Komórka - ściąga

W załącznikach:)

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Biologia (ściąga)

Mikroskop składa się z części optycznych i mechanicznych. Głównymi częściami optycznymi mikroskopu są: okular i obiektywy. Powiększenie mikroskopu obliczmy powiększenie okularu razy powiększenie obiektywu np.: 10*40=400 . Wykonywanie pre...

Biologia

Mitoza i mejoza (ściąga)

1)BUDOWA CHROMOSOMU
Składa się z ramion rozdzielonych- centromerem.Podłużnie podzielony jest na dwie połówki- chromatydy.Każda chromatyda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząsteczkę DNA.
2)LICZBA CHROMOSOMÓW KOMÓRKACH
Komó...

Biologia

Kości - potwórzenie wiadomości - ściąga

BUDOWA FIZYCZNA KOŚCI Okostna- włóknista błona ochraniająca kość od wewnątrz- jest silnie unaczyniona (odżywia kość) i unerwiona.Nasady-są zbudowane z tkanki kostnej gąbczastej, która składa się z różnej grubościbeleczek kostnych....

Biologia

Genetyka - ściąga

GENETYKA-nauka o regułach i mechanizmach dziedziczenia cech
DZIEDZICZNOŚĆ-proces przekazywania cech gatunkowych i osobniczych
ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA- zjawisko polegające na tym że para rodziców może wydać potomstwo różniące się o...

Biologia

Wirusy i bakterie - ściąga

[wirusy]
Etapy infekcji wirusowej:
1. adsorpcji (wirus styka się z powierzchnią
atakowanej komórki); 2. wnikania (przeni-
kanie wirusa do kom;
3. eklipsy (uwolnienie kw nukl z kapsydu,
wir. wchodzi w ok...

Biologia

Układ hormonalny i nerwowy (w załączniku dokładniejsza ściąga)

1. miozyna (A) podwójnie załamuje światło (anizotropna) aktyna (I) pojedynczo załamuje światło(izotropona) SARKOMER podstawowa jednostka prążkowania mięśnia szkieletowego. SARKOMER=Z + ½ I + A (½A+M+ ½A) + ½ I + Z Podczas skurczu jony...