Plan zdarzeń "Zemsty" Aleksandra Fredry

Plan wydarzeń „Zemsty” Aleksandra Fredro

1. Plany małżeńskie Cześnika.
2. Wysłanie Papkina Do Podstoliny .
3. Rozmowa na temat ślubu z Raptusiewiczem, uzyskanie zgody.
4. Spotkanie Klary i Wacława.
5. Kłótnia Cześnika i Rejenta związana ze wznowieniem muru oraz bójka.
6. Przyprowadzenie Wacława jako jeńca.
7. Zgoda młodzieńca na pozostanie w obcej części zamku.
8. Spotkanie Podstoliny i Wacława i rozmowa po długich latach rozłąki.
9. Przemyślenia Papkina i otrzymanie sakiewki ze złotem od Wacława.
10. Pismo Rejenta i rozmowa z Mularzami o ich pobiciu przez ludzi Cześnika.
11. Rozmowa Milczka z synem i namowa do wzięcia ślubu z Podstoliną.
12. Przyjście Papkina do Rejenta, rozmowa i pijaństwo gościa.
13. Przybycie Podstoliny do konkurenta swojego narzeczonego i podpisanie intercyzy.
14. Przygotowania do ślubu czynione przez Cześnika.
15. Bóle Papkina, myśli o otruciu przez Milczka.
16. List Cześnika pisany przed Dyndalskiego w imieniu Klary do Wacława.
17. Sporządzenie testamentu przez Papkina.
18. Odczytanie Kalrze swojej woli.
19. Wymiana zdań pomiędzy Cześnikiem i Wacławem dotycząca jego i Klary.
20. Przybycie Rejenta pod kaplicę Cześnika w trakcie ślubu Klary i Wacława.
21. Kłótnia dwóch zwaśnionych sąsiadów.
22. Prośba nowożeńców o błogosławieństwo Rejenta.
23. Zgoda pomiędzy skłóconymi rodzinami.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Powtórka z epok – Romantyzm (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Motywy klasyczne i romantyczne w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.
Największym...