Cechy i budowa dramatu antycznego

Cechy dramatu antycznego:
1. Światem kieruje przeznaczenie
2. Tzw. 3 jedności - czasu, miejsc, akacji
3. Występuje maksymalnie 3 aktorów mezczyzn
4. Jednorodność
5. Ciągłość akcji
6. Motywy zaczerpnięte z mitologii i historii
7. Skromne didaskalia
8. Mało monologów
9. Tekst tylko recytowany
10. Bohaterowie statyczni
11. Akcja toczy się tylko na dworach
12. Celem - budzić litość i trwogę

Powstanie dramatu w Grecji wiąże się ze świętami obchodzonymi ku czci boga Dionizosa - boga wina, narodzin, śmierci i użycia. W obrzędzie wykorzystywano taniec, śpiew, muzykę i recytację. Ważną rolę odgrywało też opowiadanie jakiejś historii i przeistoczenie się w kogoś innego. Widowiska te musiały być łatwo dostępne szerokiej publiczności, więc teatry budowane były pod gołym niebem na stokach wzgórz.

Główni twórcy dramatu antycznego:
a) Ajschylos
- w jego utworach przeważają partie chóralne, występuje tylko dwóch aktorów
- z 90 dramatów przetrwało tylko 7, np. Prometeusz w Okowach
b) Sofokles
- ograniczył rolę chóru, rozbudował akcję, wprowadził trzeciego aktora
- z ponad 100 sztuk zachowało się jedynie 7, np. Antygona, Król Edyp
c) Eurypides - Elektra
- pogłębił psychologię postaci

Budowa dramatu:
1) prologos - pierwsza scena aż do wystąpienia chóru na orchestrze; zapowiedź wydarzeń
2) parados - pieśń na wejście chóru
3) epeisodia - partie między śpiewem chóru wypełnione monologami lub dialogiem aktorów, najczęściej było ich 5
4) stasimon - komentarz akcji, pieśń chóru
5) komos - scena lamentu i żalu (dotyczy tragedii)
6) exodos - ostatnia pieśń, śpiewana podczas wyjścia chóru
Istotą budowy dramatu antycznego jest wzajemne przeplatanie się stasimonów i epejsodionów. Epejsodiony tworzą akcję utworu.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie "Antygony".

Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie, których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy Vi...

Język polski

Od dytyrambu do dramatu antycznego. Omów charakterystyczne cechy tragedii antycznej na przykładzie "Antygony" Sofoklesa.

Antyczna tragedia Początek tragedii związany jest z kultem Dionizosa, boga winnej latorośli. Co roku odbywały się uroczystości w trakcie, których wykonywano chóralną pieśń zwaną dytyrambem. Początkowo ją improwizowano, ale pomiędzy Vi...

Język polski

Ewolucja dramatu i teatru. Sięgnij do właściwych przykładów.

Dramat i teatr są nieodłączną częścią kultury i sztuki. Towarzyszą człowiekowi od antyku aż do chwili obecnej. W każdej z epok tworzone były w trochę innym celu i formie, lecz zawsze poszerzały artystyczny dorobek ludzkości.
Na po...

Język polski

Antyk cechy epoki ....

ANTYK
Mity jako element składowy kultury antycznej.
1. Antyczna kultura grecka i rzymska jako czynnik, który na długie wieki zdeterminował europejskie kanony piękna z uwagi na to, że jej dzieła uznano za doskonałe, klasyczne, mogące...

Język polski

Cechy gatunkowe dramaty antycznego.

Powstanie dramatu w Grecji wiąże się ze świętami obchodzonymi ku czci boga Dionizosa – boga wina,, narodzin, śmierci i użycia. W obrzędzie wykorzystywano taniec, śpiew, muzykę i recytację. Ważną rolę odgrywało też opowiadanie jakie...