Ignacy Rzecki jako subiekt - "Lalka".

Ignacy Rzecki był bliskim przyjacielem Stanisława Wokulskiego, od 25 lat mieszkał w pokoiku przy sklepie. Swoje dzieciństwo spędził wraz z ojcem i ciotką w małym mieszkaniu na Starym Mieście. To właśnie ojciec wpoił w niego bezkrytyczną miłość do Napoleona. około 1840r. zmarł mu ojciec, wtedy trafił do sklepu Mincla jako uczeń na subiekta.

W sklepie Jana Mincla pracował z Augustem Katzem oraz dwoma synami właściciela: Francem i Janem. W niedzielę pobierał nauki rachunków i towaroznawstwa od starego Mincla. Wreszcie w 1848r. Rzecki został subiektem. w tym samym roku zmarł również właściciel sklepu. Od tej pory zarządzali nim wspólnie Jan i Franc. W czasie Wiosny Ludów w 1848r. Ignacy wybrał się na wyprawę na Węgry. W lutym wraz z Katzem zaciągnął się do armii węgierskiej. Walczyli razem do 1849r. Po bitwie razem tułali się po ziemi węgierskiej, aż w końcu Katz popełnił samobójstwo. Po tym wydarzeniu Rzecki jeździł po wielu krajach Europy, a gdy dotarł do Polski trafił do rosyjskiego więzienia w Zamościu. Jednak po usilnych staraniach Jana Mincla w 1853r. pozwolono mu wrócić do Warszawy. Od Mincla otrzymał pieniądze oraz propozycję powrotu do pracy. W 1850r. doszło do podziału sklepu. Franc został na Podwalu, a Jan przeniósł się na Krakowskie Przedmieście.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Ignacy Rzecki przyjacielem - charakterystyka.

Ignacy Rzecki jako wypróbowany przyjaciel Wokulskiego i ludzi w ogóle - przeanalizuj sytuacje, w których zaufanie do Wokulskiego zostało wystawione na próbę oraz stosunek Rzeckiego do subiektów, klientek sklepu, Żydów, studentów, Szumana, ...

Język polski

Ignacy Rzecki - dziwak czy filozof.

Ignacy Rzecki to jeden z pierwszoplanowych bohaterów powieści Bolesława Prusa pt:,, Lalka". Stary subiekt pracuje w sklepie u Wokulskiego i jest jednocześnie jego przyjacielem. We wskazanym fragmencie powieści została ukazana sytuacja, w któr...

Język polski

Lalka

Lalka

GENEZA: Pierwodruk Lalki ukazał się w odcinkach w „Kurierze Codziennym” w latach 1887-1889, natomiast wydanie osobne ukazało się w Warszawie, w roku 1890.
Autor sam określił cel powieści, którym było przedstawienie �...

Język polski

"Lalka" Bolesława Prusa powieścią o trzech pokoleniach idealistów.

Najstarsze pokolenie w ‘Lalce’ Prusa reprezentuje subiekt warszawski, Ignacy Rzecki, syn woźnego, żołnierza napoleońskiego. W 1863 utrzymywał kontakty z kołami patriotycznej młodzieży i namówił do udziału w powstaniu styczniowym swego...

Język polski

Problematyka "Lalki" Prusa.

Tematem "Lalki" jest klęska dwóch ideologii: pozytywizmu i romantyzmu, ukazane na tle przemian dziejowych: wygasania walk narodowowyzwoleńczych i rodzenia się kapitalizmu. Uwaga autora koncentruje się wokół zagadnień politycznych, ...