Wiosna Ludów w Europie, Wojna secesyjna w USA, Kongres wiedeński - notatka

Wiosna ludów
FRANCJA: przyczyny-burżuazja dążyła do władzy, robotnicy chcieli reform i pracy, kryzys ekonomiczny kraju = podstawa do rewolucji; przebieg-rewolucja lutowa obaliła króla Ludwika Filipa i stworzono II republikę 1848, na prezydenta Ludwik Napoleon Bonaparte XII 1852, zniesienie republiki i powołanie cesarstwa = Cesarzem L.N. Bonaparte 1852; skutki - II Cesarstwo we Francji.

WŁOCHY: przyczyny-chęć zjednoczenia Italii i wyzwolenie się od Austrii, przebieg-rewolucje na Sycyli, Lombardii i Wenecji 1848, ucieczka papieża i utworzenie Republiki Rzymskiej 1848, próba zjednoczenia
pod wodzą Karola Alberta (króla Sardynii) i jego klęska przez interwencję Francji i Austrii;

AUSTRIA: przyczyny-niechęć do systemu kanclerza Metternicha, konieczność reform agrarnych; przebieg-rewolucja wiedeńska III 1848, dymisja Metternicha, wydanie konstytucji, stworzenie parlamentu Austriiackiego, uwłaszczenie chłopów VIII 1848, likwidacja rewolucji i panowanie Franciszka Józefa I; skutki-reforma uwłaszczeniowa.

WĘGRY: przyczyny-walka o zerwaie związku z Austrią; przebieg - powołanie Rządu Tymczasowego z l. Kossuthem na czele, walki o niepodległość Węgier (pomoc Rosji) IV-VIII 1849; skutki-zniesienie odrębności Węgier w ramach Cesarstwa Austriiackiego.

NIEMCY: przyczyny-konieczność zjednoczenia kraju(gosp. i polit.), dążenie do reform ustrojowych, pełne uwłaszczenie; przebieg-rewolucja berlińska 1848, zwołanie Zgromadzenia Narodowego i danie swobód obywatelskich, unicestwienie rewolucji w Prusach XII 1848, zdławienie powstań w pojedynczych państewkach VIII 1849; skutki-zmiany ustrojowe w Prusach = monarchia konstytucyjna z elementami absolutyzmu 1850, przyspieszenie reform agrarnych.

Zjednoczenie Niemiec: I etap: wojna Austrii i Prus z Danią co powoduje kłótnie o zdobyte terytoria; II etap:wojna Austrii z Prus + Włochy co powoduje odsunięcie się Austrii od spraw niemieckich; III etap:wojna Francji z Prusami co kończy się pokojem we Frankfurcie i Francja buli; IV etap:proklamacja cesarza Niemiec i ogłoszenie konstytucji co dało krajowi federacją z dziedzicznym cesarzem i władzę wykonawczą w rękach kanclerza (Bismarcka).

Kongres wiedeński - orgaizacja: brak otwarcia (IX 1814-VIII 1815), cykl spotkań i balów, dominacja 4 zwycięskich mocarstw koalicji antynapoleońskiej (Rosja, Prusy, Austria, WB); postanowienia: utrzymanie
rozbicia polit. Niemiec (35państ), utrzymanie rozbicia polit. Włoch, utworzenie królestwo Niderlandów, zawarto układ Św. Przymierza (system współpracy międzynarod. działający na zasadach chrześcijańskich = Prusy, Austria, Rosja 1815), rozwiązano sprawę polską tj. Wieliczka i kopalnie dla Austrii; Gdańsk, Toruń, księstwo poznańskie dla Prus, Kraków i okolice pod wspólną władzą; stworzenie Królestwa Polskiego związanego unią personalną z Rosją.

Zjednoczenie Włoch - I etap:wiosna ludów to pierwsza nieudana próba zjednoczenia przez króla Sardynii; II etap:udział królestwa Sardynii w wojnie krymskiej co prowadzi do nagłośnienia sprawy zjednoczenia; III etap:wojna Francji + Sardynii z Austrią co powiększa terytoria Sardynii i Francji; IV etap:plebiscyt w Parmie, Modenie, Toskanii co doprowadza do połączenia z Królestwem Sardynii; V etap:wyprawa tysiąca na Sycylię prowadzi do obalenia Burbonów na Sycyli; VI etap:proklamacja Królestwa Włoch co prowadzi do utworzenia go (monarchia konstytucyjna; VII etap:wojna Prus z Austrią = klęska Austrii i przyłączenie Wenecji do Włoch; VIII etap:likwidacja państwa kościelnego co daje w sumie aneksję Rzymu przez Włochy.

WOJNA SECESYJNA W USA
Stany północne-gospodarka:gwałtowny rozwój przemysłu, kolei żelaznej, protekcjonizm = ochrona gospodarki wew. poprzez cła; niewolnictwo:abolicjonizm = za zniesieniem niewolnictwa; polityka:republikanie = zwolennicy federacji stanów, byli za abolicjonizmem i protekcjonizmem.

Stany południowe-gospodarka:rolnictwo, plantacje bawełny, tytoniu itp., oparta na niewolnictwie i eksporcie; niewolnictwo:było podstawą całej gospodarki; polityka:demokraci = zwolennicy konfederacji stanów, niewolnictwa i wolnego handlu.

Ważne wydarzenia: wybór Lincolna na prezydenta 1860, przeciwnika niewolnictwa; decyzja Lincolna o zniesieniu niewolnictwa I 1863; bitwa pod Gettysburgiem = wygrane północy; kapitulacja Konfedederacji 9 IV 1865

Dodaj swoją odpowiedź