Wojna na Bałkanach 1940 r.

Klęska aliantów we Francji w 1940r. osłabiła pozycję Wielkiej Brytanii na Bałkanach. Konsekwencją wzrostu wpływów niemieckich i włoskich na Bałkanach było przystąpienie w listopadzie do „paktu trzech” Węgier i Rumunii. Prozachodniej orientacji broniła nadal Jugosławia oraz Grecja.
Mussolini, wypowiadając wojnę Francji w momencie gdy jej klęska była właściwie przesądzona, postanowił osiągnąć wreszcie własny sukces. Dnia 28 października 1940 r. armie włoskie z terytorium Albanii zaatakowały niespodziewanie Grecję. Agresja Włochów została jednak powstrzymana, a po kilku dniach Grecy przeszli do kontrofensywy. (1 marca 1941r. po długich wahaniach do „paktu trzech” przystąpiła Bułgaria, a 25 marca Jugosławia.) W tej sytuacji Hitler udzielił pomocy Mussoliniemu, uderzając 6 kwietnia 1941r. równocześnie na Grecję i Jugosławię. Ta nieplanowana przez Hitlera kampania spowodowała konieczność odwleczenia terminu realizacji, gotowego już planu zaatakowania ZSRR. Wojna przeciw Grecji i Jugosławii prowadzona była bezwzględnie i z użyciem znacznych sił pancernych. Po zbombardowaniu Belgradu Jugosławia skapitulowała 18 kwietnia. Wobec miażdżącej przewagi przeciwnika 23 kwietnia skapitulowała armia grecka. Brytyjczycy zdołali wprawdzie wycofać swój korpus ekspedycyjny na Kretę, jednak już w maju również Kreta znalazła się w rękach niemieckich w efekcie operacji powietrzno-desantowej.
Grecja otrzymała rząd całkowicie zależny od władz okupacyjnych. Terytorium Jugosławii zostało częściowo okupowane przez Niemcy, Włochy, Węgry i Bułgarię. Na terytorium Chorwacji, Bośni i Hercegowiny utworzono Niezależne Państwo Chorwackie. W Serbii utworzono także rząd marionetkowy, Czarnogóra stała się protektoratem włoskim.
Kolejnym obiektem włoskiej agresji stał się Egipt, zaatakowany 13 września 1940r. z terenu Libii. Celem działań wojennych było opanowanie Kanału Sueskiego i dotarcie do roponośnych pól Bliskiego Wschodu. Po początkowych powodzeniach armie włoskie zostały rozbite pod Sidi Barrani i Bengazi i zmuszone do wycofania się w głąb Libii. Hitler znów zdecydował się na wsparcie włoskiego sojusznika. 12 lutego 1941r. w Trypolisie wylądowały pierwsze niemieckie jednostki z gen.Erwinem Rommlem, wyznaczonym na dowódcę „Afrykańskiego korpusu”. Przystąpił on do efektownej ofensywy, skutecznie broniła się tylko twierdza Tobruk. Od maja do listopada 1941r. walki na froncie afrykańskim zamarły. Atak niemiecki za ZSRR i walki Brytyjczyków o utrzymanie pozycji na Bliskim Wsch. w Syrii i Iraku odwróciły na pewien czas uwagę walczących stron od wybrzeży afrykańskich.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wojna na Bałkanach 1940 r.

Klęska aliantów we Francji w 1940r. osłabiła pozycję Wielkiej Brytanii na Bałkanach. Konsekwencją wzrostu wpływów niemieckich i włoskich na Bałkanach było przystąpienie w listopadzie do „paktu trzech” Węgier i Rumunii. Prozachodnie...

Historia

II Wojna Światowa - ściąga

Przyczyna II wojny była z jednej strony ekspansyjna polityka państw fasz. , z 2 klimat przyzwolenia dla owej polityki występujący w dyplomacji GB i FR.
Umowy międzynarodowe okazały się wystarczającym do pokojowego rozstrzygania sporów....

Historia

II wojna światowa - Okres niemieckich sukcesów

Polska wojna obronna 1939 roku.
Niemiecki plan wojny z Polską - “Fall Weiss”- został oparty na wojnie błyskawicznej, “blitzkriegu”. Szybkie uderzenia wojsk pancernych, wspartych lotnictwem, miały doprowadzić do okrążenia i zniszcz...

Historia

Działania wojenne

Ekspansja sowiecka w Europie 1939-1940
- wojna radziecko-fińska (zakończona korektą granicy na korzyść ZSRR), listopad 1939 - marzec 1940,
- aneksja przez ZSRR Litwy, Łotwy i Estonii - czerwiec 1940.
- odebranie Rumunom Besarabii -...

Historia

Wojna polsko-boleszewicka 1939-1941.

W październiku 1939 roku widmo wojny krążyło nad Polską. 19-go lutego 1921 roku podpisano polsko – francuską umowę sojusznicza w Paryżu przez ministrów spraw zagranicznych E. Sapiehę i A. Brianda. Przewidywała ona wspólne ustalanie pol...

Historia

II Wojna Światowa - kalendarium

Polska (fall weiss)

Niemiecka armia północ ? Bock południe - Runstedta
Naczelny wódz ? E.Rydz-Smigły
1 IX 1939 atak na Westerplatte ? obrona mr. Sucharski
3 IX 1939 wypowiedzenie wojny przez w.brytanie i francje
4/5 IX ...