"Antygona" budowa dramatu

1. Prologos = prolog - ekspozycja, wstęp, wprowadzenie. Widz dowiaduje się o odparciu wroga, o śmierci synów Edypa, o zakazie Kreona i decyzji Antygony.

2. Parodos - wstępne pieśni chóru

3. Epejsonomy - epizody, rozwój wydarzeń, punkt kulminacyjny - Antygona zostaje skazana na śmierć.

4. Epejzjodony są przeplatane ze STASIMONAMI kolejne pieśni chóru

5. Eksodos - zwrot akcji, mimo iskry nadziei, jaką ma widz co do rozwiązania akcji następuje katastrofalna śmierć trzech osób.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Antygona" budowa dramatu

1. Prologos = prolog - ekspozycja, wstęp, wprowadzenie. Widz dowiaduje się o odparciu wroga, o śmierci synów Edypa, o zakazie Kreona i decyzji Antygony.

2. Parodos - wstępne pieśni chóru

3. Epejsonomy - epizody, rozwój wyda...

Język polski

Cechy i budowa dramatu antycznego

Cechy dramatu antycznego:
1. Światem kieruje przeznaczenie
2. Tzw. 3 jedności - czasu, miejsc, akacji
3. Występuje maksymalnie 3 aktorów mezczyzn
4. Jednorodność
5. Ciągłość akcji
6. Motywy zaczerpnięte z mi...

Język polski

“Antygona” Sofoklesa jako tragedia antyczna (teatr antyczny, rodowód tragedii antycznej)

„Antygona” Sofoklesa jest jednym ze starożytnych dramatów na podstawie, którego można przedstawić cechy tragedii antycznej. Jedna z najważniejszych i nieodzownych cech jest zasada trzech jedności:

• czasu – wydarzenia mogą s...

Język polski

Antygona Sofoklesa jako przykład tragedii antycznej.

Sofokles swą tragedię "Antygonę" napisał w piątym wieku przed naszą erą. Utwór opowiada o konflikcie między Antygoną i Kreonem, wynikającym z zakazu pochówku zwłok Polinika - brata Antygony, wydanego przez władcę Teb.
Uważam, że...

Język polski

Czy "Antygona" powinna być lekturą szkolną ?

W spisie lektur szkolnych dla klas III znajduje się książka pt.: „Antygona” napisana przez Sofoklesa. Jest ona przykładem tragedii antycznej. Czy jednak uczniowie ostatnich klas gimnazjum powinni czytać tę książkę ? Sądzę, że tak.

Język polski

Antygona - opracowanie.

Omówienie - Antygona Sofoklesa
Treść utworu
Prologos:
akcja toczy się przed pałacem królewskim w Tebach. Antygona rozmawia z siostrą, Ismeną na temat rozkazu wydanego przez króla, Kreona. Postanowił on mianowicie z honorami obe...