Powstanie teatru greckiego

Teatr grecki wywodzi się ze świąt boga Dionizosa. Jest to bóg urodzajów, zwłaszcza winnej latorośli, był bóstwem wiejskim. W czasie tego święta ludzie nakładali na siebie koźle skóry, chodzili i śpiewali. Stąd też chóry te wzięły nazwę chórów koźlich, a pieśń ich była pieśnią kozłów, co dało nazwę tragedii (tragodia) złożoną z wyrazów tragos –kozioł, ode – pieśń. Na czele całej kolumnady szedł Koryfeusz, przebrany za Dionizosa. Pieśń śpiewaną na cześć boga Dionizosa nazwano dytyramb. Początkowo były to tylko kultowe obchody. Koryfeusz zaczął się zatrzymywać odwracać i rozmawiać, śpiewać z chórem. Nazwano go wtedy aktorem i pierwszym aktorem był:

Tespis – wędrowny poeta, który zapoczątkował dialog z chórem. W końcu postanowiono się zatrzymać i prowadzić ten dialog w miejscu. Za miastami były zbocza. Na tych zboczach zasiadali ludzie, a w dolinie byli aktorzy i chór.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

"Powstanie teatru greckiego" -jak występowali aktorzy -jak byli ubrani

"Powstanie teatru greckiego" -jak występowali aktorzy -jak byli ubrani...

Język polski

powstanie teatru greckiego

powstanie teatru greckiego...

Język angielski

Powstanie teatru Greckiego

Powstanie teatru Greckiego...

Język polski

Początki teatru greckiego, tragedii i tragizmu.

Powstanie teatru związane było z kultem Dionizosa. Wiosną obchodzono małe a jesienią wielkie Dionizje. Na cześć boga śpiewano dytyramby (uroczyste hymny). Z dytyrambów stopniowo narodził się teatr grecki. Dochodziło do dialogu między ś...

Język polski

Grecki teatr - powstanie budowa twórczość

Packales Upowszechnienie kultury .
Widowiska teatralne .


Państwo ateński interesowało się życiem kulturalnym swoich obywateli .
Teatr ateński nie tylko bawił i interesował widza , ale również podnosił go kulturalnie ...