Warto chodzić do szkoły, ponieważ....

Uważam, że szkoła jest potrzebna i powinniśmy do niej chodzić. Szkoła jest rzeczą przydatna, która uczy nas i pełni rolę drugiego domu rodzinnego a bynajmniej powinna.
Moje zdanie na temat szkoły uzasadniam takimi argumentami jak:
po pierwsze w szkole spędza się miło czas, spotyka grono swoich znajomych, przezywa swoje pierwsze miłości i ma miejsce pierwsze zainteresowanie płcią przeciwna tzw. zauroczenie. Po drugie uczymy się wielu nowych rzeczy, przydatnych w życiu dorosłym jak i w życiu naszym teraźniejszym, nabywamy pewne umiejętności, rozwijamy nasze zainteresowania i kształcimy nasze talenty. Po trzecie, co mielibyśmy robić w domu? Oczywiście najpierw było by cudownie, życie bez szkoły, stresów, nauki, ale na dłuższa metę czy to jest takie wspaniałe? Raczej nie, później zaczyna nam się nudzić, nie ma co robić a co dopiero jak byśmy całe życie mieli przesiedzieć w domu? Bo skoro nie chodzilibyśmy do szkoły to do pracy tym bardziej, a co się z tym wiąże zero kina, teatru, imprez, nie mieli byśmy, z czego za nie zapłacić a rodzice nie finansowaliby nas ciągle. Ponadto szkoła nie jest taka zła, na jaką wygląda i da się ją lubić, nauczycieli da się też jakoś przeżyć pod warunkiem, że my dajemy im.
Podsumowując te wszystkie argumenty, chociaż można by ich szukać i wymieniać mnóstwo, jestem pewna swojego zdania. Szkoła była potrzebna, jest potrzebna i będzie potrzebna i trzeba do niej chodzić gdyż zapewnia nam późniejszy byt, życie na poziomie i pełno nie zapomnianych chwil.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Warto chodzić do szkoły, ponieważ....

Uważam, że szkoła jest potrzebna i powinniśmy do niej chodzić. Szkoła jest rzeczą przydatna, która uczy nas i pełni rolę drugiego domu rodzinnego a bynajmniej powinna.
Moje zdanie na temat szkoły uzasadniam takimi argumentami jak:

Język polski

Czy warto chodzić do szkoły?

Szkoła jest miejscem, w którym każde dziecko przygotowywane jest do dorosłego życia. Zdobywa wiedzę, doświadczenie, kształtuje swój charakter i osobowość. W szkole to właśnie uczniom poświęca się najwięcej uwagi, na nich koncentruje...

Język polski

Czy warto dorosnąć?

Czy warto dorosnąć?

Czy warto dorosnąć? Postaram się udowodnić, że warto. Dorośli nie zawsze potwierdzają moje zdanie, tłumacząc się tym, że mają dużo problemów itp.
Po pierwsze prawie każda osoba w moim wieku, marzy ...

Język polski

Czy warto wagarować?

Czy warto wagarować??

W tym wypracowaniu opiszę problem, który dotyka wielu młodych ludzi w wieku szkolnym. Ten problem to nic innego jak wagary.
Więc warto wagarować czy nie?? Zdania uczniów są podzielone. Inni uważają, że...

Dydaktyka

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

System edukacji to normy i zasady obowiązujące w szkolnictwie, regulowany jest prawami ustalonymi przez rząd danego państwa. W Polsce za system edukacji odpowiedzialna była Komisja Edukacji Narodowej (w skrócie KEN) założona w 1773 roku, kt...

Pedagogika

Być dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej

Badania sytuacji szkolnej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wykonałam przy użyciu metody indywidualnych przypadków, w której głownym narzędziem badawczym stała się analiza dokumentów, pośrednim narzędziem był wywiad. Analizie poddałam wywi...