Jagiellonowie

1374-Ludwik Wegierski wydał przywilej-koszycki dla szlachty ograniczył on podatki do jednego zwanym poradnym,płacić za wyprawy wojenne poza granice kraju,oraz za własne pieniądze wykupywać pojmanych do niewoli szlachciców.1385-polska i litwa podpisały umowe w Krewie określającą warunki przyszłej unii.1386-podpisano akt uni na warunkach okreslających w Krewie.1400-Jagieło zreformował akademie krakowską.(uniwersytet Jagieloński)1409-Polska i Litwa stoczyły wielka wojnę z zakonem.1411-podpisano pierwszy pokój toruński.1414-1418-sobór w Konstancji.1430-33-przywilej jagielońsko-krakowski.1440-Warneńczyk został powołany na tron Węgier.1444-armia węgierska dowodzona przez Władysławaponiosła klęske w bitwie z turkami pod warną.Król zginął.1453-1454-król Kazimierz Jagielończyk dokonał inkorporacji Prus do Polski. 1466-drugi pokoj torunski.UNIA-związek państw, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń. UNIA PERSONALNA -związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnego monarchy przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych rządów.PRZYWILEJ-dokument królewski nadający szczegulne uprawnienia jakieś osobie lub grupie ludzi.POSPOLITE RUSZENIE-szlachta miała obowiązek stawić się konno i zbrojnie w wyznaczonym miejscu.KONTRYBUCJA-danina pieniężna nakładana przez zwycięzcę przez pokonane państwo.JANCZAR-żołnierz piechoty tureskiej który w dzieciństwie został odebrany od chrześcijańskiej rodziny w wychowany na dobrego muzumana.SYŁTAN-władca turcji.MONARCHIA ELEKCYJNA-władca pochodzi z wyboru.SZLACHTA-kiedyś wojsko lecz po otrzymaniu przywilejów od królów-szlachta.DEMOKRACJA SZLACHECKA-dominującą role w polityce i gospodarce odgrywa szlachta.PAŃSZCZYZNA-prawo które kazało chłopowi przepracować jeden dzień lub więcej w tyg. za darmo dla swojego pana.FOLWARK-gospodarstwo wiejskie należące do pana(60-80h)INKORPORACJA-przyłączenie jakiegoś terytorium do innego.DZIESIĘCINA-podatek płacony na rzecz kościoła, wynoszący dziesiątą część czyichś zbiorów lub dochodów. Bogurodzica to najdawniejsza ze znanych polskich pieśni religijnych, a jednocześnie wybitne arcydzieło poezji średniowiecznej.CECHY ROMAŃSKIEGO: -kościoły z figur geometrycznych-okrągły łuk wieńczy okna i portale-treści moralizatorskie-sklepienia: krzyżowe i kolebkowe np. Drzwi gnieźnieńskieCECHY GOTYCKIEGO:- sklepienia: krzyżowo-żebrowe, gnieźnieńskie-trójkątne zwieńczenia nad portalami i oknami –witraże -przewaga pionu, wysmukłość np. Ołtarz Mariacki w Krakowie, Wit Stwosz

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

,,Jagiellonowie dynastia, która miała wpływ na dzieje Europy”

Jagiellonowie są bez wątpienia dynastią, która miała wpływ na dzieje Europy .Kim byli Jagiellonowie? Szczodrymi rywalami czy nieustępliwymi wojownikami; Lwami Europy i Monarchami czy wasalami?
Jagiellonowie to dynastia panująca w Polsce ...

Język angielski

proszę o pomoc Napisz : a) W jakich krajach oprócz polski panowali Jagiellonowie ? b) W jakich stuleciach Jagiellonowie rządzili w polsce ? c)Którzy Jagiellonowie rządzili równocześnie w kilku krajach i jakie były to kraje ?

proszę o pomoc Napisz : a) W jakich krajach oprócz polski panowali Jagiellonowie ? b) W jakich stuleciach Jagiellonowie rządzili w polsce ? c)Którzy Jagiellonowie rządzili równocześnie w kilku krajach i jakie były to kraje ?...

Historia

Jagiellonowie - chronologia

Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły, panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440 - 1572, a w Polsce od 1386 do 1582,
do śmierci Zygmunta II Augusta. Jagiellonowie zasiadali też na tronach Węgie...

Historia

Jagiellonowie czasy świetności, czy upadku.

Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły, panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440-1572, a w Polsce od 1386 do 1582, do śmierci Zygmunta II Augusta. Jagiellonowie zasiadali też na tronach Węgier i Cze...

Język angielski

Od kiedy do kiedy panowali Jagiellonowie? (ROK) Jacy byli Jagiellonowie? (Zygmunt II August, Zygmunt I Stary) PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ DAJE NAJ! ♥

Od kiedy do kiedy panowali Jagiellonowie? (ROK) Jacy byli Jagiellonowie? (Zygmunt II August, Zygmunt I Stary) PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ DAJE NAJ! ♥...

Historia

Jagiellonowie - czasy świetności czy upadek państwa polskiego.

18 lutego 1386 roku.


Któż by tego dnia przypuszczał, że małżeństwo dwunastoletniej dziewczynki z trzydziestosiedmioletnim wojownikiem przyniesie jakiekolwiek rezultaty. A jednak skutki tego małżeństwa były niezmierzone. Powst...