Mit o Prometeuszu

Prometeusz był tytanem . Stworzył ród ludzi . Ulepił człowieka z gliny pomieszanej ze łzami , a dusze dał z ognia niebieskiego
, którego iskry ukradł z rydwanu słońca . Człowiek ten był bezbronny i słaby . Nie rozumiał potęgi przyrody , która go otaczała . Prometeusz ukradł bogom Olimpu ogień i nauczył człowieka używać go .Tym czasem Zeus namówił bogów do stworzenia pięknej i urokliwej Pandory . Otrzymała ona szczelnie zamknięta puszkę . Pandora została zesłana przez bogów pod dom Prometeusza . Ten jednak jej nie przyjął i kazał odesłać na Olimp . Epimeteusz , brat Prometeusza , którego był bardo lekkomyślny , przygarnął kobietę i w niedługim czasie poślubił . Wkrótce Pandory namówiła męża , aby otworzyli puszkę .Na świat wydostały się wszystkie choroby , smutki , zbrodnie i żale . Prometeusz postanowił się zemścić na bogach zasłane zło. Zabił woła i podzielił na dwie części . Jedną częścią było mięso owinięte w skórę , a w drugiej kości owinięte tłuszczem . Poszedł z tym darem do Zeusa i nakazał wybrać dar dla siebie . Zeus po namysle wybrał gorszy dar .Zgodnie z umową , która zawarł Zeus z Prometeuszem , ludzie maja składać bogom kości i tłuszcz . Władca Olimpu skazał Prometeusza na przykucie do skał Kaukazu . Samotny cierpiał .Codziennie przylatywał do niego orzeł .Wyjadał mu wątrobę , która każdej nocy odrastała .

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Mit o Prometeuszu i jego literackie przetworzenia. Porównaj różne realizacje tego motywu w wybranych utworach.

Mit grecki towarzyszy literaturze i sztuce europejskiej od czasów narodzin do czasów współczesnych. (najnowszych). Zagadnienie relacji miedzy mitem a literaturą i sztuką jest kwestią rozległą i skomplikowaną.
Mit jest to ukształtowana...

Język polski

Czy mit o Prometeuszu to to samo co mit o Puszce Pandory? Proszę o szybką i poprawną odpowiedź- Dam naj!

Czy mit o Prometeuszu to to samo co mit o Puszce Pandory? Proszę o szybką i poprawną odpowiedź- Dam naj!...

Język polski

W oparciu o mit o Prometeuszu oraz na podstawie fragmentów III części „Dziadów” Adama Mickiewicza wykaż, że Konrad jest bohaterem romantycznym i „nowym Prometeuszem"

W oparciu o mit o Prometeuszu oraz na podstawie fragmentów III części „Dziadów” Adama Mickiewicza wykaż, że Konrad jest bohaterem romantycznym i „nowym Prometeuszem


Adam Mickiewicz w swoim dziele zaprezentował dwa modele P...

Język polski

Wykorzystując znany mit o Prometeuszu oraz załączony tekst Z. Herberta " Stary Prometeusz" przedstaw i oceń ideę poświęcenia się jednostki dla dobra ogółu.

Idea poświęcenia jest wartością cenną, jednak rzadko spotykaną. W dzisiajszym świecie, który przepełniony jest bólem i cierpieniem niełatwo znaleźć człowieka, ktory byłby w stanie poświęcić się dla kogoś. Mimo że przeszłość P...

Język polski

Mit o Prometeuszu - streszczenie

Mit o Prometeuszu mówi nam, że Prometeusz stworzył człowieka z gliny. Traktował ludzi jak swe dzieci, nie chciał dopuścić by ludziom stała się krzywda, dlatego był ich nauczycielem, uczył ich jak żyć i polować, aby przetrwać.

Język polski

Wskazując znany ci mit o Prometeuszu oraz załączony tekst Zbigniewa Herberta " Stary Prometeusz", przedstaw i oceń ideę poświęcenia się jednostki dla dobra ogółu.

Istnieją pewne problemy, które występują w życiu i literaturze od czasów najdawniejszych. Jednak inaczej się o nich pisało 200 lat temu, a inaczej się pisze współcześnie. Mit o Prometeuszu oraz tekst Zbigniewa Herberta łączy przede wsz...