Rządy w Polsce Piastów. (streszczenie)

1. RZąDY MIESZKA I

*chrzest Polski - 966 r.
*bitwa pod Cedynią - 972 r.
*spisanie dokumentu "Dagome index"

2.RZąDY BOLESłAWA CHROBREGO

*zjazd Gnieżnieński, utworzenie metropolii w Gniexnie - 1000 r.
*pokój w Budziszynie - 1018 r.
*koronacja i śmierć Bolesława Chrobrego - 1025 r.

3.RZąDY MIESZKA II

*Walka Mieszka II z Bezprymem, utrata Łużyc, Grodów Czerwieńskich - 1031 r.

4.RZąDY KAZIMIERZA ODNOWICIELA

*powstanie pogańskie w Wielkopolsce i rozpad państwa polskiego - 1037 - 1039
*zjednoczenie Wielkopolski i Małopolski - 1040 - 1041
*przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa - 1040 - 1041
*powrót Śląska do Polski w zamian za trybut z tej ziemi dla Czech - 1050 r.

5.RZąDY BOLESłAWA śMIAłEGO

*koronacja Bolesława Śmiałego - 1076 r.
*polityczne zabójstwo biskupa krakowskiego Stanisława i wygnanie króla Bolesława Śmiałego z kraju - 1079 r.

6.RZąDY BOLESłAWA KRZYWOUSTEGO

*śmierć Władysława Hermana i podział państwa między Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego - 1102 r.
*wygnanie Zbigniewa przez Bolesława Krzywoustego i zjednoczenie kraju - 1107 r.
*najazd króla niemieckiego Henryka V na Śląsk - 1109 r.
*obrona Głogowa i bitwa na Psim Polu - 1109 r.
*przyłączenie Pomorza Gdańskiego do Polski - 1116 r.
*przyłaczenie Pomorza Zachodniego do Polski - 1122 r.
*statut Krzywoustego. Początek rozbicia dzielnicowego Polski - 1138 r.

7.RZąDY PRZEMYSłAWA II

*koronacja na króla Polski - 1295 r.

8.RZąDY WłADYSłAWA łOKIETKA

*zjednoczenie przez Władysława Łokietka Małopolski, Kujaw i Pomorza Gdańskiego - 1306 r.
*zabór Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków - 1308 r.
*zjednoczenie Wielkopolski z państwem Władysława Łokietka - 1314 r.
*bitwa pod Płowcami - 1331 r.
*śmierść Władysława Łokietka - 1333 r.

9.RZąDY KAZIMIERZA WIELKIEGO

*koronacja Kazimierza Wielkiego na króla Polski - 1331 r.
*polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego.
*założenie Akademii Krakowskiej - 1364 r.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Rządy w Polsce Piastów. (streszczenie)

1. RZąDY MIESZKA I

*chrzest Polski - 966 r.
*bitwa pod Cedynią - 972 r.
*spisanie dokumentu "Dagome index"

2.RZąDY BOLESłAWA CHROBREGO

*zjazd Gnieżnieński, utworzenie metropolii w Gniexnie - 1000 r.
*pok...

Historia

Streszczenie kroniki Galla Anonima

POPIEL (CHOŚCISKO)
Ojciec dwóch synów, jeden z nich to Piast. Wygoniony z królestwa przeniósł się na wyspę i tam został zjedzony przez myszy.

PIAST
Miał żonę Rzepichę. Gdy przyjęli do siebie wędrowców poczęstowali i...

Historia

Średniowiecze.

Nazwa średniowiecze zrodziła się w początkach epoki odrodzenia (XV w.). Termin „wieki średnie” rozumiany był wtedy jako synonim zacofania, barbarzyństwa w zestawieniu z kulturą antyczną. Data upadku Rzymu symbolizuje jedynie początek ...