Rodzaje orzeczeń i podmiotów w zdaniu

Orzeczenie to część zdania informująca o czynności lub stanie podmiotu. Odpowiada na pytania "Co robi? Co się z nim dzieje?"

Orzeczenie w zdaniu może być wyrażone w różny sposób. Istnieją dwa rodzaje orzeczeń:
- orzeczenie czasownikowe (proste) - wyrażone najczęściej czasownikiem w formie osobowej, np. Ala dotarła do domu po dziewiątej.
- orzeczenie imienne (złożone) - składa się z dwóch członów: łącznika i orzecznika. Funkcję łącznika pełnią czasowniki być, stać się, zostać w formie osobowej. Orzecznikiem zaś może być każda część mowy poza przyimkiem, spójnikiem, wykrzyknikiem i partykułą, np. Fajerwerki zostały wymyślone w Chinach. (zostały wymyślone - łącznik "zostać" + orzecznik "wymyślić")

UWAGA. CZASOWNIKI BYĆ, STAĆ SIĘ, ZOSTAĆ NIE ZAWSZE SĄ CZĘŚCIĄ ORZECZENIA IMIENNEGO. MOGĄ WYSTĘPOWAĆ W FUNKCJI ORZECZENIA CZASOWNIKOWEGO WTEDY, GDY MOŻNA JE ZASTĄPIĆ SYNONIMEM, NP.
Moneta jest (znajduje się) w skarbcu.

Podmiot nazywa w zdaniu wykonawcę czynności. Najczęściej jest wyrażony rzeczownikiem, czasem jednak funkcję podmiotu pełni inna część mowy: zaimek, liczebnik, przymiotnik, a nawet czasownik w formie nieosobowej, np.:
Agata podlała kwiaty - podmiot wyrażony rzeczownikiem (Agata)
On nigdy się nie poddawał - podmiot wyrażony zaimkiem (On)
Na zegarku wybiła trzecia - podmiot wyrażony liczebnikiem (trzecia)
Najwytrwalsi osiągną cel - podmiot wyrażony przymiotnikiem (najwytrwalsi)
Przetrwać samemu w lesie jest bardzo trudno - podmiot wyrażony czasownikiem w bezokoliczniku (przetrwać)

W zdaniu mogą występować różne rodzaje podmiotów.
- Podmiot gramatyczny - wyrażony częścią mowy w mianowniku, np. Kinga jest w domu. Ona ciężko pracuje. Szlachetni często są wśród nas.
- Podmiot logiczny - wyrażony częścią mowy w dopełniaczu lub celowniku, np. Adama nie ma w domu. Karolinie zrobiło się zimno.
- Podmiot szeregowy - wyrażony grupą podmiotów w mianowniku, np. Olga i Anka poszły do sklepu. Arek i Marta odrabiają lekcje.
- Podmiot domyślny - w ogóle nie jest nazywany w zdaniu, ale z formy orzeczenia możemy sie domyślić, kto nim jest (jest wykonawcą czynności), np. Budowała dom (ona).

Zdania, w których nie ma podmiotu nie można domyslić się go na podstawie orzeczenia, nazywamy zdaniami bezpodmiotowymi.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wypisz rodzaje  okoliczników, przydawek, podmiotów, orzeczeń, podmiotów (CHYBA ŻE KTÓREŚ NIE MAJĄ RODZAJI TO TEŻ NAPISZ) i podaj pytania na które odpowoadają. Do okoliczników podaj przykład w zdaniu.   DAJE NAJ PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ

Wypisz rodzaje  okoliczników, przydawek, podmiotów, orzeczeń, podmiotów (CHYBA ŻE KTÓREŚ NIE MAJĄ RODZAJI TO TEŻ NAPISZ) i podaj pytania na które odpowoadają. Do okoliczników podaj przykład w zdaniu.   DAJE NAJ PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOW...

Język polski

Wymyśl i podaj swoje przykłady na rodzaje podmiotów i orzeczeń w zdaniu

Wymyśl i podaj swoje przykłady na rodzaje podmiotów i orzeczeń w zdaniu...

Język polski

rodzaje podmiotów i  orzeczeń oraz zdań bezpodmiotowych plisssssssss proszę tylko po 1 zdaniu do karzdego i po 1 przykładzie :-) prosze pomużcie   no dobra to bes przykładów

rodzaje podmiotów i  orzeczeń oraz zdań bezpodmiotowych plisssssssss proszę tylko po 1 zdaniu do karzdego i po 1 przykładzie :-) prosze pomużcie   no dobra to bes przykładów...

Język polski

Składnia

1. Składnia - dział gramatyki zajmujący się funkcją wyrazu w zdaniu, układem zdania oraz jego budową.

2. Wypowiedzenie - ogół wszystkiego, co mówimy, by przekazać jakąś informację.

Podział:
Wypowied...

Język polski

Składnia - powtórzenie do sprawdzianu

1. Składnia - dział gramatyki zajmujący się funkcją wyrazu w zdaniu, układem zdania oraz jego budową.

2. Wypowiedzenie - ogół wszystkiego, co mówimy, by przekazać jakąś informację.
Podział: Zdanie, Równoważnik zdania