Redagowanie zaproszenia

Jak redagowac zaproszenie?

1. Kto? - KTO zaprasza.
2. Kogo? - KTO jest zapraszany.
3. Po co? - Z jakiej okazji.
4. Kiedy? - kiedy odbedzie się (np:. koncert).
5. Gdzie? - w jakim miejscu to bedzie ( ulica, miasto itp:.).
SŁOWNICTWO TYPOWE
DLA ZAPROSZENIA:
-" mam zaszczyt".
-" serdecznie".
-" uprzejmie".

!!! PAMIĘTAJ O ZWROTACH GRZECZNOŚCIOWYCH !!!
!!! I O DUZYCH LITERACH!!!
(np:. Cię, Ciebie,Panią,Pana,Państwo,Szanowne Panie-Panowie).

Przykład:

Zaproszenie

W imieniu całej klasy 3c
Serdecznie zapraszam
Sz.P Jana i Joannę Kowalską
na spektakl "Śpiaca Królwena",
który odbedzie się:
7.09.2005 roku, o godzinie: 16.00
w naszym gimnazjum nr. 1.
w sali 124.
Serdecznie Zapraszam!

Basia Kowalska.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

co to jest redagowanie zaproszenia ?

co to jest redagowanie zaproszenia ?...

Język polski

Uzupełnij tabelę słownictwem przydatnym podczas redagowanie zaproszenia : zwrot do adresata sformułowanie grzecznościowe sformułowanie końcowe zachęcająceadresata do przybycia

Uzupełnij tabelę słownictwem przydatnym podczas redagowanie zaproszenia : zwrot do adresata sformułowanie grzecznościowe sformułowanie końcowe zachęcająceadresata do przybycia...

Język polski

Proszę o poprawne odpowiedzi - wynagrodzę najlepszą odpowiedzią i punktami + jakieś zadanka z tego poproszę :) 11. Redagowanie zaproszenia: - redagowanie zaproszenia dla rodziców na zakończenie roku szkolnego. 12. Umiejętność czytania tekstu ze zrozu

Proszę o poprawne odpowiedzi - wynagrodzę najlepszą odpowiedzią i punktami + jakieś zadanka z tego poproszę :) 11. Redagowanie zaproszenia: - redagowanie zaproszenia dla rodziców na zakończenie roku szkolnego. 12. Umiejętność czytani...

Język polski

Co to jest redagowanie treści zaproszenia i przepisu?

Co to jest redagowanie treści zaproszenia i przepisu?...

Organizacja pracy biurowej

Redagowanie pism - notatka

Tajemnice redagowania pism
Korespondencja jest jedną z form komunikowania się, wymiany myśli, ustalania bądź uzgadniania stanowisk. Szczególne znaczenie w działalności firm mają pisma biurowe (zapytania, informacje, decyzje, zaw...