"Kamienie na szaniec" - charakterystyka Alka.

Za swojego przyjaciela wybrałabym Alka, czyli Aleksego Dawidowskiego, który jest jednym z bohaterów książki „Kamienie na Szaniec” A.Kamińskiego.

Na wstępie chciałabym zaprezentować sylwetkę bohatera .Urodził się on tuż po zakończeniu 1 wojny światowej. Jest więc pierwszym pokoleniem, które przyszło na świat w odrodzonej, po ponad 120 latach niewoli, Polsce. Miało to niewątpilwie wpływ ba otoczenie, w którym żył i na niego samego. Uczęszczał do jednego z najznakomitszych warszawskich gimnazjów im.Stefana Batorego. Choć nie za bardzo przykładał się do nauki, maturę zdał w wieku 19lat.

Alek nie potrafił patrzeć na czyjąś krzywdę i chetnie wszystkim pomagał. Dzięki temu zyskał sobie wielu przyjaciół, którzy cenili go i wiedzieli, że można było na nim polegać.

Uważam, że Aleksy był odważnym człowiekiem. Brał udział w wielu akcjach, których celem było osłabienie waleczności Niemców. Różnego rodzaje akcje sabotażowe doprowadzały hitlerowców do wściekłości. W czasie jednej z takich akcji mającej na celu odbicie z rąk Niemców jego przyjaciela, Rudego, zginął.

Musiał nauczyć się żelaznej dyscypliny, bo zdawał sobie sprawę z tego, że najmniejszy błąd popełniony podczas działań jest jednoznaczny często ze śmiercią wielu ludzi.

Bohater bardzo często zastanawiał się nad niedociągnięciami swojego charakteru. Wmawiał sobie, że jest nieczuły, mało wrażliwy na okrucieństwa hitlerowców. Jednak jego prawdziwymi wadami były: niecierpiliwość, skłonność do ryzyka oraz brawura.

Analizując postawę Alka można stwierdzić, że był wierny ojczyźnie i przyjaciołom. Starał się jak najwięcej zrobić dla swoich przyjaciół i ojczyzny, nigdy nie opuścił ich w potrzebie.

Na podstawie powyższych argumentów można stwierdzić, iż Alek był wzorem dobrego i oddanego przyjaciela. Dla dzisiejszej młodzieży może służyć jako wzór patrioty. Człowieka, który swoim zayciem swiadczyl o wielkim umilowaniu do ojczyzny.

Alek Dawidowski to również doskonaly przykład prawdziwego przyjaciela, na którym można było polegać w każdej sytuacji. Najlepszym przykładem tego jest jego śmierć poniesiona w imię prawdziwej przyjaźni.

Alek to bohater, od którego można się uczyć wytrwałości, uporu, zdyscyplinowania. Takiego pozytywnego bohatera w dzisiejszych czasach trudno spotkać.

Potrafił pięknie żyć i godnie umierać.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Kamienie na szaniec" - charakterystyka Alka.

Za swojego przyjaciela wybrałabym Alka, czyli Aleksego Dawidowskiego, który jest jednym z bohaterów książki „Kamienie na Szaniec” A.Kamińskiego.

Na wstępie chciałabym zaprezentować sylwetkę bohatera .Urodził się on tuż po ...

Język polski

"Kamienie na Szaniec" - charakterystyka Alka.

Z powodu wysokiego wzrostu do Alka przylgnęło przezwisko „Glizda”. „Był dryblasem. Wysoki, szczupły o niebieskich oczach i płowej czuprynie, ciągle się uśmiechał, mówił szybko, wymachiwał rękoma i przy byle okazji wpadał w zachwy...

Język polski

"Kamienie na szaniec" - charakterystyka Jana "Rudego" Bytnara.

„Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo!”
Marszałek J. Piłsudski

Jan Roman Bytnar ( pseudonimy: „Czarny Janek”, „Krokodyl”, „Rudy”, posługiwał się przybranym nazwiskiem „Jan Karski”) - harcmistrz, czło...

Język polski

"Kamienie na szaniec" charakterystyka "Rudego" Jana Bytnara.

Oczywiste jest to, że słów "Pozdrawiam Twoją wielkość", nie można skierować do wszystkich bohaterów litrackich. Swoim postępowaniem, nie wszyscy zasługują na miano bohaterów - przeszłych i przyszłych pokoleń. Są wśród bo...

Język polski

"Kamienie na szaniec" charakterystyka drużyny harcerskiej Buki.

Buki – była to nieoficjalna nazwa Dwudziestej trzeciej Drużyny młodzieży harcerskiej.
Miała ona charakter samokształceniowy i towarzyski.
Miało na celu rozwój i kształtowanie osobowości, charakteru jego członków, nabywanie cor...

Język polski

Charakterystyka porównawcza Alka, Rudego i Zośki, bohaterów książki Kamińskiego pt. "Kamienie na szaniec"

Głównymi bohaterami książki Aleksandra Kamińskiego pt:,, Kamienie na szaniec" są: Alek - Aleksy Dawidowski, Rudy - Jan Bytnar, Zośka - Tadeusz Zawadzki. Podczas wojny walczyli w podziemnej organizacji,, Wawel” działającej w latach 19...