Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego dla Europy.

Kongres Wiedeński --- 1815r zgromadził monarchów i dyplomatów państw zwycięskiej antypolskiej koalicji, wśród których najważniejszą rolę odegrali:
-Minister spraw zagranicznych Austrii - Klemens ks. Metternich
-Kanclerz Prus - Karl von Mardenberg
-Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii - Robert Castlereagh
-Kanclerz Rosji - Karol Nesselrode
-Minister spraw zagranicznych Francji - Charles de Talleyrand

Zmęczona długoletnimi wojnami Europa oczekiwała ustanowienia trwałego porządku politycznego. Dla polityków zedranych w Wiedniu porządek ten miał się opierać na dwóch zasadach
*RÓWNOWAGI EUROPEJSKIEJ
*LEGITYMIZMU

Zasada równowagi oznaczała ,iż żadne z mocarstw europejskich nie powinno osiągać przewagi na innymi. Orędownikiem tej koncepcji była przedewszystkim Wielka Brytania ,stosująca ją w swej polityce zagranicznej już od XVIIIw Traktowała ją zresztą w dobie pokongresowaj bardzo mechanicznie: odpowiedzią na sojusz Prus i Rosji było zbliżenie się Austri Francji i Wilekiej Brytanii

Legitymizm, druga z kongrasowych zasad ,uznawał boską legitymację do sprawowania władzy monarszej przeciwstawiając się rewolucyjnym hasłom suwerenności ludu i prawa narodów do stanowienia o sobie. Tak więc władcy których usuneła rewolucja lub Napoleon mieli powrócić na tron; Respektowanie praw monarchów oznaczało też zwrot zabranych im w czasch rewolucji terytoriów (w praktyce kłóciło się to często z zasadą równowagi).

Jesienią 1815 r został podpisany akt ŚWIĘTEGO PRZYMIERZA Przystąpiły do niego wszystkie państwa europejskieprócz Turcji, Państwa Kościelnego i Anglii( mimo iż formalnie nie należała do przymierza brała udział w jego kongresach) Pozycje mocarstwową w Europie zajeła Austria, wielke spełnione po latch możliwości otwierały się przed Prusami . Po ugruntowaniu swej pozycji w Europie z planami ekspansji terytorialnej w innych rejonach świata zaczeła występować Rosja stając do rywalizacji z Anglią

Święte Przymierze miało zacieśnić więzy między mocarstwami i gwarantować powiedeński ład. W swej idei stanowiło próbę stworzenia zasad współpracy europejskiej i mimo że w istocie konserwatywne , nie było wymierzone w "ludy Europy" , choć taki jego obraz przekazywała romantyczna hisoriografia niemiecka , podobnie jak i polska nauka historyczna , rozpatrująca problem wyłącznie z punktu widzenia polskiej racji stanu

Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego:

*Utworzenie Związku Niemieckiego z udziałem 34 a potem 35 panstw i 4 wolnych miast pod przewodnictwem Austrii
*Włączenie do Prus 2/3 terytorium Saksonii oraz Torunia Gdańska departamentów- Poznańskiego i Bydgoskiego z dawnego Księstwa Warszawskiego
*Utworzenie Królestwa Polskiego (z częścią ziem dawnego Księstwa Warszawskiego) połączonego unią personalną z Rosją
*Utworzenie Wolnego Miasta Krakowa (pod protektorianem trzech zaborców)
*Przyłączenie Lombardii Wenecji Dalmacji do Austrii
*Utworzenie Królestwa Obojga Sycylii
*Przywrócenie Państwa KOścielnego Papieżowi
*Połączenie Belgii z Holandią ( w Królestwa Niderlandów)
*Utworzenie Federacji Szwajcarskiej( przyjeła Ona zasade wieczystej neutralności)
*Włączenie Finlandii do Rosji ( kosztem Szwecji)
*Włączenie Norwegii do Szwecji ( kosztem Danii)
*Powrót Francji do granic z 1792r


Do stworzenie powyższej pracy użyte zostały wiadomości z książki "Vademecum Maturzysty- Historia" pod redakcją Andrzeja Chojnowskiego i Haliny Manikowskiej

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Postanowienia Kongresu Wiedeńskiego dla Europy.

Kongres Wiedeński --- 1815r zgromadził monarchów i dyplomatów państw zwycięskiej antypolskiej koalicji, wśród których najważniejszą rolę odegrali:
-Minister spraw zagranicznych Austrii - Klemens ks. Metternich
-Kanclerz Prus - Ka...

Język angielski

odpowiedz, dla których państw Europy postanowienia kongresu wiedeńskiego były szczególnie niekorzystne

odpowiedz, dla których państw Europy postanowienia kongresu wiedeńskiego były szczególnie niekorzystne...

Historia

Walki narodowo-wyzwoleńcze w Europie w XIX wieku

Tematem niniejszej pracy będą walki narodowo-wyzwoleńcze w Europie w XIX wieku. Dziewiętnaste stulecie charakteryzuje się właśnie tym, że na terenach niemalże całego Starego Kontynentu dochodziło do licznych wystąpień ludowych, które m...

Historia

Kongres Wiedeński

KONGRES WIEDEŃSKI

Po klęsce Napoleona i przewiezieniu go na wyspę Elbę, w Wiedniu rozpoczął prace kongres w Wiedniu. Był on również nazywany Kongresem tańczącym, ponieważ decyzje podejmowane były podczas bali, uczt, przedstawi...

Historia

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Zjednoczenie Włoch i Niemiec

Problemem nierozwiązanym przez kongres wiedeński był problem zjednoczenia Niemiec i Włoch. Po kongresie wiedeńskim Niemcy i Włochy były jedynie pojęciami geograficznymi. Nie było natomiast państwa ni...

Język polski

Kościuszko Tadeusz

Urodził się 2 II 1746 roku, w skromnym dworku w Mereczowszczyźnie pod Kossowem - dawny powiat słoniński, część Polesia, dziś obszar Białorusi. Był czwartym dzieckiem Ludwika Tadeusza Kościuszki Siechnowickiego i Tekli Ratomskiej. Rodzice...