Kwasy: chlorowodorowy, siarkowy VI, węglowy, siarkowodorowy, siarkowy IV, fosforowy V, azotowy V.

I kwas chlorowodorowy (solny):
1.Otrzymywanie:
H2 + Cl2 = 2HCl
2.Wzory i budowa:
HCl H(1) Cl(1) H -- Cl
3.Właściwości:
-ciecz bezbarwna
-dymiący w powietrzu
-duszący
-trujący
-cięższy od powietrza
-dobrze rozpuszczalny w wodzie
-żrący
-niszczący tkaniny, drewno, skórę, papier,
-reaguje z metalami
4.Zastosowanie:
-lutownictwo
-garbarstwo
-cukiernictwo
-przemysł farmaceutyczny
-p. włókienniczy
-p. chemiczny
5.Dysocjacja:
HCl --- H+ + Cl-

II kwas siarkowy (VI):
1.Otrzymywanie:
S + O2 = SO2
2SO2 + H2O =(katalizator) 2SO3
SO3 + H2O = H2SO4
katalizator – umożliwia zajście reakcji
2.Wzory i budowa:
H2(1)S(6)O4(2)
H --- O --- S --- O
H --- O --- --- O
3.Właściwości:
-ciecz bezbarwna
-oleisty
-silnie żrący (higroskopijny)
-pochłaniający wilgoć z otoczenia
-cięższy od wody
4.Zastosowanie:
-barwniki
-włókna sztuczne
-nawozy mineralne
-materiały wybuchowe
-papier
-akumulatory
-środki piorące
-substancje zapachowe
5.Dysocjacja:
H2SO4 --- 2H+ + SO42-

III kwas węglowy:
1.Otrzymywanie:
C + O2 = CO2
CO2 + H2O = H2CO3
2.Wzory i budowa:
H2(1)C(4)O3(2)
H --- O --- C --- O
H --- O --- ---
3.Właściwości:
-kwas słaby
-nietrwały
-łatwo się rozkłada
-jego roztwory posiadają przyjemny,
delikatny, kwaskowaty smak
4.Zastosowanie:
-napoje musujące
-otrzymywanie węglanów
5.Dysocjacja:
H2CO === 2H+ + CO32-

IV kwas siarkowodorowy:
1.Otrzymywanie:
H2 + S = H2S
2.Wzory i budowa:
H2S H --- S
H ---
3.Właściwości:
-gaz o zapachu zgniłych jajek
-dobrze rozpuszcza się w wodzie
4.Występowanie:
-gazy wulkaniczne
-wody mineralne
5.Zastosowanie:
-w laboratorium jako odczynnik
chemiczny
6.Dysocjacja:
H2S === 2H+ + S2-

V kwas siarkowy (IV):
1.Otrzymywanie:
S + O2 =SO2
SO2 + H2O = H2SO3
2.Wzory i budowa:
H2(1)S(4)O4(2)
H --- O --- S = O
H --- O ---
3.Właściwości:
-bakteriobójczy, owadobójczy,
grzybobójczy
-wybielający
-niszczy rośliny
-nietrwały
-łatwo się rozkłada
4.Zastosowanie:
-przemysł papierniczy
-p. włókienniczy
5.Dysocjacja
H2SO3 === 2H+ + SO32-


VI kwas fosforowy (V):
1.Otrzymywanie:
4P + 5O2 = 2P2O5
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4
2. Wzory i budowa:
H3(1)P(5)O4(2)
H --- O ---
H --- O --- P = O
H --- O ---
3.Właściwości:
-stały
-krystalizujący
-rozpuszczalny w wodzie
-działa żrąco na skórę
4.Zastosowanie:
-odrdzewiacze
-przemysł spożywczy
(dodatki smakowe)
-nawozy sztuczne
-stomatologia
5.Dysocjacja:
H3PO4 === 3H+ + PO43-

VII kwas azotowy (V):
1.Otrzymywanie:
N2O5 + H2O = 2HNO3
na skalę przemysłową otrzymywanie
z tlenku azotu (IV) i wody
3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO
2.Wzory i budowa:
H(1)N(5)O(2)
O ---
N --- O --- H
O ---
3.Właściwości:
-ciecz bezbarwna
-o nieprzyjemnym zapachu
-1,5 razy cięższy od wody
-pod jego wpływem ścina się białko
-niszczy tkanki powodując bolesne oparzenia
-utlenia
-reaguje z miedzią, srebrem
4.Zastosowanie:
-tworzywa sztuczne
-barwniki
-nawozy sztuczne
-materiały wybuchowe
-paliwa rakietowe (dotleniacze)
-produkcja leków
-rozpuszczalniki
-farby
-lakiery
5.Dysocjacja:
HNO3 --- H+ + NO3-

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Kwasy beztlenowe,Michael Faraday,Murphy Dary,elektroda;

Kwasy beztlenowe: HCl-kwas chlorowodorowy(kwas solny); H2S-kwas siarkowodorowy FeS+2HCl=FeCl2+H2S; kwasy tlenowe:H2SO4-kwas siarkowy(VI); H2SO3-kwas siarkowy(IV); HNO3-kwas azotowy(V); H3PO4-kwas fosforowy(V); H2CO3-kwas węglowy; Kwas+zasada=sól+w...

Chemia

Kwasy

KWASY
Kwasy są to związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomu(ów) wodoru oraz reszty kwasowej, i podczas rozpuszczania się w wodzie dysocjują na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej.
Kwasy można podzielić na:

Chemia

Referat - kwasy elektrolty i nielelktrolity, wodorotlenki

Elektrolity i nieelektrolity.
Elektrolity są to kwasy, zasady i sole, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny. Analiza elektrochemiczna, zespół metod analizy chemicznej, w których wyzyskuje się reakcje elektrodowe lub przepły...

Chemia

Kwasy

Cząsteczka kwasu składa się z wodoru i reszty kwasowej. Kwasy dzieli się na tlenowe i beztlenowe.

Wyróżniamy kwasy:
- azotowy(III) HNO2
- azotowy(V) HNO3
- siarkowy(IV) H2SO3
- siarkowy(VI) H2SO4
- węglowy(...

Chemia

Pilne na teraz ! Co powoduja te kwasy np; węglowy- żółknięcie , chlorowodorowy,azotowy,kawas siarkowy (6) ,Fosforowy siarkowodorowy,solny chlorowodorowy

Pilne na teraz ! Co powoduja te kwasy np; węglowy- żółknięcie , chlorowodorowy,azotowy,kawas siarkowy (6) ,Fosforowy siarkowodorowy,solny chlorowodorowy...