Surrealizm

Surrealizm, czyli nadrealizm jest to awangardowy kierunek rozwijający się po I wojnie światowej we Francji, następnie w wielu krajach świata, m.in. w USA, Ameryce Południowej i Japonii.. Jego celem było osiągniecie spontaniczności artystycznej poprzez wydobycie, uwolnienie i twórcze spożytkowanie elementów zawartych w podświadomych pokładach psychiki człowieka, skrępowanych zazwyczaj przez rozum i normy kulturowe. Artystów surrealizmu cechuje burzenie logicznego porządku rzeczywistości, kojarzenie elementów przez przypadek, inspiracja stanami halucynacji, baśniami i mitami, marzeniami sennymi, sztuka dzieci i umysłowo chorych. Surrealizm cechował się prowokacja i kultem absurdu Podobnie jak i we snach, tak i na obrazach działy się rzeczy niezwykle, niezrozumiale. Przedmioty malowane były zestawione ze sobą w myśl zasady "czystego automatyzmu psychicznego", jakby pod nieobecność rozumu. Słynnym przedstawicielem kierunku był Salvador Dali, który przypisywał sobie nieziemskie moce, wywyższał siebie i kochankę, wykreował wokół siebie świat sensacji. Artyści badają świat wewnętrzny. Pomysły czerpią z wyobraźni. Dominuje symbolika seksowna. Podstawę stanowi jednak rzeczywistość. Pokazują ciała ożywione klub na odwrót.
Zapoczątkowany w Paryżu w 1923r. W Polsce surrealizm nie przyjął form działania grupowego, jego oddziaływanie cechuje splatanie się z inspiracja symbolizmem i ekspresjonizmem. W okresie międzywojennym wpływ surrealizmu jest widoczny w twórczości artystów ugrupowania Artes, nasilił się w latach 60.-70. XX w. Głównymi przedstawicielami byli: E. Rosenstein, K. Mikulski, T. Kantor, J. Nowosielski, T. Brzozowski. Oddziaływanie koncepcji surrealizmu było szerokie.

Dodaj swoją odpowiedź
Wiedza o kulturze

Surrealizm

Surrealizm, czyli nadrealizm jest to awangardowy kierunek rozwijający się po I wojnie światowej w 1924r. we Francji, następnie w wielu krajach świata, m.in. w USA, Ameryce Południowej i Japonii. Termin ten stworzył w 1917 Guillaume Apollinair...

Język polski

Surrealizm w sztuce

SURREALIZM (nadrealizm) – awangardowy kierunek w literaturze i sztuce zainicjowany w latach 20. we Francji, przejawiający się w wielu krajach europejskich, a także w USA, Chile, Meksyku i Japonii. W dobie kryzysu cywilizacji europejskiej po I w...

Plastyka

Surrealizm

Kierunek, zapoczątkowany we Francji w latach 20. Jego celem było osiągnięcie spontaniczności artystycznej poprzez wydobycie, uwolnienie i twórcze spożytkowanie elementów zawartych w podświadomych pokładach psychiki człowieka, skrępowanyc...

Plastyka

Surrealizm

Surrealizm (nadrealizm)
Jest to jeden z kierunków najmłodszych, można by powiedzieć, międzywojenny. Zaczął się w Paryżu około 1920r. Objął malarstwo i poezję. Apostołami nadrealizmu byli ludzi pióra: krytyk Andr Breton i poeta Pau...

Wiedza o kulturze

Surrealizm. Dadalizm.

Surrealizm to światopogląd,postawa wobec życia, ruch artystyczno intelektualny obejmujący różne dziedziny działalności ludzkiej.
W Europie trwał między 1924-1939. Poglądy nadrealistów wyróżniały się w samym sposobie bycia lub pop...