitwy zwyciężały wojska Unii. William Sherman stosował taktykę spalonej ziemi, która pozwoliła opanować Atlantę. Taktyka ta sposób prowadzenia działań wojennych, polegająca na niszczeniu wszystkiego, co może być przydatne dla strony przeciwnej. Przede wszystkim niszczenie zbiorów i zapasów żywności, infrastruktury społecznej, technicznej, transportowej i komunikacyjnej. W kwietniu 1865 roku secesjoniści wyczerpali możliwości prowadzenia dalszych działań wojennych. Generał Lee podpisał akt kapitulacji wojsk południa. Wygrała północ, okupiona śmiercią prezydenta Lincolna, który został postrzelony 14 kwietnia 1865 roku przez Johna Wilkesa Bootha, swego zagorzałego wroga, a zarazem zwolennika Południa.

Skutki wojny secesyjnej


- wprowadzenie ataku Abolicji. Na mocy tego aktu ludność czarnoskóra otrzymywała prawa polityczne.
- zniesienie niewolnictwa i nadanie praw wyborczych czarnoskórym
- powstanie organizacji Ku-Klux-Klan, której członkowie zwalczali równouprawnienie czarnoskórych, co doprowadziło do segregacji rasowej. Dla ludności czarnoskórej wprowadzono odrębne szkolnictwo oraz środki komunikacyjne, zakazano nawet zawierania mieszanych związków małżeńskich.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

referat wojna secesyjna przyczyny skutki przebieg

referat wojna secesyjna przyczyny skutki przebieg...

Historia

Wiosna Ludów w Europie, Wojna secesyjna w USA, Kongres wiedeński - notatka

Wiosna ludów
FRANCJA: przyczyny-burżuazja dążyła do władzy, robotnicy chcieli reform i pracy, kryzys ekonomiczny kraju = podstawa do rewolucji; przebieg-rewolucja lutowa obaliła króla Ludwika Filipa i stworzono II republik...

Historia

Wojna secesyjna - rys historyczny, przyczyny, przebieg, skutki

Wojna secesyjna (1861-1865)

POCZĄTKI USA
- osadnictwo angielskie na wschodnich wybrzeżach USA (13 kolonii)
- 1773 – Bostońskie picie herbatki
- 1775 – bitwa pod Lexington – zwycięstwo USA
- 4 lipca 1776r. �...

Język angielski

Wojna secesyjna w USA przyczyny wybuchu przebieg i skutki. Chciałabym żeby praca była conajmniej na cała stronę A4 w miarę sensowna. Pomocy

Wojna secesyjna w USA przyczyny wybuchu przebieg i skutki. Chciałabym żeby praca była conajmniej na cała stronę A4 w miarę sensowna. Pomocy...

Język angielski

wojna secesyjna w usa przyczyny wybuchu przebieg i skutki

wojna secesyjna w usa przyczyny wybuchu przebieg i skutki...