Mikołaj Gomółka

Mikolaj Gomólka

Mikołaj Gomółka urodził się ok. 1535 roku i zmarł ok. 1591. Był najsłynniejszym i najwybitniejszym polskim kompozytorem renesansu. Był także chórzystą i instrumentalistą na dworze króla Zygmunta Augusta. W 1566 roku powrócił do rodzinnego Sandomierza, gdzie sprawował funkcje sądownicze i administracyjne. W latach 80. XVI wieku był nadwornym muzykiem biskupa krakowskiego P. Myszkowskiego, któremu poświęcił wydane w 1580 roku Melodie na psałterz polski, do tekstu Psałterza Dawidowego w przekładzie J. Kochanowskiego. Około 1590 roku był muzykiem na dworze kanclerza J.Zamoyskiego.
Jedyne zachowane dzieło Gomółki, Melodie na psałterz polski, zawiera 150 utworów 4-głosowych, przeznaczonych do śpiewania domowego, o prostej konstrukcji, ilustracyjnych lub tanecznych w swym charakterze. Codziennie w południe można usłyszeć z wieży ratuszowej w Sandomierzu hejnał - jego autorstwa.

Dodaj swoją odpowiedź
Muzyka

Mikołaj Gomółka - życie i twórczość

Mikołaj Gomółka urodził się w ok. 1535r. , w Sandomierzu, zmarł zaś po 30IV1591. Był polskim kompozytorem i instrumentalistą. Jego rodzice byli mieszczanami sandomierskimi, Tomasz i Katarzyna. Od 1545r. był w gronie paziów króla Zygmunta...

Muzyka

Mikołaj Gomółka

Mikolaj Gomólka

Mikołaj Gomółka urodził się ok. 1535 roku i zmarł ok. 1591. Był najsłynniejszym i najwybitniejszym polskim kompozytorem renesansu. Był także chórzystą i instrumentalistą na dworze króla Zygmunta Augusta. W 156...

Muzyka

Potrzebuję jak najszybciej to zadanie na już :) Jak rozumiesz słowa psalmu? Czy język Jana Kochanowskiego znacznie różni się od dzisiejszej polszczyzny (kompozytor Mikołaj Gomółka ,,Kleszczmy rękoma") Potrzebuję to na jutro Proszę to napisać max na

Potrzebuję jak najszybciej to zadanie na już :) Jak rozumiesz słowa psalmu? Czy język Jana Kochanowskiego znacznie różni się od dzisiejszej polszczyzny (kompozytor Mikołaj Gomółka ,,Kleszczmy rękoma") Potrzebuję to na jutro Prosz...

Muzyka

Jaki związek z sandomierzem ma mikołaj gomółka ?

Jaki związek z sandomierzem ma mikołaj gomółka ?...

Muzyka

Jaki związek ze Sandomierzem miał Mikołaj Gomółka ? proszę o dokładną odpowiedź :) z góry dziękuję :)

Jaki związek ze Sandomierzem miał Mikołaj Gomółka ? proszę o dokładną odpowiedź :) z góry dziękuję :)...

Muzyka

Wskaż kompozytorów, którzy tworzyli w czasach baroku.Pokoloruj wybrane ramki -Jan Sebastian Bach -Antonio Vivaldi -Fryderyk Chopin -Georg Friedrich Handel -Mikołaj Gomółka PLISS ZROBI KTOŚ!!!

Wskaż kompozytorów, którzy tworzyli w czasach baroku.Pokoloruj wybrane ramki -Jan Sebastian Bach -Antonio Vivaldi -Fryderyk Chopin -Georg Friedrich Handel -Mikołaj Gomółka PLISS ZROBI KTOŚ!!!...