Spotkanie Tadeusza z Telimeną - opis sytuacji.

W starożytnym zamku ,,okazałym budową i poważnym ogromem”, który był dawną posiadłością Horeszków, Wojski i Protazy przygotowywali wieczerzę. Goście weszli do zamkowej sieni, gdzie stał stół z potrawami. Podkomorzy najważniejsze miejsce zajął, przy nim usiedli Kwestarz, Sędzia tuż przy Bernardynie. Mężczyznom dano wódę i milcząc żwawo jedli. Pan Tadeusz chociaż młody chłopak, ale ponieważ był gościem zasiadł wysoko. Między nim, a Sędzią pozostało puste miejsce. Tadeusz zauważył, że stryjaszek spogląda co raz na siedzenia i na drzwi jakby czyjegoś przyjścia oczekiwał. Zaintrygowało go to. Przez co zaniedbał obok niego siedzące panny. Wówczas weszła nowa osoba. Była to piękna, starsza, kobieta. Wszyscy ją witają, oprócz Tadeusza, który się nią zafascynował. Tadeusz myśli, że to spotkana, rano piękność. Zarumienił się i serce mu bilo nadzwyczajnie. Sąsiadka zauważyła także swojego sąsiada i zaczęła z nim rozmawiać. Najpierw rozmawiali o sztuce, później o życiu wiejskim i jego troskach. I tak zapoznał się Tadeusz z Telimeną.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

"Pan Tadeusz" opracowanie.

Dzieje zamku Horeszków.
Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku,...

Język polski

"Pan Tadeusz" streszczenie.

Dzieje zamku Horeszków.
Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku,...

Język polski

Artyzm "Pana Tadeusza" jako epopei narodowej.

Epopeja narodowa (epos) jest to utwór epicki o wyjątkowych walorach artystycznych, wielowątkowej fabule, w który oprócz bohaterów jednostkowych, występują bohaterowie zbiorowi; Utwór ten ma kompozycje epizodyczną, tzn. Że każda jego czę...

Język polski

Dlaczego Pana Tadeusza nazywamy Epopeją Narodową ?

Dlaczego twoim zdaniem „Pana Tadeusza” nazywamy epopeją narodową?

Epopeja, inaczej epos, jeden z głównych i najstarszy gatunek epiki. Obejmuje utwory najczęściej poetyckie rzadziej tworzone prozą, a ukazujące dzieje życia legen...

Język polski

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" streszczenie księgi I.

Adam Mickiewicz

„Pan Tadeusz”

I. Streszczenie.
Księga pierwsza: „Gospodarstwo”
Na pagórku, wśród wzgórz stoi dwór szlachecki. Drewniany, ale na podmurówce. Właśnie przybywa do niego Tadeusz ze szkół w Wil...