Wielkie odkrycia geograficzne

1. Przyczyny wielkich odkryć geograficznych
a) przyczyny techniczne
- nowe konstrukcje statków
- rozpowszechnienie kompasu
- użycie siatki kartograficznej b)przyczyny polityczno – gospodarcze
-zamknięcie przez Turków szlaku handlowego w europie na daleki wschód
-chęć wzbogacenia się władców Hiszpanii i portugalii
-zakończenie wojny z arabami

2. Główne wyprawy odkrywcze
a) odkrycie ameryki przez Krzysztofa Kolumba w 1492r.
b) odkrycie drogi morskiej do Indii przez Vasco da Gama w 1498r.
c) wyprawa Amerika Vespucciego1499r.
d) wyprawa dookoła świata Ferdynanta Magellana 1519-22r.

3. Skutki wielkich odkryć geograficznych
a) skutki pozytywne
- odkrycie nowych terytoriów, wzrosła wiedza ludzi o świecie
- wzrost umiejętności żeglarskich
- rozwój wielkiego handlu
- poznanie nowych roślin (kakao, kauczuk, tytoń|)
- rozwój gozpodarczy Europy
- poznanie przypraw

b) skutki negatywne
- ludobójstwo Indian
- zniszczenie cywilizacji Inków i Asteków
- powrót niewolnictwa
- wyludnienie części Afryki
- rozwój piractwa
- rozwój kolonizacji

c) skutki naturalne
- przesunięcie się centrum handlu Europejskiego z obszaru Morza Śródziemnego na wybrzeże Atlantyku
- podział świata na strefy wpływów

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI wieku

Wstęp


Odkrycia geograficzne były punktem zwrotnym w dziejach Europy i świata. XV i XVI w. to czasy, kiedy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę Europejczyków ku nowym kontynentom i ich mieszkańcom. Do XV w. mieszkańcy Europy rzadko...

Historia

Wielkie odkrycia geograficzne XV i XVI wieku

Wstęp


Odkrycia geograficzne były punktem zwrotnym w dziejach Europy i świata. XV i XVI w. to czasy, kiedy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę Europejczyków ku nowym kontynentom i ich mieszkańcom. Do XV w. mieszkańcy Europy rzadko...

Historia

Wielkie odkrycia geograficzne #2

Europa bardzo wysoko się rozwinęła - powstawały tam wielkie państwa, rozwijała się nauka, technika i kultura, jednak na kontynentach, których Europejczycy jeszcze nie znali, życie też toczyło się pełną parą.
Na przykład Ameryka. ...

Historia

Wielkie odkrycia geograficzne i ich skutki w XV i XVI wieku

Pod koniec XV wieku sytuacja na Półwyspie Iberyjskim nie przedstawiała się różowo. Hiszpanie i Portugalczycy od dawna wyprawiali się na ocean. Położenie geograficzne ich krajów, rozwinięta linia brzegowa, porty - wszystko to sprzyjało ż...

Historia

Wielkie Odkrycia Geograficzne

Wielkie Odkrycia Geograficzne, które miały miejsce w XVI wieku na zawsze zmieniły poglądy europejczyków na temat Ziemi, jej wielkość, pozwoliły odkryć wiele nieznanych do tej pory wysp, kontynentów, krain geograficznych i świat mógł poz...

Geografia

Wielkie odkrycia geograficzne - Portugalia.

Wiek XV rozpoczął się w dziejach poznania świata nową epokę, którą nazwano okresem wielkich odkryć geograficznych. Z początku Xv wieku środkowa południa i południowo-wschodnia Europa zajęta była sprawami wewnętrznymi. Wewnętrzna sł...