Porównanie cech Achillesa i Hektora w pojedynku

W pojedynku pomiędzy Achillesem a Hektorem doszło do konfrontacji wewnętrznych uczuć bohaterów. Hektor bał się przeciwnika, jednak honor nie pozwalał mu nie stawić Si do walki. Boski bohater przybył w zbroi zamordowanego Patroklesa. Podstęp Ateny dodał mu pewności siebie. W czasie pojedynku Hektor powoływał się na bogów i błagał o uszanowanie jego zwłok po śmierci.

Achilles natomiast był pewny zwycięstwa. Był wspaniale przygotowany do pojedynku. Jego doskonałą włócznię porównywano do „gwiazdy wieczornej”. Achilles od początku szydził z Hektora. Do udziału w pojedynku kierowała go żądza zemsty. Szybkonogi bohater chciał pomścić śmierć przyjaciela, Patroklesa. Achilles ekspresywnie wyrażał emocje.

Wyzywał Hektora, mówił, że jego ciało rzuci na pożarcie psom i sępom. Jego słowa wyrażają okrucieństwo. Achillesa cechuje zbyt duża impulsywność. Ukazuje się jako mściwy i bezwzględny morderca.

Hektor natomiast potrafi przebaczać i prosić o przebaczenie. Poświęca własne życie dla ojczyzny. Waleczność i znakomite posługiwanie się bronią to jedyne cechy wspólne łączące bohaterów.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Zagadnienia - gramatyka

5. ZDROBNIENIA I ZGRUBIENIA
Zdrobnieniami okreslamy z wyrazy nacehcowane emocjonalnie, budzące w odbiorcy pozytywne skoarzenia np. kotek, kiciuś, koteczek
Zgrubienie to wyrazy z reguły nacehcowane emocjonalnie ujemnie np. kocur, kocisko

Język polski

Achilles i Hektor- charakterystyka porównawcza

„Iliada” obfituje w wielu wspaniałych bohaterów o złożonych osobowościach. Przeplata się w nich miłość, nienawiść, tchórzostwo, męstwo, skromność, pycha i inne, jakże rozbieżne, cechy. Idealne przykłady postaci, które można n...

Język polski

Zagadnienia do biblii, mitologii, dramatu

BIBLIA:
HIOB:cierpienie Hioba było cierpieniem na probe, sprawdzian wiary człowieka w Boga.Historiia podobna do Abrahama.Bog i Hiob wzajemnie badaja się, szukaja prawdy o sobie.
Bog-stworca ufa hiobowi jest przekonany o jego głębokiej w...

Język polski

Wszystko o Starożytności

Antyk
Kultura:
1 zachowania człowieka
2 wzory(normy tych zachowań)
3 wytwory człowieka

1. Tragedia antyczna- jej cechy i miejsce w poetyce starożytnej. Rozwój dramatu i teatru greckiego w okresie klasycznym.
Traged...

Język polski

Antyk, barok i odrodzenie

Antyk XIX wiek pne do V wieku naszej ery.
Babilon: 2000 pne, "Gilgameusz i Eunmalisz"
Grecja:
1. epika - Homer, rapsodowie, oidowie- śpiewacy
2. liryka - Symonides, Tyrtejos, Safona, Tespis
3. dramat - Ajschylos, Sofokles, ...