Antygona Sofoklesa jako przykład tragedii antycznej.

Sofokles swą tragedię "Antygonę" napisał w piątym wieku przed naszą erą. Utwór opowiada o konflikcie między Antygoną i Kreonem, wynikającym z zakazu pochówku zwłok Polinika - brata Antygony, wydanego przez władcę Teb.
Uważam, że "Antygona" jest przykładem tragedii antycznej, świadczą o tym cechy jakie posiada.
W damacie Sofoklesa możemy zaobserwować ostro zarydowany konflikt wynikający z antagonizmu postaci. Antygona i Kreon prezentują dwie skrajnie różne postawy. Siostra Ismeny stoi po stronie praw boskich, uważa je za rzecz najważniejszą, którą powinniśmy się kierować w życiu. Król zaś broni praw ludzkich, traktując je jako przewodnie. Postacie nie potrafią zgodzić się w żadnej kwestii ani znaleźć kompromisu w zaistniałej sytuacji.
W "Antygonie", jak w każdej tragedii antycznej, występuje specyficzna budowa dramatu. Nie ma, jak w bardziej współczesnych nam dramatach, na przykład w "Zemście" Aleksandra Fredry, podziału na akty i sceny. Tragedia Sofoklesa dzieli się na części zwane epejsodia, które oddziela od siebie komentarz chóru zwany stasimonem. Chór także rozpoczyna i kończy utwór.
Wszystkie antyczne tragedie dotykały fundamentalnych problemów ludzkiej egzystencji. Traktowały o pewnych prawdach, które miały pouczać widzów. Poruszane przez nie problemy są ponadczasowe i do dziś wzbudzają dyskusje. Sofokles karając Kreona przez usmiercenie Eurydyki i Hajmona, chce nam przekazać, że prawa boskie są dużo ważniejsze niż prawa ludzkie. Bez względu na sytuację człowiek nie powinien łamać czegoś ustanowionego przez bogów.
W "Antygonie" występuje zasada trzech jedności: jedność czasu, miejsca oraz akcji. Akcja tragedii toczy się w ciągu jednego dnia, zaś miejscem akcji jest tylko i wyłącznie plac przed pałacem królewskim w Tebach. Dzięki temu w teatrze greckim nie trzeba było zmieniać dekoracji. Tragedia antyczna opisuje jeden wątek; w przypadku utworu Sofoklesa jest to spór między Kreonem i Antygoną.
Podsumowując wszystko, możemy być pewni, że "Antygona" jest przykładem antycznej tragedii. Wystepuje w niej zasada trzech jedności, czyli jedność czasu, miejsca oraz akcji. Jest również ostro zarysowany konflikt wynikający z antagonizmu między Antygoną a Kreonem. Utwór Sofoklesa ma specyficzna budowę, charakterystyczną dla okresu, w którym była tworzona; pełni także funkcję pouczenia, przekazuje nam pewne prawdy.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Antygona" Sofoklesa jako najdoskonalszy przykład tragedii antycznej.

DZIEJE DOMU EDYPA
Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Wyrocznia delficka przepowiedziała Lajosowi, że zginie z ręki własnego syna, który ożeni się ze swoją matką. Rodzice przekłuli Edypowi pięty żelaznymi kolcami, związali i po...

Język polski

Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej - matura ustna z j. polskiego.

Bohater tragiczny w lit. antycznej, romantycznej i współczesnej.

Bohaterowie tragiczni są to postacie postawione w trudnej sytuacji, której nie można rozwiązać i dlatego najczęściej spotyka ich katastrofa. Najważniejszy jest ów ...

Język polski

Porównaj różne kreacje bohatera tragicznego w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej

Kolejne epoki literackie kształtują różne wzorce osobowe człowieka. Zmieniają się one wraz z wydarzeniami historycznymi, politycznymi, poglądami ludzi na świat. Narodziny tragedii greckiej spowodowały pojawienie się bohatera tragicznego. ...

Język polski

Czy "Antygona" Sofoklesa jest tekstem z lamusa?

Obecnie ludzie mogliby wiele nauczyć się z „Antygony” oraz być może potrafiłaby ona zmienić ich punk widzenia na pewne sprawy. Jako, że pisana przez Sofoklesa w epoce antyku, niektórzy mogą być zdania, że nie pasuje ona do czasów, w ...

Język polski

Opracowanie wszystkich epok, dokładna interpretacja wszystkich lektur i wierszy

A N T Y K
1. RAMY CZASOWE
Początek: VIII w.p.n.e. - Homer
Koniec: IV w.n.e. - upadek imperium Rzymskiego
2. TYPOWE CECHY SZTUKI GRECKIEJ, HELLEŃSKIEJ I RZYMSKIEJ
1. Domy, w których GRECY były budowane z umiarem, wszyscy prowa...