Życie Jacka Soplicy.

Jacek Soplica pochodził z zamorznej rodziny. Miał duże poszanowanie wśród mieszkańców soplicowa. Od kilku lat przyjaźnił się z Choreszką, panem pięknego zamku i ojcem Ewy w której był szalenie zakochany. jednak nie wiedział, że Choreszce zalezy na jego przyjaźni tylko dlatego, żeby mieć poparcie wśród jego rodziny, gdyż miała ona duże znaczenie w owej miejscowości. Jacek głęboko zakochany w pięknej Ewie, korzystając z zaproszenia na obiad postanawia poprosić ją o ręke. Choreszko wyczówając sytuację podaje Soplicy "czarną nalewkę" co oznaczało odrzucenie oświadczyn.
Jacek pod wpływem napiecia i spanikowany tą całą sytuacją ucieka do Polski. Poznał tam pierwsza lepszą kobietę z którą się ożenił. Spłodził syna, którego nazwali wraz z żoną Tadeusz i postanowił wrócić z rodziną na Litwe. Jednak mieszkanie blisko Choreszków nie pozwalało mu zapomnieć o dawnej miłości do Ewy. Przybity całą sytuacją, smutkiem, żalem i rozpaczą Jacek popada w alkoholizm. Pije przez miesiące i zaniedbuje swoją rodzinę: syna i żonę. Po kilku miesiącach umiera jego żona i Soplica zaczyna pić jeszcze bardziej. Gdy pewnego razu wraca pijany do domu, zauważa, że moskale napadli na zamek Choreszka, który poraz kolejny odnosi zwycięstwo. Nie mogąc znieść kolejnego zwycięstwa dawnego przyjaciela, pijany Jacek chwyta za strzelbe i w afekcie zabija Choreszke. Świadkiem tego wydarzenia był Gerwazy (sługa Choreszki). Natychmiastowo, okrzyknieto Soplicę ZDRAJCĄ NARODU, gdyż myślano, że sprzymierzyl się z wrogiem. Przestraszony Jacek oddaje Tadeusza pod opiekę Telimenie i ucieka. Wstąpił do zakonu bernardynów. Z upływem czasu zmienił się w cichego, skromnego księdza walczącego u boku generała DĄBROWSKIEGO. Chcial oczyścić swoje winy, jakie uczynił wobec Choreszki. Wreszcie zesłany spowrotem na Litwe w celu zorganiozowania powstania przeciwko Moskalom, przybiera psełdonik "robak" , w pokucie jaką sobie przybrał. Wyrzuty sumienia gnębiły Jacka i za wszelką cenę chciał pomagac innym i naprawiać zło jakie wyrządził. Wreszcie oddał swoje życie, ratując hrabiego od śmierci przyjmując strzał na siebie. Gdy umierał, wyspowiadał się, Gerwazy słysząc jak był naprawdę wybaczył mu i od tamtego dnia uważano go za gorącego patriotę.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Rehabilitacja Jacka Soplicy - list otwarty.

Szanowni mieszkańcy Soplicowa

List ten kieruję w imieniu swoim oraz mojego przyjaciela do osób, które uważają, że haniebny czyn, jakiego dopuścił się Jacek Soplica na osobie Horeszki przekreślił go z osób godnych miana dobrego...

Język polski

List rehabilitacyjny Jacka Soplicy do mieszkańców Soplicowa - "Pan Tadeusz".

Szanowni mieszkańcy Soplicowa

List ten kieruję w imieniu swoim oraz mojego przyjaciela do osób, które uważają, że haniebny czyn, jakiego dopuścił się Jacek Soplica na osobie Horeszki przekreślił go z osób godnych miana dobrego...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy - księdza Robaka.

Adam Mickiewicz w swoim wielkim dziele- epopeji narodowej ?Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie ?? ukazał nam ciekawą i interesującą postać, wielką indywidualność Jacka Soplicy. Był to bohater niezwykle dynamicznego, gorącego temper...

Język polski

Charakterystyka postaci Jacka Soplicy jako bohatera dynamicznego.

Jedną z ciekawszych postaci w epopeji Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz” był Jacek Soplica. Na początku powieści poznajemy go jako ks. Robaka, człowieka cichego, tajemniczego. Aż nie chce się uwieżyć, że człowiek, który podczas swoj...

Język polski

List otwarty - "Rehabilitacja Jacka Soplicy".

Szanowna szlachto spójrzmy na los, życie Jacka Soplicy, zwanego także Księdzem Robakiem.
Wielu ma prawo uważać, że Jacek był człowiekiem, którego można potępić za jego występny czyn, niegodny człowieka honoru, szlachcica!
Jed...

Język polski

Charakterystyka Jacka Soplicy.

Charakterystyka Jacka Soplicy

Spośród wielu reprezentantów epopei A. Mickiewicza pt. ?Pan Tadeusz? niewątpliwie najpełniej ukazaną postacią jest Jacek Soplica. Z początku prowadzi on lekkomyślny i hulaszczy tryb życia, jednak pod...