Ściąga na historie Kl. 6

Oświecenie- okres w dziejach kultury europejskiej w którym wierzono w potęgę ludzkiego rozumu. Oświecenie rozwinęło się w 18 wieku.
Filozofia- według filozofów źródłem wszelkiego postępu jest wolność człowieka.
Styl klasyczny-styl w architekturze i sztuce w 18 wieku który nawiązywał do sztuki antycznej. (Odkrycie w Pompejach).
Podział władzy:
Władza ustawodawcza- ustanawia prawo
Władza wykonawcza- wprowadza prawa w życie
Władza sądownicza- sprawuje sądy
2. Społeczeństwo:
a) Wszyscy obywatele powinni być wolni i równi wobec prawa. Posiadać wolność słowa i wyznania.

1764r.- Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego
1772r.- Pierwszy rozbiór Polski
1773r.- Powołanie Komisji Edukacji Narodowej
1788r.- 1792r.- Sejm Wielki
1791r.- Konstytucja 3 maja
1792r.- Wojna Polsko- Rosyjska i obalanie konstytucji 3 maja
1793r.- Drugi rozbiór Polski ( Prusy i Rosja)
1794r.- Powstanie Kościuszkowskie:
• Przysięga na Rynku Krakowskim
• Bitwa pod Racławicami
• Powstanie w Warszawie
• Klęska powstania pod Maciejowicami
1795r.- Trzeci ostateczny rozbiór Polski


Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych, ogłoszona 4 VII 1776 w Filadelfii głosiła - prawo do ustanawiania wszelkich aktów państwowych, wypowiadania wojny i zawierania pokoju przez dawne kolonie angielskie w Ameryce Północnej.
Rewolucja czyli gwałtowne przemiany, która doprowadziła do całkowitego przekształcenia ustroju państwa i społeczeństwa francuskiego. Zdobycie Bastylii 14 lipca 1789r. jest uważne za początek rewolucji. Już na początku rewolucji przedstawicielstwo społeczeństwa uchwaliło Deklarację praw człowieka i obywatela. Uznano w niej prawo każdego człowieka do wolności i własności oraz prawo oporu przeciwko złym rządom. Panujący wówczas Ludwig 16 nie pogodził się ze zmianami i próbował przywrócić dawny ustrój. Został jednak uznany za zdrajcę narody i stracony. Nowego władcy już nie powołano a Francję ogłoszono republiką.
Liberum Veto- znaczy nie pozwalam. Dawała ona prawo do zrywania obrad okrzykiem i unieważnienia postanowień sejmu nawet przez jednego posła.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Pilnie potrzeba ściąga na historie z tematu ; Na jutro .! Daje naj... "Polska w strukturach europejskich"

Pilnie potrzeba ściąga na historie z tematu ; Na jutro .! Daje naj... "Polska w strukturach europejskich"...

Historia

Ściąga na historie o państwie i społeczeństwie

Polis - forma państwa w starożytnej Grecji , Miasto-Państwo .
Arystokracja - najwyższa warstwa społeczna która wykształciła się w starożytnej Grecji.W ustroju arystokratycznym podmiotem władzy państwowej była grupa „najlepszych&qu...

Język polski

Ściąga z romantyzmu.

Romantyzm w POLSCE:
początek 1822r- wydanie A.Mickiewicza „Ballady i romanse”
koniec 1863r- powstanie styczniowe
Romantyzm w EUROPIE:
początek 1789r- wielka rewolucja francuska
koniec 1848r- wiosna ludów w Europie
WA...

Język polski

Ściąga - Starożytność

Zawiera:
1. Spis bogów Greckich
2. Pojęcia związane z mitami
3. Cechy eposu antycznego
4. Tragedia Grecka
5. Filozofowie greccy

Afrodyta – bogini miłości, piękności
Apollo – bóg sztuki i nauki, słońca

Język polski

Twórczość Adama Mickiewicza - ściąga

Oda: gat, wywodzący się ze staroż, utór o char, pochwalnym lub dziękczynnym, utrzymany w podniosłym stylu, może dotyczyc sławnych postaci lub ważnego wydarzenia. Budowa: swobodna konstrukcjia, zbudowana z 11 strof , jest napisana wierszem n...