Charakterystyka Stolnika Horeszki.

STOLNIK HORESZKO - był magnatem, właścicielem licznych wsi, dóbr ziemskich i chłopów. W jego zamku odbywały się różne uczty, polowania, sejmy powiatowe i bale. W czasie tych uczt grała orkiestra a po zamku chodziła liczna służba. Stolnik wyprawiając w zamku liczne zabawy, polowania próbował przypodobać się drobniejszej szlachcie ponieważ wiele zależało od jej głosów na sejmikach. Szlachta zaś szukała pomocy i rady u stolnika, bo był on najwyższą osobą w powiecie. Ten pozornie łaskawy i życzliwy człowiek był wyniosły, twardy, przywykły do rozkazywania i nie ulegał emocjom. W stosunku do rodziny był tyranem wolał unieszczęśliwić córkę niż wydać ją za Soplicę którego kochała. Stolnik twierdził, że nie był odpowiednim kandydatem ze względu na stan majątkowy i pochodzenie. Horeszko był patriotą i człowiekiem o szerokich horyzontach, popierał konstytucje 3 maja. Myślę ze Stolnik jest bardzo „sztuczną postacią” która kryje się pod maską.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Pan Tadeusz - Charakterystyka porównawcza Jacka Soplicy i Stolnika Horeszki (Porównaj obu bohaterów) 

Pan Tadeusz - Charakterystyka porównawcza Jacka Soplicy i Stolnika Horeszki (Porównaj obu bohaterów) ...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy

Charakterystyka Jacka Soplicy.

Jacek Soplica to jedna z głównych postaci epopei Adama Mickiewicza ,,Pan Tadeusz’’. W młodości był przystojnym, ale niebogatym szlachcicem:
„...sam nic nie posiadał prócz kawałka roli,
...

Język polski

Jacek Soplica - charakterystyka

Adam Mickiewicz przedstawia zupełnie nową postawę polskiego bohatera romantycznego w swym ostatnim z największych arcydzieł - w poemacie zatytułowanym "Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie...”. Pomimo tego, że tytułowym bohaterem te...

Język polski

Jacek Soplica charakterystyka.

Jacek Soplica to główny bohater dzieła Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. To kolejne
wcielenie bohatera romantycznego. Ulega on ogromnej przemianie: ze zbrodniarza
w pokutnika, z dumnego, buńczucznego szlachcica w pokornego mnicha, z h...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Jacka Soplicy i Księdza Robaka.

Jacek Soplica to przedstawiciel drobnej szlachty. Nie posiadał wiele. Miał tylko kawałek ziemi. Mimo to liczono się z nim i darzono go szacunkiem. Popierał go Dobrzyn i cztery zaścianki. Szanował Radziwiłł. Jacek był lubiany przez szlacht�...