Historia zamku Horeszków.

Pod czas kilku ostatnich lekcji języka polskiego zajmowaliśmy się analizą utworu Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz” . Jednym z ostatnich rozważanych zagadnień były miejsca, w których miała miejsce akcja poematu. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zamek Horeszków. Jego to historię postaram się pokrótce przytoczyć.

Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań litewskiej szlachty. Miejsce hucznych uczt, podczas których szerokim strumieniem płynęło wino, a kapela przygrywała na rozlicznych instrumentach. Tam, w zamku, pan godził zwaśnionych poddanych i bawił swych gości rozmową. Kiedy starsi ludzie tak ucztowali, młodzież na dziedzińcu ćwiczyła się w szermierce i jeździe konnej.

Po śmierci stolnika zamek przestał odgrywać rolę miejsca częstych spotkań. Z upływem czasu popadał w ruinę. Procesowi temu nie mógł zapobiec nawet Gerwazy, który pilnował zamku. W okresie opisanym przez Mickiewicza warownia była przedmiotem sporu pomiędzy Hrabią a Sędzią. Obaj ci szlachetni panowie na rozlicznych sejmikach próbowali zdobyć akt własności budowli W roku 1814 – okresie zakończenia wątków zawartych w „Panu Tadeuszu” warownia miał wejść w skład posagu Zosi Horeszkówny.

Historia zamku jest niezaprzeczalnie ciekawa. Mało jaka budowla może w literaturze pochwalić się tak burzliwymi dziejami. Swoją drogą ciekawe co dziś dzieje się z zamkiem...

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Historia zamku Horeszków.

Historia zamku Horeszków

Zamek Horeszków był to wielki i piękny gmach, który znano w całej wsi. Znajdowało się tam wiele komnat, tak pięknych, iż nie jeden bogaty magnat mógł ich pozazdrościć. Stolnik, który był właścicie...

Język polski

Historia zamku Horeszków "Pan Tadeusz".

Historię zamku Horeszków Gerwazy opowiada Hrabiemu podczas polowania.
Przedstawia On zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których wypito wiele beczek wina. Tu zbierano się na łowy, na...

Język polski

Historia zamku Horeszków.

Zamek Horeszków to budowla, która leży tuz przy majątku Sopliców.Dawniej odbywały się tam uczty, zabawy, polowania i było tam centrum życia politycznego. Właścicielem zamku był stolnik Horeszko, który lubił gości i życie towarzyskie ...

Język polski

Historia zamku Horeszków - z dzieła pt. "Pan Tadeusz".

Zamek Horeszków to budowla, która leży tuz przy majątku Sopliców. Dawniej odbywały się tam uczty, zabawy, polowania i było tam centrum życia politycznego. Właścicielem zamku był stolnik Horeszko, który lubił gości i życie towarzyskie...

Język polski

Historia zamku Horeszków.

Zamek Horeszków to budowla, w której niegdyś odbywały się uczty, zabawy i polowania. W tajemniczym zamku były też narady polityczne. Jego właścicielem był Stolnik Horeszko. Mieszkał ze swą córką Ewą i zaufanym Klucznikiem Gerwazym. Ew...

Język polski

Historia zamku Horeszków.

Pod czas kilku ostatnich lekcji języka polskiego zajmowaliśmy się analizą utworu Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz” . Jednym z ostatnich rozważanych zagadnień były miejsca, w których miała miejsce akcja poematu. Szczególną uwagę zwr...