Mikołaj Gomółka

Mikolaj Gomólka

Mikołaj Gomółka urodził się ok. 1535 roku i zmarł ok. 1591. Był najsłynniejszym i najwybitniejszym polskim kompozytorem renesansu. Był także chórzystą i instrumentalistą na dworze króla Zygmunta Augusta. W 1566 roku powrócił do rodzinnego Sandomierza, gdzie sprawował funkcje sądownicze i administracyjne. W latach 80. XVI wieku był nadwornym muzykiem biskupa krakowskiego P. Myszkowskiego, któremu poświęcił wydane w 1580 roku Melodie na psałterz polski, do tekstu Psałterza Dawidowego w przekładzie J. Kochanowskiego. Około 1590 roku był muzykiem na dworze kanclerza J.Zamoyskiego.
Jedyne zachowane dzieło Gomółki, Melodie na psałterz polski, zawiera 150 utworów 4-głosowych, przeznaczonych do śpiewania domowego, o prostej konstrukcji, ilustracyjnych lub tanecznych w swym charakterze. Codziennie w południe można usłyszeć z wieży ratuszowej w Sandomierzu hejnał - jego autorstwa.

Dodaj swoją odpowiedź
Muzyka

Mikołaj Gomółka - życie i twórczość

Mikołaj Gomółka urodził się w ok. 1535r. , w Sandomierzu, zmarł zaś po 30IV1591. Był polskim kompozytorem i instrumentalistą. Jego rodzice byli mieszczanami sandomierskimi, Tomasz i Katarzyna. Od 1545r. był w gronie paziów króla Zygmunta...

Język angielski

1.wyjaśnij czym zasłużyli się dla Polski różnowiercy. 2.wyjaśnij pojęcie ,,meenat". 3napisz krótką notatkę na temat postaci Mikołaj Rej,Mikołaj Kopernik,Jan Kochanowski,królowa Bona , Mikołaj Gomółka.,(najmniej 2 notatki)

1.wyjaśnij czym zasłużyli się dla Polski różnowiercy. 2.wyjaśnij pojęcie ,,meenat". 3napisz krótką notatkę na temat postaci Mikołaj Rej,Mikołaj Kopernik,Jan Kochanowski,królowa Bona , Mikołaj Gomółka.,(najmniej 2 notatki)...

Muzyka

POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Którzy z nich to kompozytorzy epoki odrodzenia a) Fryderyk Chopin b) Mikołaj z Krakowa c) Antonio Vivaldi d) Mikołaj Gomółka e) Wacław z Szamotuł f) Mikołaj Kopernik

POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Którzy z nich to kompozytorzy epoki odrodzenia a) Fryderyk Chopin b) Mikołaj z Krakowa c) Antonio Vivaldi d) Mikołaj Gomółka e) Wacław z Szamotuł f) Mikołaj Kopernik...

Muzyka

Potrzebuję jak najszybciej to zadanie na już :) Jak rozumiesz słowa psalmu? Czy język Jana Kochanowskiego znacznie różni się od dzisiejszej polszczyzny (kompozytor Mikołaj Gomółka ,,Kleszczmy rękoma") Potrzebuję to na jutro Proszę to napisać max na

Potrzebuję jak najszybciej to zadanie na już :) Jak rozumiesz słowa psalmu? Czy język Jana Kochanowskiego znacznie różni się od dzisiejszej polszczyzny (kompozytor Mikołaj Gomółka ,,Kleszczmy rękoma") Potrzebuję to na jutro Prosz...

Muzyka

Co twierdził Mikołaj Gomółka?

Co twierdził Mikołaj Gomółka?...