Efekt solny

Efekt solny

Jednym ze sposobów zwiększenia rozpuszczalności soli trudno rozpuszczalnej jest dodanie soli która nie ma wspólnego jonu z osadem. Rozpuszczalność danego związku zależy tez od pH roztworu.

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, ze iloczyn rozpuszczalności jest stały – tzn. nic go nie ruszy – może się zmniejszyć lub zwiększyć rozpuszczalność jonów ale nie iloczyn rozpuszczalności!!!.

Efekt solny związany jest z siłą jonową roztworu. Najprościej mówiąc wraz ze stężeniem roztworu wzrasta jego siła jonowa – to ma jeszcze swoje dalsze konsekwencje mianowicie wraz ze zwiększeniem siły jonowej- zmniejszają się wartości współczynników aktywności jonów I idziemy dalej nasz stare prawidełko – iloczyn rozpuszczalności święta krowa – nie ruszać więc musimy ruszyć cos innego, tak więc skoro współczynniki się zmniejsza zwiększamy rozpuszczalność i po krzyku.

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Chlor i jego związki chemiczne - referat

CHLOR

1. Nazwa:
pochodzi od greckiego słowa „khlôros” oznaczającego „zielony”
nazwa angielska: chlorine
nazwa łacińska: chlorum

2. Pochodzenie chloru:
odkryty przez: Carl Wilhelm Scheele
miejsce o...

Biologia

Zagadnienia- biologia

Naczynia włosowate — ich ściana jest bardzo cienka, dzięki czemu może odbywać się wymiana gazowa. Zarówno tlen, jak i dwutlenek węgla transportowany jest w naczyniach w postaci związanej z czerwonymi ciałkami krwi. Budowa stawu-Powierzch...

Biologia

Kości - potwórzenie wiadomości - ściąga

BUDOWA FIZYCZNA KOŚCI Okostna- włóknista błona ochraniająca kość od wewnątrz- jest silnie unaczyniona (odżywia kość) i unerwiona.Nasady-są zbudowane z tkanki kostnej gąbczastej, która składa się z różnej grubościbeleczek kostnych....

Chemia

Raport z przeprowadzonych doświadczeń. Związki nieorganiczne.

DOŚWIADCZENIE 1.
Tytuł i cel: Badanie odczynu i zdolności do reakcji pochodnych tlenku amfoterycznego.
Wykorzystane przyrządy i odczynniki:
- 2 probówki;
- 2 pipety;
- sól cynku (ZnCl2);
- zasada sodowa (NaOH);
- k...

Biologia

Właściwości chemiczne niektórych pierwiastków

Właściwości chemiczne

Wodór jest gazem palnym. Z tlenem i powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe.


Otrzymywanie

Wodór można otrzymać:

1. W reakcjach aktywnego metalu z kwasami

2. W procesie el...