Sztuka i jej wpływ na człowieka

Słowo "sztuka" z pewnością nie jest obce żadnemu człowiekowi. Już w świecie starożytnym pod tymże pojęciem kryło się wszystko to, co człowiek wytwarza według określonych reguł. W epoce średniowiecza za sztukę uznawano wyłącznie umiejętności, które nie wymagają wysiłku fizycznego. Przykładem może być sztuka wymowy, geometria czy też muzyka. Na przestrzeni wieków pojęcie sztuki znacznie się rozszerzyło. Obecnie kojarzy nam się z malarstwem, teatrem, poezją, architekturą lub chociażby z tańcem. Można by rzec, że spotykamy się ze sztuką na każdym kroku. Jednakże czy można wyróżnić jedną sztukę, która znacząco wpływa na życie człowieka?

Sztuki plastyczne towarzyszą człowiekowi od zawsze, począwszy od pradawnych malowideł ściennych, skończywszy na dzisiejszej grafice komputerowej. Malarstwo wyraża zarówno uczucia, emocje, przeżycia, jak i wszystko to, co nas otacza. Myślę, że słowa Oscara Wilde idealnie to podkreślają: "Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić (...)"

Sztuką jest również literatura. Według Stefanii Skwarczyńskiej, wybitnej twórczyni teorii literatury w Polsce, pod tym pojęciem kryją się wszystkie "sensowne twory słowne". Z literaturą spotykamy się codziennie - na ulicy, w domu, w szkole, w pracy, bardzo często nawet nieświadomie. Niewątpliwie jest ona istotnym elementem w życiu człowieka, gdyż pozwala poszerzać wiedzę, utrwalać piękno i kształtować swój światopogląd.

Wbrew pozorom film, prócz działu przemysłu rozrywkowego, również jest formą sztuki. Niewątpliwie dzięki niemu poszerzamy swoją wiedzę. Film jednak nie zawsze ukazuje piękno, dobrą stronę życia człowieka - wręcz przeciwnie. Drastyczne sceny pełne okrucieństwa, ukazujące ból, rozpacz, również w pewnym sensie wpływają na osobowość i przyczyniają się do kształtowania naszego światopoglądu. Według mnie film jest jednak najmniej pożyteczną formą sztuki, gdyż w przeciwieństwie do literatury, nie rozwija w większym stopniu naszej wyobraźni ani zdolności intelektualnych. Obecnie zapomina się, że film jest formą sztuki i dla wielu z nas jest on po prostu formą rozrywki.

Kolejnym elementem wpływającym na rozum, uczucia i osobowość człowieka jest muzyka. Potrafi być źródłem spokoju, jak również zabawy, rozrywki. Wypełnia każdą wolną przestrzeń w naszym życiu. Dzięki niej możemy przenieść się w inny świat, przez co rozwijamy swoją wyobraźnię. Muzyka oddziałuje głównie na emocjonalną sferę osobowości człowieka. Nie dziwi więc fakt, że już bardzo dawno zauważono kojący a nawet jej leczniczy wpływ. Poza tym faktem jest, iż muzyka w pewnym stopniu przyczynia się do zwiększenia motywacji do nauki i osiągnięć.

Ciało, dusza i umysł doskonale wyrażają się w tańcu. Ruch i taniec z jednej strony mają istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, z drugiej zaś mogą stać się istotnym elementem terapii, gdyż ruch eliminuje napięcie mięśniowe, emocjonalne, daje odprężenie. Podczas tańca pobudzamy swoje zmysły - wzrok, słuch, dotyk. Dzięki tej formie sztuki możemy wyrazić samych siebie, dać ujście swojej pomysłowości i ekspresji.

Podsumowując, sądzę iż każda ze sztuk jest istotna w życiu człowieka. Bardzo ciężko jest wyróżnić jedną z nich, odrzucając przy tym inne - przykładowo ciężko jest wyobrazić sobie taniec bez muzyki. Człowiek spotyka się ze sztuką pod różnymi postaciami na każdym etapie swojego życia, czasem nawet nie mając tej świadomości. Sztuka od zawsze towarzyszyła człowiekowi, towarzyszy i będzie towarzyszyć. Bez względu na to w jakiej formie się z nią zetknie, zawsze będzie rozwijać jego umysł i ciało.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Kultura i sztuka grecka jako wzór do naśladowania w innych państwach

W okresie wieków ciemnych, które nastąpiły po erze świetności Myken, cywilizacja grecka mocno podupadła. Jednak począwszy od VIII w. p.n.e., w czasie nowych przemian wyłoniła się niezwykła kultura oparta na kilku małych, samodzielnych m...

Język polski

Mitologia a sztuka

Mity spotyka się w każdym zakątku świata. Te niesamowite historie wciąć pobudzają wyobraźnię, mimo że dziś nikt nie traktuje ich poważnie. Mity są w dużym stopniu wykorzystywane przez sztukę i ją ukształtowały w różnych jej dzied...

Wiedza o społeczeństwie

Kultura i jej wpływ na społeczeństwo

Kultura - całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także przyjęte wartości, zasady i normy przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Możemy wyróżnić 3 segmenty kultury:

- kultura symboliczna (duchowa) - wszystko...

Historia

Starożytna Grecja - wierzenia, filozofowie, życie codzienne, teatr oraz sztuka.

Historia

Kultura i życie codzienne starożytnej Grecji

Starożytna Grecja zawsze budziła i budzi zainteresowania ludzi. Zainteresowania te były i są spowodowane dokonaniami kulturowymi, historycznymi oraz cywilizacyjnymi (jakż...

Historia

Historia języka polskiego - sztuka retoryki

Źródłosłowu wyrazu ?retoryka? należy szukać w starożytnej Grecji. Słowo to pochodzi od rzeczownika rhetor, wywodzącej się od nie zachowanej w grece klasycznej formy czasownika reo ? mówię celowo, stosownie, pięknie?. Słowo rhetor miał...