Żydzi podczas II wojny światowej

Trudno jest opisać losy narodu żydowskiego z czasów II wojny światowej. Zagłada Żydów to jedno z najokrutniejszych i najhaniebniejszych momentów w historii XX w.
Sytuacja Żydów jeszcze przed wojną była dosyć ciężka, ponieważ zaczęła się ich dyskryminacja. Największa była w Niemczech. To właśnie tam byli oni najbardziej prześladowani. Hitler wydał ustawy norymberskie, ograniczały one prawa Żydów.

Po wybuchu II wojny światowej (1939r.) Niemcy rozpoczęli budowę obozów koncentracyjnych, czyli obozów śmierci, w których śmierć poniosło później kilka milionów ludzi. Hitlerowcy zaczęli również zamykać Żydów w gettach, czyli specjalnych, odizolowanych dzielnicach miast, gdzie mieszkała tylko żydowska ludność. Getta powstawały w dużych i małych miastach. Niemcy tworzyli je zwłaszcza w Polsce, ZSRR, Jugosławii, Czechosłowacji i Grecji. Największe getto powstało w Warszawie, zamieszkiwało je ponad 500 tys. Żydów. Pierwsze getto w Polsce powstało jednak w Piotrkowie Trybunalskim. W pierwszej fazie wojny getta były otwarte, jednak bram tych dzielnic strzegli tzw. policjanci Żydowscy. Przekroczenie tej bramy było karane bardzo wysoko. W Generalnym Gubernatorstwie przewidywano za to nawet karę śmierci. Zresztą ta sama kara groziła osobom, które pomagały Żydom, udzielały im schronienie i żywność. Podczas likwidacji getta ich mieszkańcy byli przenoszeni do większych na terenie innych miast lub trafiali do obozów zagłady. Żydom, którym udało się uciec, pomoc niosła polska organizacja Żegota - zajmowała się ukrywaniem zbiegów, podrabianiem dla nich dokumentów, itp.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Żydzi podczas II wojny światowej plis muszę mieć to na jutro musi być przynajmniej cała kartka A4

Żydzi podczas II wojny światowej plis muszę mieć to na jutro musi być przynajmniej cała kartka A4...

Język angielski

w jakiej sytuacji byli żydzi podczas 2 wojny światowej?

w jakiej sytuacji byli żydzi podczas 2 wojny światowej?...

Język angielski

Jak byli traktowani Żydzi podczas II Wojny Światowej?

Jak byli traktowani Żydzi podczas II Wojny Światowej?...

Historia

Polacy i Żydzi podczas II wojny światowej

Historia ludności żydowskiej na terenie Polski liczy ponad tysiąc lat. Społeczność ta czuła się w naszym kraju bardzo dobrze, ponieważ Polska była wtedy najbardziej tolerancyjnym państwem w ówczesnej Europie. Żydzi wykształcili tutaj s...

Historia

Walka Polaków na frontach podczas II wojny światowej

Powszechna walka narodu polskiego o niepodległość Polski w okresie II wojna światowej. Zapoczątkowana wojną obroną Polski 1939, prowadzoną przeciwko agresji niemieckiej i radzieckiej. Mimo poniesionej klęski, odtworzone na Zachodzie Polskie...

Język angielski

Daje NAJ !!!!uciekali ( do jakich krajów ) Żydzi przed Niemcami podczas ll wojny światowej i w jaki sposób uciekali ?

Daje NAJ !!!!uciekali ( do jakich krajów ) Żydzi przed Niemcami podczas ll wojny światowej i w jaki sposób uciekali ?...