Życie codzienne w Rzymie - List do przyjaciela

Rzym, 835r. powstanie Imperium Rzymskiego

Droga Anastazjo!!!

Na początku mojego listu chciałabym Cię pozdrowić i zapytać jak się czujesz. Chciałabym Ci opowiedzieć o Wiecznym Mieście i jego zabytkach.
Jak już Ci wspominałam przeprowadziłam się do Rzymu, wraz z moją rodziną. Dawno do Ciebie nie pisałam i chciałam Cię powiadomić, że moja córka wyszła za mąż, za pięknego
i silnego mieszkańca Aten o imieniu Lacius. Opowiem Ci o wadach i zaletach Rzymu.
Uliczki w Rzymie są wąskie, zakurzone i tłoczne. Chodziarz, że Juliusz Cezar wprowadził w życie codzienne Iulia municipali, które zakazuje poruszania się w Rzymie pojazdów ciągniętych przez zwierzęta między świtem a zmierzchem, ograniczając ich ruch tylko do godzin nocnych, hałas i tłok nadal są nie do zniesienia. Pojazdy, których używamy w Rzymie to: lektyki lub sella gestatoria. Tych pojazdów używają bogaci Rzymianie. Essedum, służy do szybkiego poruszania się. Cisium, covinnus i birotus, to pojazdy używane przez rzymską młodzież. Rheda lub carruca to pojazdy do wolnego przemieszczania się z bagażami. Carrucea dormitoria to wygodne pojazdy wykorzystywane na długie podróże, natomiast plaustrum i sarracum służą do przewożenia materiałów budowlanych.
Platinum to miejsce gdzie według legendy Romulus założył Rzym. Teraz wielu cesarzy zakłada tam swoje pałace, do których wejście jest zabronione, ale można je podziwiać od zewnątrz.
Opowiem Ci teraz o rodzinie Rzymskiej. W starożytnej rodzinie Rzymskiej ?władze? nad wszystkimi domownikami sprawował ojciec. Od jego woli zależał los dziecka, gdyż decydował on czy dziecko będzie wychowywane czy też należy je porzucić. Dzieci od siedmiu lat przebywały pod opieką matki. Następnie dziewczynki i chłopcy rozpoczynały naukę w szkole, gdzie uczono: historii, literatury, oraz były ćwiczenia fizyczne, takie jak pływanie, jazda konna. Chłopcy uczyli się także walki mieczem. Dziewczynki po skończeniu szkoły uczyły się przędzenia i tkania. Mogły wyjść za mąż w wieku 12-15 lat.
Gdy po paru dniach zaklimatyzowania się w Rzymie postanowiłam wybrać się z rodziną na zwiedzanie Wiecznego Miasta. Przedstawię Ci w skrócie jak to wyglądało.
Na początku zwiedzaliśmy Domus Aurea. To dom zbudowany dla cesarza. Pełen przepychu, bogactwa i wewnętrznej godności. Przed budynkiem znajduje się jedna z większych rzeźb świata starożytnego. Nie byliśmy w środku, ponieważ budynek można podziwiać tylko po stronie zewnętrznej. Później poszliśmy do Koloseum. Amphiteatrum Novum to symbol Wiecznego Miasta i całego Imperium. Koloseum to jedyny w Rzymie teatr na wolnym powietrzu. Odbywają się tam walki gladiatorów i vanationes czyli polowania. Do Koloseum prowadzi 80 bram.
Później zwiedzaliśmy Kolumnę Trajana, a właściwie Pomnik Zwycięstwa, który stoi w centrum Forum Ulpium. Pokryta płaskorzeźbami przedstawiającymi podboje rzymskie, z posągiem Trajana na szczycie.
Na końcu naszej wycieczki poszliśmy na odpoczynek do Term, które są ośrodkiem życia kulturalnego i społecznego w Rzymie. Każdego dnia przychodzi tu tysiące osób nie tylko w celu zażycia kąpieli, ale także aby pospacerować, zjeść, napić się. Tak właśnie zakończyło się moje zwiedzanie Wiecznego Miasta.
Myślę, że moje relacje, które przedstawiłam Ci w liście przybliżyły Ci Rzym. Mam nadzieje, że przyjedziesz i pokażę razem ze swoją rodziną i pokażę Wam Wieczne Miasto.

Pozdrowienia z Rzymu przesyła Aleksandra

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Życie codzienne w Rzymie - List do przyjaciela

Rzym, 835r. powstanie Imperium Rzymskiego

Droga Anastazjo!!!

Na początku mojego listu chciałabym Cię pozdrowić i zapytać jak się czujesz. Chciałabym Ci opowiedzieć o Wiecznym Mieście i jego zabytkach.
Jak już Ci w...

Język polski

Starożytność i Biblia

Starożytność

Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu.
Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka ...

Język polski

Starożytność - opracowanie epoki.

Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu.
Wyraz filozofia pochodzi od dwóch słów phileo (lubię) i sophia (mądrość). W starożytności termin ten oznaczał całokształt wiedzy racjonalnej. Filozofia grecka zaczęła rozwijać się w...

Język polski

Epistolografia

EPISTOLOGRAFIA jest to wg słownika wyrazów obcych sztuka pisania listów lub też dział literatury obejmujący utwory napisane w formie listów.

Pochodzenie terminu „epistolografia” od. gr. epistello (wysyłam) i grapho (piszę) uj...

Język polski

Charakterystyka epok historycznych.

ANTYK

Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. - data upadku Cesarstwa Z...

Język polski

Opracowanie epok - 3 część.

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego.


Dla zrozumienia poglądów Zygmunta Krasińskiego na sprawę walki narodowowyzwoleńczej niezbędne jest wniknięcie w atmosferę domu rodzinnego, bo w tej ...