Wielka emigracja

Emigracja jest świadomym opószczeniem kraju. Podczas wielkiej emigracji najczęściej wyjeżdżano do Francji: od 9 do 10 tysięcy ludności polskiej. To, że Polacy wybrali Francję było spowodowane przez hasła rewolucyjne "wolność, równość, braterstwo"
W czasie emigracji władzę we Francji sprawował Ludwik Filip Orleański. Zabronił on osiedlania się Polakom w Paryżu.
Emigranci otrzymywali zasiłek, żyli w biedzie, dochodziło wśród Polaków do kłotni, często zapadali oni na choroby psychiczne, popadali w alkoholizm, stawali się hazardzistami.
Inne kierunki emigracji to: Holandia, Hiszpania, Saksonia, Półwysep apeniński, Turcja, Szwajcaria, Stany Zjednoczone.
Duża część Polaków udawała się do Angli. Zanim jednak mogli się tam udać musieli oddac Prusom broń i przez dwa lata musieli budować na Pomorzu fortyfikacje, dopiero wtedy stawali się wolni.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wielka emigracja i programy niepodległościowe oraz ugrupowania społeczne

Podobnie jak w przypadku poprzednio dodawanej pracy, nie pamiętam czy jestem autorką pracy, w jakimś stopniu na pewno. Jest to zlepek informacji, może komuś się przyda. Praca znaleziona na komputerze, także nie ręczę na swoje prawa do niej....

Język angielski

Wielka Emigracja Wytłumaczycie co to była wielka emigracja????

Wielka Emigracja Wytłumaczycie co to była wielka emigracja????...

Historia

Wielka emigracja po powstaniu listopadowym i główne ośrodki i obozy na emigracji.

Wielka Emigracja, mająca miejsce po klęsce powstanie listopadowego, nie była planowana, zrodziła się nagle i to już w niecały rok po powstaniu. Początkowo emigrowali głównie cywile: politycy, dziennikarze i urzędnicy, później dopiero wo...

Historia

Wielka emigracja

Wielka Emigracja, emigracja polityczno-patriotyczna po upadku powstania listopadowego (1830-1831), do której dołączyli w późniejszym okresie inni uchodźcy, głównie z zaboru rosyjskiego. Odegrała dużą rolę w historii Polski XIX w. Należa...

Historia

Notatki na podstawie podręcznika do historii M.Gładysz: powstanie listopadowe, wielka emigracja itp. rozdział 45

WYBUCH POWSTANIA LISTOPADOWEGO
Pierwszy zryw romantycznej młodzieży szlacheckiej doprowadził w 1830 r. do wybuchu powstania listopadowego. Przyczyny powstania:
• wydarzenia piętnastolecia istnienia Królestwa Polskiego - zawiedzione na...

Historia

WIELKA EMIGRACJA.

Powstania narodowe nie były dobrem samym w sobie lecz instrumentem do wywalczenia niepodległości w formie suwerrennego państwa.DROGI DO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI:-bezkompromisowa - najpierw powstanie poprz...