Wojna trzydziestoletnia

(1618-1648),wojna o prymat w Europie między katolickimi cesarzami z dynastji Hasburgów(Austria,Hiszpania) a obozem protestanckim na terytorium Niemic i jego sprzymierzeńcami.Przeciw Cesarzowi Ferdynandowi II,Hiszpanii i Lidze Katolickiej stanęły Szwecja,Dania,Francja oraz unia protescancka.Wojne zakończył pokój westflaski w 1648- za zwyciężców uznano Szwecje i Francje.

Wojna doprowadziła do rozdrobnienia terytorialnego Niemiec(liczne państewka i księstwa przy osłabieniu władzy cesarskiej).

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Wojna Trzydziestoletnia - Portfolio

Spis Treści:1. Arkusz oceny portfolio
2. Wstęp
3. Sytuacja w Niemczech
4. Układ sił w Europie
5. Defenestracja w Pradze
6. Powstanie czeskie
7. Okres duński (1625-1629)
8. Okres szwedzki (1630-163...

Historia

Wojna trzydziestoletnia

1) Sytuacja w Niemczech.
2) Układ sił w Europie.
3) Defenestracja w Pradze
4) Powstanie czeskie.
5) Okres czesko- palatynacki (1618-1623).
6) Okres duński (1625-1629).
7) Okres szwedzki (1630-1635).
8) Okres francusko...

Historia

Wojna Trzydziestoletnia.

Czy Wojna Trzydziestoletnia była wojną religijną?

Wojna Trzydziestoletnia była to wojna między cesarzem z rodu Habsburgów i katolickimi książętami Rzeszy (Liga Katolicka), których popierały Hiszpania, pd. Niderlandy i pod koniec ...

Historia

Wojna trzydziestoletnia, Anlia w okresie wojny domowej, Wojny Polski w XVIII wieku

Wojna Trzydziestoletnia 1618-1648
Cesarstwo Habsburgow i p.Katolickie przeciw Czechy Dania Szwecja Francja p.Protestanskie
Przyczyny: 1.roznice religijne w europie 2,spory lerzaly wewnątrz Rzeszy niemieckiej-chcą wzmocnienia władzy cesars...

Historia

Wojna trzydziestoletnia

Pokój augsburski nie zakończył sporów religijnych w Niemczech, nie był też aktem tolerancji, ponieważ tylko książęta mogli decydować o wyborze religii, do tego wszystkiego następcy Konrada V stosowali politykę nietolerancyjną, pragnąc...

Historia

Rewolucja w Anglii, Absolutyzm we Francji, Wojna trzydziestoletnia, Wojny Polski w XVII w.

Rewolucja w Anglii

Przyczyny rewolucji:
- konflikt między dynastią Stuartów(Jakub I, Karol I) i parlamentem. Władcy dążyli do zachowania rządów absolutycznych, rozwiązywali i nie powoływali par-lamentu, nakładali podatki bez ...