Plan zdarzeń "Zemsty" Aleksandra Fredry

Plan wydarzeń „Zemsty” Aleksandra Fredro

1. Plany małżeńskie Cześnika.
2. Wysłanie Papkina Do Podstoliny .
3. Rozmowa na temat ślubu z Raptusiewiczem, uzyskanie zgody.
4. Spotkanie Klary i Wacława.
5. Kłótnia Cześnika i Rejenta związana ze wznowieniem muru oraz bójka.
6. Przyprowadzenie Wacława jako jeńca.
7. Zgoda młodzieńca na pozostanie w obcej części zamku.
8. Spotkanie Podstoliny i Wacława i rozmowa po długich latach rozłąki.
9. Przemyślenia Papkina i otrzymanie sakiewki ze złotem od Wacława.
10. Pismo Rejenta i rozmowa z Mularzami o ich pobiciu przez ludzi Cześnika.
11. Rozmowa Milczka z synem i namowa do wzięcia ślubu z Podstoliną.
12. Przyjście Papkina do Rejenta, rozmowa i pijaństwo gościa.
13. Przybycie Podstoliny do konkurenta swojego narzeczonego i podpisanie intercyzy.
14. Przygotowania do ślubu czynione przez Cześnika.
15. Bóle Papkina, myśli o otruciu przez Milczka.
16. List Cześnika pisany przed Dyndalskiego w imieniu Klary do Wacława.
17. Sporządzenie testamentu przez Papkina.
18. Odczytanie Kalrze swojej woli.
19. Wymiana zdań pomiędzy Cześnikiem i Wacławem dotycząca jego i Klary.
20. Przybycie Rejenta pod kaplicę Cześnika w trakcie ślubu Klary i Wacława.
21. Kłótnia dwóch zwaśnionych sąsiadów.
22. Prośba nowożeńców o błogosławieństwo Rejenta.
23. Zgoda pomiędzy skłóconymi rodzinami.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Plan zdarzeń "Zemsty" Aleksandra Fredry

Plan wydarzeń „Zemsty” Aleksandra Fredro

1. Plany małżeńskie Cześnika.
2. Wysłanie Papkina Do Podstoliny .
3. Rozmowa na temat ślubu z Raptusiewiczem, uzyskanie zgody.
4. Spotkanie Klary i Wacława.
5. Kłótnia C...

Język polski

Powtórka z epok – Romantyzm (wersja poprawiona)

Niżej załączam to w dokumencie Word (lepsza jest ta w wordzie bo w niektórych pyt. są tabelki, a strona internetowa likwiduje te tabelki)

1. Motywy klasyczne i romantyczne w „Odzie do młodości” Adama Mickiewicza.
Największym...