Dzieje Jacka Soplicy - plan wydarzeń.

1. Słowa i popularnosc młodego Jacka.
2. Przyjazn ze Stolnikiem i miłosc do Ewy.
3. Podanie czarnej polewki.
4. Nieszczesliwe malzenstwo z matka Mateusza.
5. Zabojstwo Stolnika- oskarzenie Jacka o kontakty z Moskwa i zdrade Ojczyzny:(
6. Ucieczka za granice.
7. Walka w szeregach wojsk napoleonskich.
8. Przywdzianie habitu- przemiana Jacka Soplicy w ksiedza Robaka.
9. Dzialalnosc ksiedza Robaka jako emisariusza.
10. Przygotowanie do powstania przeciw moskalom- wprowadzenie agitacji.
11. Bitwa z moskalami :( uratowanie zycia hrabiemu ;p
12. Spowiedz Jacka i przebaczenie Gerwazego.
13. Smierc.
14. Rehabilitacja Jacka- wiosna 1812 roku.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dzieje Jacka Soplicy - plan wydarzeń

1.Wyjawienie prawdy na początku spowiedzi.
2. Częste biesiady u Stolnika.
3. Fałszywość i dwulicowość Stolnika.
4. Miłość Soplicy do Ewy.
5. Niechęć Jacka do Stolnika.
6. Trwoga mieszczan przed Jackiem.
7. Próżn...

Język polski

Dzieje Jacka Soplicy - plan wydarzeń.

1. Słowa i popularnosc młodego Jacka.
2. Przyjazn ze Stolnikiem i miłosc do Ewy.
3. Podanie czarnej polewki.
4. Nieszczesliwe malzenstwo z matka Mateusza.
5. Zabojstwo Stolnika- oskarzenie Jacka o kontakty z Moskwa i zdrade Ojczyz...

Język polski

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Romantyzm

2. Romantyzm jako epoka opozycyjna do oświecenia.

W historyczni literackim łańcuchu epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka rzeczywiście inna. Odmienna w swojej filozofii, rozumieniu świata i poszukiwaniu prawd o nim. Oświecen...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" opracowanie

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)


Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Go...

Język polski

"Pan Tadeusz" opracowanie lektury

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)
Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Goethego, ...

Język polski

"Pan Tadeusz" - analiza.

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)

Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty&q...