Reformacja Marcina Lutra

Reformacja Kościoła


Kościół katolicki dzisiaj jest dla nas wielką rodziną. Jednak zanim nią się stał przechodził przez najróżniejsze wydarzenia, które go kształtowały i zmieniały. Jakiekolwiek krytyki zaczęły się dopiero w renesansie. Dlaczego? W epoce takiej jak średniowiecze ludzie byli głęboko wierzącymi ludźmi. Poza wielką wiarą w grę wchodziła Inkwizycja. Tak więc brak wiary, a co dopiero takie rzeczy jak krytyka jej wyznawania kończyły się na torturach, w wyniku których najczęściej się umierało... A wracając do reforamcji... Była ona ruchem zapoczątkowanym przez niemieckiego zakonnika Marcina Lutra... Podważył on autorytet kościoła Rzymsko-Katolickiego twierdzeniem głoszącym, że wierni powinni sami studiować Biblię, a nie odmawiać modlitwy i uczęszczać w nabożeństwach.

Marcin Luter: Niemiecki doktor teologi, mnich Augustyński oraz, co najważniejsze inicjator reformacji kościoła. W roku 1516 Papież Leon X wprowadził tzw. Odpusty. Były to płatne przedmioty sprzedawane przez kościół powiązane w pewnym sensie z religią przypowieściami oraz Biblią. Kupno odpustu darowało część lat spędzonych w czyśćcu za grzech popełnione na ziemi. Pieniądze które stanowiły zapłatę za odpusty szły sobie na konto kościoła. I dopiero w 1517 roku Marcin Luter napisał pracę naukową zatytułowaną Disputatio contra scholastcam theologiam. Nie miała ona większego odzewu więc reformator postanowił wysłać je do arcybiskupa Moguncji i biskupa Brandenburgii. Przed wysłaniem wiadomości przybił swoje 95 Tez na drzwi przedsionka kościoła zamkowego w Wittenberdze. Na pozór tak niewielki czyn stał się początkiem reformacji kościoła.

Marcin Luter był również założycielem wyznania luterańskiego, zwanego również ewangelickim. Jego wyznawcy uważają Biblię, a zwłaszcza Ewangelię za jedyne źródło wiary.

Jednak nie na tym kończył się proces reformacji. Wręcz przeciwnie. To dopiero początek...

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czy reformacja Marcina Lutra była działaniem państwowym? Uzasadnij.

Czy reformacja Marcina Lutra była działaniem państwowym? Uzasadnij....

Historia

Wystąpienie Marcina Lutra

W roku 1517r. miało miejsce wielkie wydarzenie, które jeszcze bardziej wzmocniło niechęć ludności do Kościoła i do duchowieństwa. W związku z budowa kościoła Św. Piotra w Rzymie papież ogłosił, ze każdy kto dopełni ustalonych obrz�...

Język angielski

opisz na czym polegała reformacja rozpoczęta przez Marcina Lutra i jakie nowe wyznania wówczas powetały.

opisz na czym polegała reformacja rozpoczęta przez Marcina Lutra i jakie nowe wyznania wówczas powetały....

Religia

1.Jakie skutki miała reformacja ( przyczyny , twórca , co było przedmiotem nauczania Marcina Lutra ?). (15 zdań i więcej ) 2.Jakie jest znaczenie rekolekcji w moim życiu religijnym ?( 15 zdań i więcej ) Na jutro ! Pomocy ! 

1.Jakie skutki miała reformacja ( przyczyny , twórca , co było przedmiotem nauczania Marcina Lutra ?). (15 zdań i więcej ) 2.Jakie jest znaczenie rekolekcji w moim życiu religijnym ?( 15 zdań i więcej ) Na jutro ! Pomocy ! ...

Język angielski

W jaki sposób reformacja rozpoczęta przez Marcina Lutra wpłynęła na sytuacje wewnętrzną w Polsce ?

W jaki sposób reformacja rozpoczęta przez Marcina Lutra wpłynęła na sytuacje wewnętrzną w Polsce ?...