Przebieg i znaczenie replikacji DNA

Są trzy rodzaje replikacji:
1. Konserwatywna
2. Przypadkowa
3. Semikonserwatywna
Przebieg replikacji:
I: Incjacja- rozpoczęcie
Enzym helikaza rozpoznaje miejsce inicjacji, replikacji, i rozcina wiązania wodorowe. Tworzą się widełki replikacyjne. Enzym polimeraza RNA syntezuje krótkie odcinki RNA (startery).
II: Elongacja- wydłużanie łańcucha polinukleotydowego.
Polimeraza DNA przyłącza do starterów nukleotydy w sposób komplementarny. Na nici wiodącej, tworzy się łańcuch w sposób ciągły, w kierunku zgodnym z działaniem widełek replikacyjnych. Na nici opóźnionej polimeraza DNA tworzy nową nić w sposób nie ciągły (fragmenty Okazaki), w kierunku odwrotnym tworzenia się widełek replikacyjnych.
III: Terminacja- zakończenie
Polimeraza DNA wycina startery, enzym ligaza łączy się z fragmentem Okazaki, w jednej nici. Na zakończenie polimeraza DNA sprawdza i usuwa błędy w replikacji.

Znaczenie replikacji:
- warunkuje stałości składu informacji genetycznej
- umożliwia prawidłowy wzrost, i rozwój organizmu
- umożliwia podział komórki (rozmnażanie)
- jest mechanizmem ewolucji

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Korzystając z dostępnych źródeł opisz przebieg i znaczenie prosesu replikacji DNA.

Korzystając z dostępnych źródeł opisz przebieg i znaczenie prosesu replikacji DNA....

Biologia

Budowa i znaczenie w życiu człowieka niewielkich czynników zakaźnych jakimi są wirusy i priony

Wirusy odkryto pod koniec XIX wieku, kiedy okazało się, że sok z liści tytoniu zarażonego mozaikowatością pomimo przesączania go przez filtr zatrzymujący bakterie nadal zawiera czynniki powodujące infekcję. Było oczywiste, że muszą ją...

Biologia

Przebieg zakarzenia wirusa HIV

Wirus HIV

W AIDS czynnikiem chorobotwórczym (patogenem) jest wirus HIV, a dokładniej jego dwie bardzo blisko spokrewnione "wersje": HIV-1 i HIV-2. Z badań epidemiologicznych wynika, że HIV-1 jest rozpowszechniony na kontynentach półku...

Pedagogika

Biomedyka-pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1. Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego.
Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw p...

Biologia

Biologia - sciaga na ustny

1. Zanalizuj budowe i funkcje zwiazkow organicznych wystepujacych w organizmie.
2. Przedstaw graficznie schemat budowy komorki roslinnej i okresl funkcje jej poszczegolnych elementow.
Najmniejszy i niepodzielny uklad zyjacy zdolny do romnaza...