Sieć komputerowa i jej rodzaje

Sieć komputerowa i jej rodzaje

INTERNET to rozległa, o zasięgu globalnym, sieć komputerowa. Internet łączy ze sobą za pomocą połączeń telekomunikacyjnych komputery z prawie wszystkich krajów świata. Dlatego Internet nazywa się często ,,światową siecią sieci?.
Internet umożliwia dostęp do wielu usług, takich jak:
-wyszukiwanie informacji, które są umieszczone na stronach WWW[World Wide Web],
-wysyłanie listów za pomocą poczty elektronicznej,
-uczestniczenie w otwartych dyskusjach na wybrany temat
(tzw. grupy dyskusyjne),
-rozmawianie ,, na żywo? z innymi użytkownikami Internetu,
-przesyłanie plików.

Korzystając z Internetu można dotrzeć do informacji zgromadzonych w komputerach z całego niemal świata. Można także przeglądać światowe zbiory biblioteczne czy muzealne, zdobywać informacje o filmach, samochodach, komputerach itp. Oprócz informacji tekstowych mogą to być obrazy (np. mapy, zdjęcia), filmy, dźwięki.

Zasady budowy i zapisu adresów Internetowych.

Określenie hipertekstowego nazwa adresu skrót nazwy
sposobu przekazywania danych kraju

http://www.nazwa.com.pl
skrót
World Wide Web skrót typu
organizacji
BUDOWA ADRESU STRONY WWW- przykład

Strona WWW- dokument, często bardzo skomplikowany, wielostronicowy, wykonany przy użyciu specjalnych programów, tworzących pliki w formacie html.[Hyper Text Markup Language]. Dokument taki umieszczony jest na serwerze i dostępny dla użytkowników z całego świata, którzy mogą zapoznać się z prezentowanymi tam zagadnieniami.
Adres WWW może zawierać nazwę pliku, w którym dana informacja jest zapisana, oraz określenie miejsca- folder lub foldery(ścieżkę dostępu),np. www.ksiązki.pl/serwis/czytelnia/indeks.html.
Poszczególne składniki adresu trzeba oddzielić kropką, natomiast nazwy folderów i plików jak zwykle znakiem,,/?. Wpisując adres, można pominąć człon ,,http://?- i tak zostanie dopisany przez przeglądarkę.

Nazwa użytkownika skrót typu
organizacji

[email protected]
skrót nazwy kraju
nazwa dostawcy usług

PRZYKŁAD ADRESU e-mail

Poczta elektroniczna to bardzo popularna usługa internetowa. Dzięki niej można bardzo szybko wysłać list i za chwilę otrzymać odpowiedź, nawet z bardzo daleka.
Każdy użytkownik poczty elektronicznej ma na określonym serwerze swoją skrzynkę pocztową (internetową), do której ,,wrzuca? listy i z której odbiera korespondencję .Jeśli nie chcemy by ktoś czytał nasze listy, możemy założyć hasło dostępu do naszej skrzynki.
Adres e-mail zwykle zawiera: nazwę użytkownika, nazwę firmy świadczącej usługi internetowe, nazwę kraju, skrót typu organizacji (np. edu-edukacyjne), lokalizację serwera, np. waw- Wars

Usługi sieciowe :
Poczta elektroniczna - Outlook Express, Opera
Usługa stron WWW - Internet Explorer, Opera, Firefox
Rozmowy IRC - gadu gadu, mirc, tlen
Grupy dyskusyjne - News, Outlook Express
Listy Dyskusyjne - listserv (komercyjny) i majordomo (bezpłatny)
FTP - Windows Commander i ws_ftp
Telnet - Putty, SecureCRT

Prezentacja w Internecie.
Prezentacji w Internecie można głównie dokonać za pomocą stron www. Pojedyncza str. Internetowa
jest na ogół częścią większej publikacji internetowej, która nazywana jest witryną. Dobrą cechą stron wchodzących w skład witryny jest ich jednolity wygląd, zarówno pod względem kompozycji zawartości, jak i zasobu nawigowania. Na jednolitość zawartości strony składają się następujące elementy:
- nazwa witryny i jej logo
- spis treści
- graficzne wyróżnienie
O dobrej nawigacji po witrynie świadczą:
-widoczny spis treści
-podział dłuższych stron na fragmenty
-odnośniki na początek stron
-odnośniki na stronę główną
Witrynę dodatkowo nawigują:
-kolumna nowości
-pomoc
-mapa
-mechanizm znajdowania informacji

Domenowa przestrzeń nazewnicza.
-Adresy IP
-Nazwy domenowe - domena główna, domena drugiego poziomu, poddomena.
www.astro-jawil.teleskopy.pl .pl - domena główna (kod kraju lub kod ogólny) .teleskopy - domena drugiego poziomu ,astro-jawil - poddomena
-DNS (Domain Name System) System odwzorowujący nazwy domenowe na adresy IP

Są trzy sposoby łączenia komputerów w sieć:
-połączenie pecetów szeregowo kolejno jeden do drugiego
-połączenie pecetów, składających się w okrąg
-podłączenie wszystkich komputerów sieci do centralnie sterującego wszystkimi danymi i programami serwera.

Dodaj swoją odpowiedź
Informatyka

Sieć komputerowa i jej rodzaje

SIEĆ
W komputerowym języku to dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą tak, by mogły się wzajemnie ,,widzieć” i wymieniać informacje.[obecnie komputery w sieci Internet liczy się w milionach]

Sieć komputerowa to syst...

Informatyka

Sieć komputerowa co to jest i jakie są jej rodzaje

Sieć komputerowa co to jest i jakie są jej rodzaje...

Zarządzanie

Wpływ kultury firmy na jej funkcjonowanie.

Spis treści

WSTĘP

I. SKŁADNIKI KULTURY ORGANIZACYJNEJ
1.1. Postawy - jako składnik kultury organizacyjnej
1.2. Co to jest system
1.3. Myślenie systemowe a zmiany organizacyjne

II. ZAŁOŻENIA MYŚLENIA SY...

Prawo karne

Przestępczość komputerowa

PRZESTĘPCZOŚĆ TELEINFORMATYCZNA (KOMPUTEROWA)

Gwałtowny rozwój techniki w końcu XX wieku spowodował powstanie szeregu nowych zjawisk, które z uwagi na swe społeczne niebezpieczeństwo i szkodliwość, są ścigane jako przestępstw...

Systemy i sieci

Sieć

Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które trzeba podjąć podczas projektowania sieci. W niniejszym module omówiono znaczenie szerokości...