12 prac Herkulesa - plan wydarzeń.

1.Zabicie lwa Niemejskiego
2.Zabicie wydry Lernejskiej
3.Schwytanie łani kerynejskiej
4. Przepedzenie dzika erymatejskiego
5.Wyczyszczenie stajni Augiasza
6.pPrzepedzenie ptakow Symfalijskich
7.Schwytanie byka Kretenskiego
8.Schwytanie klaczy Diomedesa
9.Zdobycie przepaski Hippolity
10.Uprowadzenie trzody gerzona
11.Przyniesienie zlotych jablek Hesperydy
12.Sprowadzenie Cerbera z Hadesu

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

12 prac Herkulesa - plan wydarzeń.

1.Zabicie lwa Niemejskiego
2.Zabicie wydry Lernejskiej
3.Schwytanie łani kerynejskiej
4. Przepedzenie dzika erymatejskiego
5.Wyczyszczenie stajni Augiasza
6.pPrzepedzenie ptakow Symfalijskich
7.Schwytanie byka Kretenskiego...

Język polski

12 prac Herkulesa: 1) wybierz opowiadanie (1 z 12 prac) 2) podaj imię i nazwisko osoby, która zgłasza się o pomoc do Herkulesa. 3) sporządź plan wydarzeń opowiadania 4) podaj imię i nazwisko osoby winnej danej sytuacji. 5) w jaki sposób została ona u

12 prac Herkulesa: 1) wybierz opowiadanie (1 z 12 prac) 2) podaj imię i nazwisko osoby, która zgłasza się o pomoc do Herkulesa. 3) sporządź plan wydarzeń opowiadania 4) podaj imię i nazwisko osoby winnej danej sytuacji. 5) w jaki sposó...

Język polski

Zaskocz swojego nauczyciela od polskiego - zestaw pytań i odpowiedzi ze starożytności

S p i s p y t a ń:

1. Omów postawę stoicką i epikurejską.
2. Przedstaw dokładnie budowę tragedii antycznej.
3. Omów cechy epopei.
4. Wyjaśnij pochodzenie i znaczenie wyrażeń: "nić Ariadny", "stajni...