Składniki klimatu i czynniki klimatotwórcze.

Klimat – ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg pogody, zarówno jej stanów, jak i poszczególnych jej składników.

Składniki klimatyczne:

- temperatura powietrza
- ciśnienie
- wilgotność
- nasłonecznienie
- wiatr
- zachmurzenie
- opady
- osady atmosferyczne

Czynniki klimatotwórcze:

- szerokość geograficzna
- rozkład lądów i mórz
- wysokość nad poziomem morza
- prądy morskie
- ukształtowanie powierzchni
- rodzaj podłoża
- szata roślinna

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wyjaśnij pojęcie pogody i klimatu. Przedstaw czynniki klimatyczne oraz zróżnicowanie klimatu na Ziemi.

Pogoda - aktualny stan atmosfery w danym miejscu.
Składniki pogody - temp. powietrza, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza, wiatr, zachmurzenie, opady oraz inne zjawiska np. burze.
Klimat - ustalony na podstawie wieloletnich obs...

Geografia

Atmosfera

SKŁAD I BUDOWA ATMOSFERY
Atmosfera – najbardziej zewnętrza powłoka Ziemi. Składa się z mieszaniny gazów i aerozoli zwanej powietrzem atmosferycznym.
Skład atmosfery:
1. Składniki gazowe:
a) Stałe (w dolnej atmosferze ich ...

Geografia

Atmosfera, troposfera, klimat, opady, osady

BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA
1. Budowa atmosfery jest warstwowa
- Troposfera - znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi. W troposferze zawarta jest prawie cała para wodna. Zachodzą w niej procesy kształtujące pogo...

Geografia

Gleby, wiatry i prądy

1hPa – 100N/m2
Prąd wstępujący – w niżu
Prąd zstępujący – w wyżu
Od zwrotników do równika – pasaty
Cyklony – tworzą się między 5 a 25 szer. Geograficzną, nad oceanami, woda jest cieplejsza niż powietrze, ró�...

Geografia

Pogoda i klimat - elementy charakteryzujące pogodę

"Piękna dziś pogoda", "jeżeli jutro nie będzie pogody zostaniemy w domu". - często wymawiamy podobne zdania, nie zastanawiając się nad ich znaczeniem. Słoneczna pogoda, z której jesteśmy zadowoleni na wakacjach może być przecież utrapie...