Miłość

kocham
a mam w oczach łzy
naucz mnie
sama nie umiem...
moja miłość
wczoraj
dzisiaj

a jutro nic

przypadkowa osoba
nic nie mówiąca twarz bez wyrazu
brak zapisów w pamięcie

to rutyna.

znów to samo

jestem dobra
to za dużo,
muszę przestać...

kochać?

mój cel

ale nigdy go nie dopnę

chociaż patrzy mi bezczelnie w oczy
ja się nie dam.


Ona zawsze
zostawia ślady błota

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Miłość jako siła niszcząca, czy budująca? Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych

„Miłość to wielka robota. Jednym słowem, ogarnia całe ludzkie życie. Zauroczenie, pierwsza miłość, dojrzały związek kobiety i mężczyzny, macierzyństwo, ojcostwo, praca, starość, choroba, śmierć-to wszystko zawiera się w słow...

Religia

Czym jest dla mnie miłość?

Miłość jest siłą, która zmienia ludzi. Filozofowie poświęcali jej zawsze wiele przemyśleń, ale czy dzisiaj bliżej jesteśmy odpowiedzi na pytanie, czym jest? Miłość to słowo, które każdy zna, mało kto potrafi je jednak zdefiniować...

Język polski

Miłość jako temat literacki. Przedstaw różne ujęcia tematu na podstawie kilku epok

WSTĘP

Miłość – uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze. Głębokie i piękne. Potrafi dać radość i szczęście, ale potrafi także zabić. Któż z nas nie marzy o miłości? Jest to uczucie, które towarzyszy każdemu człowiekow...

Język polski

Miłość i śmierć w textach kultury. Prezentacja maturalna

L I T E R A T U R A P O D M I O T U:

1. Jan Parandowski: Eros i Tanatos. w: Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian. Londyn 1992
2. Joseph Bedier: Dzieje Tristana i Izoldy. Warszawa 1987
3. Jan Andrzej Morsztyn: Do trupa. ...

Język polski

Miłość i śmierć w tekstach kultury. Prezentacja maturalna

Miłość i śmierć w tekstach kultury. Prezentacja maturalna

L I T E R A T U R A P O D M I O T U:

1. Jan Parandowski: Eros i Tanatos. w: Mitologia: wierzenia i podania Greków i Rzymian. Londyn 1992
2. Joseph Bedier: Dzieje T...

Język polski

Prezentacja maturalna - miłość sentymentalna, fatalna, spełniona. Porównaj różne obrazy miłość w odniesieniu do epoki

Miłość romantyczna była przede wszystkim filozofią życia. Miała dawać poczucie nieskończoności i z czynić fundament ludzkiego życia. Romantycy sądzili, że miłość wyrywa ludzi ze „świata gotowego”, a tym samym otwiera dziedzinę...