Dzieje Jacka Soplicy - plan wydarzeń

1.Wyjawienie prawdy na początku spowiedzi.
2. Częste biesiady u Stolnika.
3. Fałszywość i dwulicowość Stolnika.
4. Miłość Soplicy do Ewy.
5. Niechęć Jacka do Stolnika.
6. Trwoga mieszczan przed Jackiem.
7. Próżne próby otwarcia serca przed Ewą.
8. Podanie Jackowi czarnej polewki.
9. Myśl Soplicy o opuszczeniu ojczyzny.
10. Smutek Ewy z powodu planowanego wyjazdu Jacka.
11. Złośliwa mowa Stolnika na temat wesela córki.
12. Troska Soplicy o Ewę.
13. Nieprzemyślane, szybkie małżeństwo z nieznaną kobietą.
14. Narodziny Tadeusza.
15. Nałóg Jacka.
16. Śmierć żony.
17. Rozgłos o zaręczynach Ewy, niechętnej do poślubienia Wojewody.
18. Niechęć ludzi do Soplicy.
19. Wspomnienie Klucznika o dawnej potędze Jacka.
20. Najazd Moskali na zamek Stolnika.
21. Mieszane uczucia Jacka.
22. Żle zrozumiane gesty Stolnika prowadzące do strzału z rąk Soplicy.
23. Klątwa rzucona przez Jacka.
24. Okrzyknięcie Soplicy zdrajcą.
25. Ucieczka z kraju i cierpienia Jacka.
26. Wywóz Ewy wraz z mężem na Sybir.
27. Osierocenie Zosi-córki Ewy.
28. Wstąpienie Soplicy do Zakonu Bernardynów.
29. Przemiana Jacka Soplicy w Księdza Robaka.
30. Narodowowyzwoleńcze podróże Księdza.
31. Powrót Robaka dzięki pomocy Boga.
32. Przebaczenie Gerwazego.
33. Wyznanie Klucznika o przebaczeniu i uczynieniu znaku krzyża przez Stolnika w stronę Jacka.
34. Wieść o wojnie Napoleona z Rosją.
35. Śmierć Księdza Robaka.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Dzieje Jacka Soplicy - plan wydarzeń.

1. Słowa i popularnosc młodego Jacka.
2. Przyjazn ze Stolnikiem i miłosc do Ewy.
3. Podanie czarnej polewki.
4. Nieszczesliwe malzenstwo z matka Mateusza.
5. Zabojstwo Stolnika- oskarzenie Jacka o kontakty z Moskwa i zdrade Ojczyz...

Język polski

Proszę o szybką pomoc. Chodzi mi o plan wydarzeń z Pana Tadeusza, dokładnie o dzieje Jacka Soplicy.

Proszę o szybką pomoc. Chodzi mi o plan wydarzeń z Pana Tadeusza, dokładnie o dzieje Jacka Soplicy....

Język polski

Napisz plan wydarzeń Jacka Soplicy z wypowiedzi klucznika ( nie pamietam jego imienia dobrze ) w zamku - księga 2 orazvustal dzieje Jacka soplicy po jego spowiedzi Proszę to na dziś !!

Napisz plan wydarzeń Jacka Soplicy z wypowiedzi klucznika ( nie pamietam jego imienia dobrze ) w zamku - księga 2 orazvustal dzieje Jacka soplicy po jego spowiedzi Proszę to na dziś !!...

Język polski

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) - Romantyzm

2. Romantyzm jako epoka opozycyjna do oświecenia.

W historyczni literackim łańcuchu epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka rzeczywiście inna. Odmienna w swojej filozofii, rozumieniu świata i poszukiwaniu prawd o nim. Oświecen...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" opracowanie

Pan Tadeusz (Adam Mickiewicz)


Dzieło było pisane od 1832 roku, z pewnymi przerwami, przez 15 miesięcy, drukiem utwór ukazał się w Paryżu w 1834 roku. Według pierwotnego zamiaru miała to być idylla w typie "Hermana i Doroty" Go...