Motywy literatury polskiej

1 BEZDOMNOŚĆ
człowiek bezdomny to ktoś nie mający domu, schronienia, nie mający gdzie mieszkać, tułacz, wygnaniec, żebrak, sierota.

2 BUNT
Biblia Stary Testament
Za pierwszych buntowników w Biblii uznaje się Adama i Ewę, którzy nie byli posłuszni woli Boga i zjedli owoc z drzewa wiadomości dobrego i złego, zdobywając w ten sposób umiejętność odróżnienia dobra od zła, za co zostali wygnani z raju: Ewa za karę miała w bólach rodzić dzieci, Adam - ciężko pracować, aby utrzymać rodzinę.

3 DOM
pomieszczenie mieszkalne, miejsce stałego zamieszkania, „własny kąt” 2)gniazdo rodzinne, rodzina, mieszkanie wraz z jego mieszkańcami 3)w bardzo szerokim rozumieniu-dom jako ojczyzna 4)dom boży-świątynia. Dom symbolizuje

4 MIŁOŚĆ uczucie najpiękniejsze i najtrudniejsze. Głębokie i piękne, potraf dać radość i szczęście, ale potraf i zabić. Tworzy i niszczy. Nie umiemy powiedzieć, czym jest, ma tak wiele twarzy. Czasem trwa długo, czasem tak prędko umiera, traci swą moc. Czasem się zmienia; jakże okrutna jest siostra miłości, nienawiść... Nie potrafmy żyć, nie kochając.

5 ZAGŁADA
Literatura traktująca o zjawisku zagłady nie jest zjawiskiem nowym, charakterystycznym tylko dla wieku, który niedawno dobiegł końca. Motyw różnie pojętego końca człowieczego rodu jest od dawna zadomowiony w piśmiennictwie Zachodu. Kultura europejska jest, jak wiadomo, tworem powstałym z nałożenia się na siebie tradycji biblijnej, antycznej orze pogańskiej.

6 SAMOTNOŚĆ
Większość z nas doświadcza uczucia samotności, nawet - a czasami zwłaszcza - wtedy, kiedy przebywa wśród innych ludzi. Każdy miewa poczucie, że został pozostawiony sam ze swoimi sprawami i że nikt nie może mu pomóc. Niektórzy wybierają samotność świadomie, nie umiejąc i nie chcąc żyć wśród innych ludzi.

7 WINA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Biblia Stary Testament – Grzech pierwszych ludzi - człowiek po raz pierwszy zawinił wobec Boga, naruszając Jego nakaz. Został za to ukarany wygnaniem z raju, utratą nieśmiertelności. Bóg skazuje także człowieka na nieustanną walkę o życie, na ból i cierpienie. Odtąd ludzie zdani będą przede wszystkim na siebie samych.

8 CIERPIENIE człowieka, ból fizyczny i moralny to częsty motyw wypracowań maturalnych. Nie jest łatwy mimo, że obecny w każdej epoce.

9 KONFLIKTY MIĘDZYLUDZKIE
Cechą charakterystyczną w jakich żyjemy jest różnorodność i zmienność. Dotyczy ona naszego otoczenia, naszych zachowań, postaw. Opór wobec zmian prowadzi do powstawanie konfliktów. Konflikt według Daniela.

10 WĘDRÓWKA
„Idź dalej niezłomnie, a mnie zostaw sny. Nic nie jest stracone, skończone też nie, Gdy droga przed tobą, a sam jesteś w tle." (E. Stachura Idź dalej)

11 MOTYW ZBRODNI W LITERATURZE
Zbrodnia to czyn zasługujący pod względem moralnym na najwyższe potępienie, poważne przestępstwo naruszające normy społeczno – etyczne.

12 OJCZYNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK
„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” powiedział Cyprian Kamil Norwid, mając przed oczyma Polskę w okresie romantyzmu. Mimo, iż słowa te zostały wypowiedziane wiele lat temu, dalej mają wielkie znaczenie i jestem przekonana o ich słuszności.

13 OJCZYNA
Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją się zupełnie inne treści. Jeden uważa, że ojczyzna to miejsce, w którym przyszło się człowiekowi urodzić i którego w takim układzie, z oczywistych wzglądów, nie może sobie wybrać.

14 MOTYW BOHATERA LITERACKIEGO
MITOLOGIA – KAR idealista, marzyciel. Podczas ucieczki z krety, pomimo przestróg ojca (Dedala), poddaje się żądzy poznania. Wzniósł się za wysoko, za blisko słońca, które spowodowało, że wosk(użyty przy sporządzaniu skrzydeł) rozpuścił się, a Ikar spadł do morza. Symbolizuje idealizm, nieodpartą chęć i dążenie do poznania świta i wolności.

15 WOJNA
Wojna – to słowo w każdym języku świata brzmi równie przerażająco. Czasami nosi niewinną nazwę, np. Wojna Dwu Róż. Była wojna trzydziestoletnia, nawet stuletnia, a także siedmiodniowa. Są wojny plemienne i religijne, domowe.

16 ŚMIERĆ
Śmierć - czym jest? To pytanie zadaje sobie człowiek od chwili, gdy zaczął żyć świadomym bytem. I ciągle nie uzyskuje na nie satysfakcjonującej odpowiedzi, poza oczywistym stwierdzeniem - śmierć to jedyna rzecz, której możemy być pewni.

17 KOBIETA
Anioł, modliszka, puch marny... Kobieta zmienną jest jak piórko na wietrze - cenna ta myśl pojawia się w operze Wiktora Hugo Król się bawi, a pochodzi aż od Wergiliusza (Eneida). To zastanawiające, ale owej zmiennej i zagadkowej natury niewiasty nie próbowali skubnąć filozofowie, w końcu zawodowcy od dociekania istoty bytu.

18 PRACA
Praca to celowa działalność człowieka polegająca na wydatkowaniu energii przy wykorzystaniu zdobytych kwalifikacji i umiejętności, jej celem jest wytworzenie określonych dóbr materialnych lub kulturowych, które zaspokajają ludzkie potrzeby, w literaturze z pracą spotykamy się najczęściej w kontekście określonych działań wybranych bohaterów.

19 WIEŚ
Przeglądając słowniki, encyklopedie, leksykony odnaleźć możemy bardzo proste definicje wsi. Na przykład Encyklopedia PWN, że wieś to osadab zamieszkała głownie przez ludność, której większość trudni się pracą na roli, co stanowi podstawę ich egzystencji.

20 SZCZĘŚC
Szczęście... Czym tak naprawde jest i czy każdy może je osągnąć? Pojęcie to ma wiele znaczeń, można je rozmaicie rozumieć, na przykład jako los sprzyjający realizacji życiowych celów, pomyślny zbieg okoliczności, stan najwyższej radości i satysfakcji, a także trwałe zadowolenie z życia, wyrażające się w optymizmie i pogodzie ducha.

21 MOTYW ZDRADY W LITERATURZE
Zdrada jest skazą, która zostaje na całe życie i trudno zaufać drugi raz komuś, kto się jej dopuścił. Zostawia niezatarty ślad nieuczciwości, działalności na szkodę innemu człowiekowi, lub całemu narodowi. Trudno mi jest usprawiedliwić ludzi, którzy nie potrafili oprzeć się pokusie korzyści, nawet za cenę moralności.

22 KOBIETA W LITERATURZE
Kobieta stała się leitmotivem dla pisarzy.Ten fenomen ,porzucony przez folozofow, w zasadzie nie wiadomo z jakich przyczyn wyjatkowo upodobali sobie wyrobnicy pióra. Wraz z upływem czasu zmieniał się staus spoleczny kobiety, inaczej tez przedstawiano ja w literaturze. Zmieniał się wzorzec osobowosci kobiecej.

23 MOTYW PRZYJAŻNI W LITERATURZE
Każdy z nas chciałby mieć przyjaciela. Niektórzy doświadczyli, bądź doświadczają tego pięknego uczucia jakim jest przyjaźń. Różni ludzie w różny sposób definiują to pojęcie. Jednak „Słownik języka polskiego” dokładnie sprecyzował czym jest przyjaźń.

24 DOBRO I ZŁO W LITERATURZE
„Dobro i Zło mają to samo oblicze, wszystko zależy od momentu, w którym staną na drodze człowieka”. Dobro i zło to dwie, podstawowe dla człowieka wartości, które od wieków wyznaczają granice ludzkiej moralności. Według przekazów biblijnych na początku istniały tylko: dobro, harmonia z naturą i błoga nieświadomość bytu.

25 MOTY OJCA W LITERATURZE
Motyw ojca to jeden z najczęściej pojawiających się tematów w literaturze. Odnajdujemy go w niemal każdej epoce literackiej. Historia literatury prezentuje nam różne przejawy ojcostwa.

26 MOTYW MIESZCZAŃSTWA W LITERATURZE
Mieszczaństwo – mieszkańcy miast bez rodowodu szlacheckiego. W różnych krajach rozwój mieszczaństwa zależnie od warunków i gospodarczych przebiegał w inny sposób. Mieszczaństwo angielskie osiągnęło

WIĘCEJ TREŚĆI Z KAŻDEGO TEMATY NA ZAŁĄCZNIKU ???

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Przedstaw twórcę, którego dzieła uważasz za ważne dla literatury polskiej oraz tego, który jest bliski twoim wyborom etycznym i estetycznym.

W dorobku literatury polskiej jest wiele dzieł, które niewątpliwie zaliczamy do klasyki literatury polskiej. Najwybitniejszy oświeceniowy twórca Ignacy Krasicki stworzył wiele takich dzieł, które moim zdaniem są ważne dla literatury polski...

Język polski

Motywy biblijne w znanych Ci utworach literatury polskiej.

"Biblia" i kultura oraz literatura antyczna są głównym źródłem kultury europejskiej, a więc i polskiej. Nazwa "Biblia" pochodzi od greckiego słowa i oznacza dosłownie: księgi. W dziele tym wyróżnia się "Stary Testament" i "Nowy Testamen...

Język polski

Bibliografia i plan prezentacji do tematu:"Zbrodnia,jej motywy i wpływ na osobowość człowieka. Przedstaw problem na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej i światowej."

BIBLIOGRAFIA
Literatura podmiotu:
1. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, Wrocław 1987
2. Juliusz Słowacki, Balladyna, Kraków 2006
3. William Szekspir, Makbet, Kraków 2007

Literatura przedmiotu:
1. Józef Sm...

Język polski

Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.

Tematem mojej prezentacji jest porównanie psychologicznych portretów zabójców zarówno w literaturze polskiej, jak i obcej. Prezentację chciałabym rozpocząć definicją „kainowego piętna”, które to pojęcie jest również zawarte w tytu...

Język polski

Literatura polska. Przegląd wszystkich epok literackich. Najważniejsze zagadnienia z zakresu całej literatury. Najwybitniejsi poeci i ich nieprzeciętna twórczość literacka.

Spis treści

STAROŻYTNOŚĆ

1. Przedstaw gatunki literackie, jakie były używane w starożytności.
2. Na przykładzie dziejów Syzyfa przedstaw pojęcie archetypu.
3. Na przykładzie mitu o Edypie wyjaśnij pojęcie fatu...